Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 15

Europees Parlement stemt voor innovatie zonder dieren

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt verzocht om een actieplan te maken om sneller over te gaan op onderzoek zonder gebruik van dieren in onderzoek, veiligheidsbeoordeling en onderwijs.

Het Europees Parlement wil dat een interdepartementale taskforce een plan maakt waarin alle relevante directoraten-generaal van de Commissie en EU-agentschappen worden betrokken, en zo ook de lidstaten en andere relevante belanghebbenden. Deze partijen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat veranderingen in alle sectoren plaatsvinden.

Meer weten?
Lees hier de motie
Lees hier het persbericht  
Luister ook naar Debby Weijers, directeur Proefdiervrij en lid van de TPI-Kerngroep, in de radio-uitzending van Vroege Vogels op 19 september 2021 (vanaf 2.42.59 sec).

Onderzoek naar alternatieven in de afgelopen 70 jaar

Anne van Veen promoveerde op 20 september 2021 met onderzoek naar de geschiedenis van proefdiergebruik. Ze stelt dat wetenschappers terecht op zoek gaan naar alternatieven voor dierproeven en daar wisselend succes mee hebben.

Alternatieven voor dierproeven worden alleen omarmd als ze de wetenschap bevorderen en de menselijke gezondheid op geen enkele manier belemmeren. 'Door te focussen op welzijn en alternatieven worden de fundamentelere discussies over ethiek en machtsverhoudingen tussen mens en dier vermeden', zegt ze.

Meer weten?
Lees het proefschrift van Anne van Veen 
Lees er meer over op de site van Universiteit van Utrecht

Streefbeelden voor alternatieven, hoe ver zijn ze?

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) stimuleert de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek via onder meer streefbeelden. In een streefbeeld worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve beschrijvingen gegeven van transitiedoelen. Het gaat om het streven naar ambitieuze en tegelijk realistische proefdiervrije innovatie en om vermindering van proefdiergebruik. 

Hoor meer hoe ver de streefbeelden nu zijn in de:
video over het streefbeeld post-academisch onderwijs;
video over streefbeeld beroeponderwijs
video over streefbeeld cardiovasculair.
Lees het stappenplan om te komen tot een streefbeeld

Dierproeven verbeteren met alternatieven

Onderzoekers binnen de Alternatieven Unit van het BPRC (Biomedical Primate Research Centre) ontwikkelden in samenwerking met onderzoekers van een Frans instituut een proefdiervrije werkwijze om verontreiniging op te sporen die het ziekteverloop kan beïnvloeden in een diermodel. In dit geval een diermodel voor de bestudering van Multiple Sclerose (MS).

Op basis van de nieuwe werkwijze kan met behulp van een set van bioassays, op een proefdiervrije manier met eeuwig delende cellijnen, eventuele kleine vervuilingen in de preparaten die nodig zijn voor verder onderzoek worden onderzocht. De bioassays worden nu opgenomen als een extra controlestap. Daarmee worden de kwaliteit en reproduceerbaarheid van dierproeven verbeterd en het gebruik van proefdieren verminderd. 

Meer weten?
Lees het artikel van BPRC en lees het onderzoek in Laboratory Investigation

Tips over komende activiteiten

Webinars over vervanging dierlijke BME’s, vanaf 21 oktober
3Rs-centra uit Zweden, Denemarken, Zwitserland, Engeland, Nederland en Duitsland organiseren samen in 2021 op 21 oktober, 4 november, 18 november en 2 december online webinars over vervanging van basement membrane extracts (BME’s/Matrigel). De webinars zijn gratis en bedoeld voor uitwisseling door zowel onderzoekers vanuit universiteiten, medische centra en industrie als beoordelaars, financiers en uitgevers van onderzoek. Meld je hier aan

Symposium Open Science, 26 oktober   
Openheid over onderzoek, methoden en resultaten leidt tot relevanter, betrouwbaarder en efficiënter onderzoek. In onderzoek met dierproeven speelt mee dat openheid onnodig diergebruik kan voorkomen. De Universiteit Utrecht biedt hierover op 26 oktober een online symposium aan. Registreer je hier

Matchmaking voor onderzoek naar proefdiervrije richtlijnen, 28 oktober
Op 28 oktober (9.00-12.30 uur) organiseren ZonMw en NWO de matchmakingsbijeenkomst van de NWA lijn 2 call ‘Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen’. De call richt zich op de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen in de veiligheidsbeoordeling van stoffen. Consortia hebben in totaal 17 initiatieven* ingediend waarvoor ze nog op zoek naar aanvullend expertise uit het onderzoeksdomein, bedrijfsleven, regelgevende en maatschappelijke instanties. In de matchmakingsbijeenkomst wordt de vorming van de consortia gefaciliteerd. Denk jij te kunnen bijdragen aan de acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen? Meld je dan aan voor de matchmakingsbijeenkomst.
*de 17 initiatieven worden binnenkort bekendgemaakt op de NWO-website.

Twee e-learning modules, op je eigen moment
SYRCLE en partners hebben twee e-learning modules (EU52 en EU60) afgerond. Deze zijn nu gratis beschikbaar op ETPLAS. De modules zijn Engelstalig.
EU-52, deze module legt de belangrijkste elementen uit, die nodig zijn om (bestaande) proefdiervrije methoden en benaderingen te zoeken en te identificeren.
EU-60, deze module vormt een leidraad voor ontwikkelaars van in-vitro testmethoden en voor andere geïnteresseerden betrokken bij het waarborgen van de kwaliteit van nieuwe in vitro methoden of benaderingen en/of betrokkenheid bij of interesse in het verbeteren van de efficiëntie waarmee deze nieuwe methoden worden ontwikkeld, getest, geoptimaliseerd en goedgekeurd door regelgevende instanties (GIVIMP = Good in vitro method practices).

Create2Solve, deadline 6 januari   
ZonMw nodigt industrie, onderzoeksinstellingen en wetgevende instanties uit om een uitdaging te formuleren voor betere voorspelling van klinische werkzaamheid en/of risico- en veiligheidsbeoordelingen zonder gebruik van proefdieren. ZonMw stimuleert hiermee de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties met impact die moeten leiden tot te vermarkten methoden, modellen en/of diensten. Uitdagers kunnen hun voorstel indienen tot 6 januari 2022.