Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 16

Meer openheid, minder dieren

Belooft Open Science betrouwbaarder, efficiënter en relevanter onderzoek naar gedrag, pathologie en biomedische processen met proefdieren? En wat zijn de praktische implicaties? Antwoorden op deze vragen kwamen aan de orde in een online symposium op 26 oktober jl. Verschillende sprekers pitch-ten hoe Open Science met een scala aan richtlijnen toe te passen is in elk stadium van onderzoek: voorbereiden, ontwerpen, plannen, informeren, delen van weefsels en gegevens, rapporteren en publiceren van positieve én negatieve/neutrale resultaten. Ook is uitgewisseld wat Open Science onderzoekers en patiënten -mens en dier- oplevert.

De belofte van Open Science lijkt gehoor te vinden. Preregistratie van dierstudies is bijvoorbeeld een opkomende methode binnen de Open Science beweging. Het bevordert transparantie en maakt studies toegankelijk die anders mogelijk ongepubliceerd zouden blijven. Het Nederlandse registratieplatform, Preclinicaltrials.eu, blijft zich ontwikkelen en heeft onlangs de grens van 100 (voor)geregistreerde protocollen bereikt.

Meer weten?
De NWO publiceerde onlangs deze poll.
Lees het verslag van het symposium van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht 
Lees het artikel van Scienceguide ‘Open science verbetert de kwaliteit van de wetenschap’.
Meer informatie over Preclinicaltrials.eu en hun ontwikkeling.

Merel Ritskes aan de slag als erelid van EViR

Het wereldwijde forum van financiers van gezondheidsonderzoek (Ensuring Value in Research, afgekort EViR) wil internationaal zorgen voor meer waarde in hun onderzoek. Daarom zijn tien leidende principes opgesteld door EViR. ZonMw onderzoekt met Merel Ritskes-Hoitinga als erelid van EViR  in een specifieke werkgroep hoe deze principes succesvol kunnen worden geïmplementeerd in het preklinische onderzoeksveld. Veel succes Merel!
Bekijk hier de guidelines en guiding principles

Risico’s van microplastics, proefdiervrij onderzoeken

Het gebruik van plastic materialen zoals verpakkingsmateriaal, textiel en autobanden, kan leiden tot het vrijkomen van kleine plastic deeltjes in het milieu. Terwijl we steeds meer zijn blootgesteld aan microplastics in voedsel, drinkwater en via de lucht, weten we nog weinig over de gevaren ervan voor de gezondheid. Het consortium MOMENTUM wil effecten van micro- en nanoplastics (MNP’s) op de gezondheid van de mens vaststellen. Daarvoor worden methoden ontwikkeld om microplastics te analyseren en te meten in het menselijk lichaam. Proefdiervrije methoden zijn in dit onderzoek van belang, zoals de verkenning in minidarmen van blootstelling aan fijn plastic op het strand. Op 4 november jl. was er een symposium over de stand van de wetenschap rond microplastics en gezondheid. Daarin werd verslag gedaan van 14 afgeronde projecten naar de mogelijke gezondheidseffecten die gebruik maakten van proefdiervrije methoden, zoals gekweekte cellijnen, mini-longen en humaan lichaamsmateriaal

Lees het artikel op de website van ZonMw over het Onderzoek naar gezondheidsrisico’s van microplastics en het interview van RTV Utrecht met de projectcoördinator Juliette Legler: Plastic deeltjes schadelijk voor gezondheid of bekijk de informatie over het Consortium Momentum.

Welke kansen biedt de resolutie over proefdiervrije innovatie?

De interne werkgroep van Europese parlementariërs die zich bezighouden met dossiers voor dierenwelzijn hield, in samenwerking met de ngo’s Eurogroup for Animals en Humane Society International/Europe, op 16 november jl. een ronde tafel. Er werd gesproken over kansen die de resolutie van 15 september jl. biedt voor proefdiervrije innovatie. Tijdens de ronde tafel werd onder meer opgemerkt dat de transitie naar proefdiervrij samenhangt met andere transities in de samenleving. Transities naar minder gebruik van chemicaliën, meer preventie van ziekte en verandering van ons dieet. In dat licht, zou de nadruk in versnelling van de transitie naar proefdiervrij innoveren kunnen liggen op opname in richtlijnen van proefdiervrije innovaties.
Lees het verslag van Eurogroup for animals

Tips over komende activiteiten

Er komt weer een Proefdiervrij Venture Challenge, begin 2022
Zegt het voort! De 2de editie van de Proefdiervrij Venture Challenge staat op stapel! Tijdens de Venture Challenge leren de deelnemende wetenschappelijk onderzoekers een venture plan op te zetten, zodat ze hun veelbelovende praktijk omzetten in een solide business case. Ken jij onderzoekers die bezig zijn aan een wetenschappelijke doorbraak en die vaardigheden om te ondernemen kunnen gebruiken? Geef de informatie door over de aanmelding en procedure.

Online seminar over impact van systematic reviews, 29 november
In klinische settings worden systematische beoordelingen en meta analyses vanzelfsprekender uitgevoerd dan in preklinische dierwetenschappen. De vraag is nu of meer systematische beoordelingen en meta-analyses vertaling naar de mens in de klinische setting kan verbeteren. De AUGUST-groep organiseert een reeks seminars hierover om de discussie te stimuleren en samenwerking in het veld te bevorderen. Het vierde seminar vindt plaats op 29 november as. en is voor farmacologen. Lees hier de aankondiging en schrijf je hier in.