Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Looking through invisible walls

Test developers, regulators and end-users can learn from each other. Watch the second video Invisible walls about the Pioneer2policymaker (P2P) conference ‘Accelerating the transition towards animal-free innovation’.

How are you looking back at the conference? Did you get new insights and did you meet new experts? Are you planning to explore possibilities for co-creation, collaboration or business with other participants of the P2P-conference? Let us know and send us a message at tpi@minlnv.nl. Or upload your insight, knowledge or request or query for specific expertise at the video platform TPI.tv.

pioneer to policymaker conference tpi 2019

Workshops at WC11

There is an opportunity to meet people from the TPI-network again in the Netherlands during the 11th world congress 3Rs in transition in august 2020. In the so-called Innovation Lab at this congress the TPI-network will organize three workshops: Beyond animal welfare, Connecting experts and Transition management. Our workshops are in the innovation lab. Other experts from the TPI network have sessions on other parts of the program.

We would be glad to see you there!

Continue reading on the WC11 website

tekening 2020

Tegengif uit kweek

Hans Clevers, professor in de moleculaire genetica aan het Hubrecht Instituut in Utrecht, en bioloog Freek Vonk, sinds kort bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn er met collega onderzoekers in geslaagd organoïden (miniatuurorgaantjes) van slangengifklieren te maken. Dat publiceerden zij onlangs in vakblad Cell.

Het begon als een experiment van drie promovendi, om zo exotisch mogelijke organoïden te kweken. Maar het heeft de potentie om uit te groeien tot een grote databank van natuurlijke gifstoffen, die op hun beurt bronnen van grondstoffen zijn voor geneesmiddelen en antiserum tegen beten.

Lees meer bij de Volkskrant of bekijk het gesprek in De Wereld Draait Door.

afbeelding kweek tegengif

Vervanging proef- door slachtvarkens

Het Universitair Medisch Centrum Groningen vervangt proefdieren deels door organen uit slachtafval en menselijk weefsel. Hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie Henri Leuvenink onderzoekt met behulp van slachtafval manieren om de kwaliteit van donororganen te testen en te verbeteren. Zijn technologie wordt doorontwikkeld voor het testen van medicijnen tegen fibrose, door Peter Olinga, hoogleraar translationele biofarmacie.

“Voor ons is de innovatie belangrijker dan de ontwikkeling van een alternatief voor dierproeven. Ik vind ook dat we voorzichtig moeten zijn met uitbannen van dierproeven uit idealisme. Je moet niet je oude schoenen verkopen als je de nieuwe nog niet hebt”, vindt Henri Leuvenink.

Lees meer op de site van het UMCG

Henri Leuvenink
Beeld: ©UMCG

Verhalen van startups over wat al kan zonder dierproeven

Startups en scale ups spelen een rol bij proefdiervrije innovaties. Hoe snel de transitie verloopt, hangt dus mede af van hun groeikracht. Daarom is in 2018 een vernieuwingsnetwerk opgezet met startende bedrijven. Na twee jaar is het tijd voor hun conclusie: kennisuitwisseling is belangrijk, maar startups doen dat bij voorkeur over hun specifieke kennisbehoefte in plaats van generiek in een netwerk. Daarom zijn er passendere manieren gevonden om te netwerken.

Lees verder op onze website

tekening proefdiervrij

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij. Er zijn vijf ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.