Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie - juli 2019

TPI Pioneer-2-Policymaker Conference 27-29 Nov, 2019

Powered by the Dutch Minister of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature. This international conference will be a first stepping stone in connecting pioneers from various disciplines to explore innovative practices and the impact of innovative policymaking on animal-free research. This exchange of knowledge and ideas will include dialogue with regulators.

Dates: 27-29 November 2019

Day 1: evening program starting at 6pm 
Day 2: working conference with keynotes & parallel sessions
Day 3: identifying results, conference ends at 12pm
Location: the Netherlands

Are you interested in co-creating the conference? Please post your ideas on tpi@minezk.nl.

Read the annouchement.

Tegel TPI Pioneer-2-Policy Conference

Lessen uit de Helpathons, meeting 25 juni 2019

Op 25 juni, een tropische dinsdagmiddag is het TPI Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’ te gast in het Huis van de Gezondheid in Amersfoort. Deze meeting bood de uitgelezen kans een door te praten over de Helpathons, het Vernieuwingsnetwerk Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie én de Pioneer-2-Policymaker Conference van 27-29 november 2019. Lees het hele artikel op de TPI website.

Organ-on-a-chip met TNO, Galapagos en Mimetas

Op het Leidse BioScience Park werken meerdere organisaties aan proefdiervrije innovaties, waaronder organ-on-a-chip-technologie. TNO, Galapagos en Mimetas vertellen in het Leidsch Dagblad over hun aanpak om dierproeven te verminderen én geneesmiddelontwikkeling effectiever te maken. We kunnen nog niet zonder dierproeven, maar de technieken om functionele menselijke miniatuur-organen te kweken ontwikkelen zich razendsnel. Samenwerking tussen onderzoeksgroepen en bedrijven blijkt essentieel om vooruitgang te boeken.

Lab
Beeld: ©TNO

Verslag MKMK on Tour 27 mei 2019

Publiek-private samenwerking (PPS) is essentieel als we de kwaliteit van proefdiervrij biomedisch onderzoek willen verbeteren. Maar hoe werkt PPS, en wat is er nodig om ermee tot succesvolle proefdiervrije innovaties te komen? Op 27 mei presenteerden drie ‘Utrechtse’ consortia hun projecten en ervaringen. Conclusie: er bestaat geen algemene succesformule voor samenwerking in consortia, maar ervaringen delen is zeer leerzaam. Lees het hele verslag van deze 2e MKMD on Tour, georganiseerd door ZonMw en de U-AIM hub van de Universiteit Utrecht.

tegel meer kennis minder dieren

Primeur: eerste studie met humane harten bij LifeTec Group BV

Bij LifeTec Group BV in Eindhoven is onlangs met succes de eerste studie met humane harten uitgevoerd op hun Cardiac Biosimulator Platform. Het hart is afkomstig van een persoon die zijn hart ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap. LifeTec Group is de afgelopen jaren heel actief geweest in het ontwikkelen van fysiologisch relevante experimentele platforms voor het evalueren van nieuw ontwikkelde medische toepassingen, zoals bijvoorbeeld implanteerbare hartkleppen. Tot nu toe zijn vooral varkensharten uit het slachthuis hiervoor gebruikt. Hoewel deze varkensharten qua anatomie zeer vergelijkbaar zijn met die van mensen, hebben humane harten het grote voordeel dat de testomgeving nog realistischer is. Dit maakt de vertaalslag naar de patiënt erg waardevol. Ook in het kader van de TPI, waarin LifeTec Group actief betrokken is, is dit een interessante ontwikkeling toewerkend naar (proef)diervrije alternatieven.

Lees het hele artikel op de website van LifeTec Group BV.

LifeTec Group BV
Beeld: ©LifeTec Group B.V. / LifeTec Group B.V.

Labs RIKILT en NVWA gefuseerd voor meer slagkracht

Op 3 juni opende Wageningen Food Safety Research (WFSR). WFSR analyseert negatieve effecten van stoffen zoals giffen, antibiotica en zware metalen, maar ook van microbiologische en virologische besmettingen, op mens en dier. De onderzoekers werken aan diverse proefdiervrije methoden om de veiligheid van producten en stoffen te meten. In WSFR komen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen. Dit levert meer slagkracht op bij incidenten, crises en innovaties. Lees het artikel.

Minister Schouten onderstreepte tijdens de opening het belang van het nieuwe instituut: burgers en overheid moeten kunnen vertrouwen op laboratoriumonderzoek van de hoogste kwaliteit.

Wageningen

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij.

Er zijn 5 ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.