Respectvolle dialoog en verbinding tijdens de conferentie ‘The 3Rs and NAMs: all inclusive!’

Op 19 juni kwamen meer dan 170 mensen uit de netwerken van dierproeven en proefdiervrije innovatie samen in Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht. Ook sloten meer dan 70 mensen online aan. Gezamenlijk hebben we verkend wat de toekomst kan zijn van op mensen gebaseerde biomedische en translationele wetenschap.

De verschillende sectoren waren goed vertegenwoordigd: onderzoekers die met NAM’s (New Approach Methods) werken en 3V-onderzoekers (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven), deelnemers uit het regulatoire veld, beleidsmakers, ngo’s en bedrijfsleven. Zowel nationale als internationale netwerken waren vertegenwoordigd. De internationale vertegenwoordiging bestond grotendeels uit betrokkenen bij het IMP3ROVE netwerk.

Ook vanuit cost IMP3ROVE wordt aan de 3V's en NAM's bijgedragen, door activiteiten op terrein van vervanging en de kwaliteit van biomedisch onderzoek door o.a. het verhogen van reproduceerbaarheid en vertaalbaarheid. 

Jonge professionals

Er waren ook veel jonge professionals aanwezig. Victoria de Leeuw van Young TPI en Felicia van der Fleur van Young DALAS vroegen aandacht voor de toekomstige generatie die mentoren, coaches, cheerleaders, vrienden en peers nodig hebben om hun persoonlijke ambitie te verwezenlijken in hun studie en carrière.

Hans Clevers en Thomas Hartung over de rol van grote bedrijven en AI

Jeffrey Bajramovic (3R Centre Utrecht) en Erica van Oort openden de bijeenkomst namens de organisatoren. Hans Clevers was de eerste keynote spreker. Hij had een belangrijke boodschap: grote farmaceutische bedrijven zijn in een continue dialoog met regulatoire instanties om NAM’s geaccepteerd te krijgen en dat deze dialoog leerzaam en noodzakelijk is. De tweede keynote spreker, Thomas Hartung, introduceerde ToxAIcology: veiligheidsonderzoek van stoffen door gebruik te maken van ‘big data, big computers and big sense’.

Veel vragen over NAM’s en 3V’s

Na de lunch volgden twee sessies met sprekers en paneldiscussies die veel vragen en inzichten opleverden over 3R’s en NAM’s. Is het gebruik van NAM’s zonder ethische vraagstukken? En wat is goede validatie? Hoe kunnen we onderzoekers helpen om ethisch verantwoorde keuzes te maken? Is verantwoord onderzoek afhankelijk van onze bereidheid om te veranderen? Welke gevolgen heeft de nieuwe Nederlandse politieke realiteit voor de transitie naar proefdiervrij onderzoek?

Respectvolle dialoog

Zijn de verwachtingen uitgekomen? Jeffrey en Erica reflecteerden op de dag en concludeerden dat er veel positieve energie in de zaal was. De deelnemers werden uitgedaagd om mee te denken en actief te zijn. Deze dag was een goede volgende stap naar een respectvolle dialoog waarbij alle belanghebbenden betrokken worden.

We bedanken alle deelnemers voor hun inspirerende, kritische en waardevolle bijdragen. En we danken de sprekers en panelleden voor hun bijdragen op het podium. Als laatste ook dank aan Desiree Hoving voor de uitstekende begeleiding van de dag als dagvoorzitter.

Een fotoverslag om terug te kijken op deze dag van discussie en verbinding volgt in juli.