Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 4

Het Groeifonds is goed voor proefdiervrij innoveren

Het kabinet investeert weer flink in groeifondsplannen die een positief effect hebben op het welzijn van de burger en zorgen voor duurzame economische groei. Zeker vijf van deze plannen bevatten innovaties die van belang zijn voor de transitie naar proefdiervrije innovatie.
Oncode-PACT maakt met organoïden, patiënten cohorten en kunstmatige intelligentie de preklinische fase van medicijnontwikkeling tegen kanker efficiënter en effectiever. De investering bedraagt € 161 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van €164 miljoen.
NXTGEN maakt de Nederlandse productie van hightech apparatuur toekomstbestendig. Dat is goed voor een groot deel van de Nederlandse export. Er is voorwaardelijk € 450 miljoen toegekend.
Biotech Booster pakt met een landelijk netwerk knelpunten aan rond belangrijke biotechnologische innovaties voor preventie van zorg. De investering bedraagt €50 miljoen voor de eerste fase en een voorwaardelijke toekenning van €196 miljoen.
PharmaNL versnelt de route voor innovatieve geneesmiddelen van lab naar patiënt en positioneert  Nederland in internationaal geneesmiddelenonderzoek. Het richt zich vooral op technische faciliteiten om ontdekkingen van startups op de markt te brengen van de farmaceutische industrie. De voorwaardelijke toekenning is maximaal €80 miljoen.
RegMed XB brengt veelbelovende therapieën sneller van het lab naar de patiënt. Chronische ziekten worden voorkomen door schade aan cellen, weefsels en organen te herstellen met stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. De nieuwe investering van €33 miljoen is voor infrastructuur en voor verdere ontwikkeling en opschaling van betaalbare regeneratieve geneeskundeoplossingen.

Lees meer informatie over de projecten in het Nationaal Groeifonds.

NAMs in-faseren zodat dierproeven overbodig worden

De Europese Commissie gaat REACH herzien. Dat is de verordening inzake beoordeling van chemische stoffen. In de openbare raadpleging ziet Jeanne Laperrouze, communicatieadviseur bij Altertox die deelneemt in de EU-projecten ONTOX en PrecisionTox, een onterechte teneur dat NAMs minder goed beschermen tegen chemische gevaren en dat ze het concurrentievermogen van de EU zouden verminderen. NAM staat voor New Approach Methodologies, en wordt vaak ingevuld als Non Animal Methods. Denk aan vitro methoden en computationele modellen. NAMs zijn juist precies, snel en soms goedkoper volgens een open verklaring van ASPIS (het cluster van EU-projecten ONTOX, PrecisionTox en RISK-HUNT3R). Ze vullen belangrijke kennislacunes in. De EU en de onderzoekgemeenschap kunnen NAMs beter vertrouwen en acceptatie ervan versnellen. Het RIVM maakte op verzoek van LNV een actueel overzicht van wie wat doet in de complexe NAM- beoordelende processen.

Lees:

3D-prints van inzetstukken voor celkweek op maat

Bij complexe celculturen wordt gebruik gemaakt van inzetstukken die op maat kunnen worden gemaakt naar behoefte aan lagen en de hoogte ertussen en aan de grootte en samenstelling van  bioactieve membranen. Om dergelijk maatwerk te demonstreren is een kleine bibliotheek gemaakt van 3D-geprinte inzetstukken en hoe ze optimaal functioneren met hydrogel en synthetische membraanmaterialen. Alles werd vervaardigd met een eenvoudig te gebruiken printer die vaak wordt gebruikt voor tandheelkunde en chirurgische toepassingen. Daarom is printen op aanvraag van de aangepaste wisselplaten realistisch in veel laboratoriumomgevingen. Dit werd uitgevoerd met een Marie Curie subsidie binnen OrganoVIR. Dat is een netwerk voor ontwikkeling van organoiden voor virus onderzoek.

Lees hier het artikel van Asli Aybike Dogan en Martin Dufva.
Lees hier meer over OrganoVIR op hun website.

Vervanging van kalfsserum is ook wetenschappelijk beter

Foetaal kalfsserum (FCS) wordt veel toegepast als groeimedium in cel- en weefselkweek. Het komt van ongeboren kalveren in het slachthuis. Dat roept zorgen op over dierenwelzijn. Maar ook wetenschappelijk gezien is er sprake van verschil in celrespons veroorzaakt door verschillende batches FSC. Dat betekent dat de reproduceerbaarheid van wetenschappelijke resultaten niet goed is, waarmee het minder bruikbaar is voor onderzoek. Lees het artikel hierover van Jan van der Valk in het januari nummer van Science.
Niet alleen moreel maar dus ook wetenschappelijk gezien is overschakelen naar een FCS-vrij medium beter. Het 3Rs-Centre van de Universiteit Utrecht en Animal Free Research UK bieden een gratis database met een overzicht van FCS-vrije media voor celkweek. Met een forumfunctie kunnen onderzoekers de toepasbaarheid van elk product bespreken, verschillende celtypen, producten, bronnen en gespecificeerde parameters vergelijken en het optimale medium vinden.

Bedrijven bekroond voor productie van antilichamen zonder dieren.

De European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) rijkte op 30 maart jl. prijzen van  €10.000 uit aan twee projecten die volledig vrij zijn van dierproeven of materialen en die wereldwijd bijdragen aan ontwikkeling, distributie en promotie van diervrije antilichamen. Bekroond zijn Abcalis GmbH uit Braunschweig, pionier op het gebied van dierproefvrije antilichamenproductie via de moderne faag-displaytechnologie. Dit bedrijf maakte een soort bibliotheek van vegan multiklonale antilichamen. De andere prijs werd toegekend aan Pierre Cosson en zijn collega's van de Geneva Antibody Facility. Zij maakten een vrij toegankelijke ABCD-databank met duizenden recombinante dierproefvrije antilichamen. Lees meer op de site van ECEAE

Weeffout en nieuwe kansen voor onderzoek naar zieke mens

Systematic reviews laten zien dat de extrapolatie van proefdieronderzoekresultaten naar de mens eigenlijk altijd onbetrouwbaar is. Ritskes-Hoitinga en Pound noemen dat een fout in het paradigma van proefdieronderzoek. Ze halen de Perzische arts Ibn Sina aan die 1000 jaar geleden al waarschuwde voor deze onbetrouwbaarheid en daarom concludeerde dat medisch onderzoek moet plaatsvinden in de mens. Proefdieronderzoek opgeven is moeilijk, ook al erkennen veel wetenschappers het translatie probleem. Zeker nu er steeds meer goede of zelfs betere alternatieven zijn, vragen Ritskes-Hoitinga en Pound zich af of we nog wel langer moeten blijven inzetten op de verbetering van kwaliteit van proefdieronderzoek. Ze signaleren internationaal meer en meer geluiden die duiden op verandering. Zo financiert de Medical Research Council in Engeland liever nieuwe benaderingen met 'de mens als het ultieme proefdier voor het verbeteren van de menselijke gezondheid'.

Lees:

Lees, luister na of geef je op

Proefdieren in beeld, 21 april 2022 jl.
Diverse sprekers vertelden tijdens het symposium ‘Proefdieren in beeld’ van de IvD Utrecht over hun ervaringen met (proef)dieren en stilstaan bij de dieren zelf. Onderwerpen zijn onder andere dierentalen, dierenculturen, dierenwelzijn en huisvesting van proefdieren in het licht van spelgedrag.
Kijk hier naar een aantal van de presentaties.


Commissiedebat Dierproeven in de Tweede Kamer, 21 april 2022 jl.
Op donderdag 21 april jl. vond het Commissiedebat over dierproeven plaats. De zes in dit debat deelnemende fracties van de Tweede Kamer vroegen zich af of minister Staghouwer de eerdere ambitie volgt om als Nederland voorloper in de internationale transitie naar proefdiervrije innovatie te zijn. Ze vroegen onder meer en eensgezind om een nationaal actieplan om dierproeven waar mogelijk te verminderen. Voor dit debat adverteerde dierenwelzijnsorganisatie PETA in de Volkskrant met een open brief aan minister Staghouwer. Daarin vragen twintig wetenschappers om een voortrekkersrol van ons land in het beëindigen van dierproeven in de biomedische wetenschap. Kijk het Commissiedebat Dierproeven hier terug 
Lees erover in 'Nederland moet koploper worden op gebied van diervrije proeven'


Winnaar Venture Challenge 2022: Anya Biotech, 22 april 2022 jl.
Anya Biotech ontwikkelt onderzoeksmodellen met menselijke hartcellen in een kweekschaaltje. Hiermee kan Anya Biotech nieuwe geneesmiddelen en behandelingen ontdekken voor levensbedreigende hartritmestoornissen. Deze geavanceerde modellen dragen bij aan verminderen en vervangen van proefdiermodellen in preklinisch hartonderzoek. HumaGeneTox won de publieksprijs. HumaGeneTox ontwikkelt tests die een proefdiervrije beoordeling van de genotoxiciteit en de kankerverwekkendheid van nieuwe stoffen mogelijk maken. Voor deze tests worden onder andere gekweekte menselijke cellen en kunstmatige intelligentie met elkaar gecombineerd. Bekijk hier alle deelnemende teams


Dier-aan-bodcast: Wat is zonder dieren mogelijk bij de ontwikkeling van vaccins, 24 april jl.
Toen de coronapandemie in 2020 uitbrak was de wereldwijde vraag naar een coronavaccin ineens enorm. Maar wat is er eigenlijk nodig om tot een vaccin te komen? Welke ontwikkelingen zijn er al om tot alternatieven (zonder proefdieren) te komen? Hoe ver zijn we daarin? Podcasthost Margreet Reijntjes ging in gesprek met Coenraad Hendriksen (Emeritus hoogleraar Alternatieven voor Dierproeven en lid van het Nationaal Comite advies dierproevenbeleid) en Erica van Oort (Programmamanager Transitie Proefdiervrije Innovatie). Bekijk hier de podcast terug.


Medische toezichthouders en innovatie zonder dieren, 28 april
Hoe overwogen regelgevende wetenschappers manieren om te breken met de traditie met dierproeven, terwijl ze  de menselijke veiligheid behouden? Dat vroeg Merel Ritskens die gespecialiseerd is in systematische reviews, met een team aan tal van wetenschappers en andere experts. Ze onderzocht meer dan 150 wettelijke dossiers met betrekking tot testen op mensen en noodgoedkeuring voor COVID-19-vaccins. Lees haar artikel hier


Onderwijs zonder proefdiergebruik, maart jl.
In Illuster Mens & dier, nummer 90 staat een kort artikel over proefdiervrij onderwijs. Slimme innovaties bieden nieuwe manieren om over het menselijk en dierlijk leven te leren zonder het gebruik van proefdieren. Met hologrammen kun je de anatomie van een rat verkennen, met een levensecht plastinaat van een hond kun je leren om het dier te onderzoeken, en op mihoen en bloemblaadjes kun je microchirurgie oefenen. Meer weten over proefdiervrije innovaties in onderwijs en onderzoek? Lees hier de longread.


Help Utrecht Science Park proefdiervrij te innoveren, 17 mei as. 
Gaf je je al op voor de online 'helpathon' van TPI-Utrecht? Er zijn nog plaatsen. Je bent welkom! Dierenbeschermingsorganisaties PETA en Animal Rights organiseren deze creatieve workshop op dinsdag 17 mei 9:00-17:30 uur. Mensen met verschillende achtergronden denken daar concrete beleidsmaatregelen uit, om de transitie naar diervrije innovatie te versnellen op het Utrecht Science Park. Bekijk de video-uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur Anton Pijpers en de voorzitter van TPI Utrecht Daniela Salvatori. Schrijf je hier in, deelname is gratis.


Het verschil gaan maken met een ‘Helpathon Hotel’,  9 en 10 juni as.
De ontwikkelaars van de helpathon organiseren er weer één! Op 9 en 10 juni as. vindt de hybride 24-sessie plaats. Dit maal kijken de deelnemers eerst terug naar de proefdiervrij-praktijk van de afgelopen zeven jaar. Om zich daarna te buigen over de vraag: Hoe kan een Helpathon Hotel het verschil maken in de komende zeven jaar? Zo’n Helpathon Hotel kun je zien als een plaats waar allerhande belanghebbenden samen proefdiervrije methoden ontdekken.
Meld je hier aan. Lees meer over de helpathons.


Nomineer je voor de Lush Prize 2022, deadline 17 juni as.
Werk je een effectief project voor het testen van veiligheid zonder dieren? Nomineer je dan! Er zijn prijzen voor individuen of teams die: werken in de wetenschap aan niet-dierlijke testen; een opleiding opzetten over niet-dierlijke methoden; bewustzijn van het publiek over dierproeven vergroten; of lobbyen voor beleidsinterventies voor niet-dierlijke methoden. Ook is er een prijs voor een onderzoeker jonger dan 36 jaar die zich richt op een proefdiervrije toekomst. Aan een belangrijke toxicologische doorbraak kan de Black Box Prize ten bedrage van het totale prijzengeld van 250.000 pond worden toegekend. En er is niet-financiële prijs voor een politicus die een belangrijke bijdrage levert aan het vervangen van dierproeven. Tenslotte kent de jury de Andrew Tyler Award toe. Tijdens een online conferentie in november as. worden de winnaars bekend gemaakt. Je kunt je nomineren van maandag 18 april  tot vrijdag 17 juni 2022. Houdt de website over de Lush Prize 2022 in de gaten!


Onderzoekconferentie over proefdiervrije methoden in Engeland, 28  en 29 juni 2022
De conferentie van Animal-free Research UK gaat over modernisering van medisch onderzoek en vindt plaats in Birmingham 28 en 29 juni 2022. Millenium Point Birminghan B4 7XG. Wetenschappers presenteren er hun hun werk over het bevorderen van in vitro onderzoek en in silico-onderzoek. Op 28 juni  2022 van 16:15 - 17:00 uur houdt de winnaar van de Animal Free Research Pioneer Award, Donald Ingber een lezing. Op dag twee voeren wetenschappers en belanghebbenden rondetafelgesprekken over het moderniseren van medisch onderzoek. Verder wordt een Community of Practice gelanceerd voor wetenschappers die zich bezighouden met diervrij onderzoek. Dag één kost £ 140 per persoon dag twee is vrij. Bekijk hier het programma.


Debat dierproeven in Utrecht Science week, 6 oktober
De Utrecht Science Week besteedt op donderdag 6 oktober, tijdens de themadag Gezond Leven, aandacht aan dilemma’s rond proefdiervrije innovaties. Er wordt gedebatteerd onder leiding van prof. dr. Wouter Dhert, wetenschappelijk directeur Innovaties Life Sciences Universiteit Utrecht door Tjeerd de Groot, Kamerlid van D66,  prof. dr. Daniela Salvatori, hoogleraar comparatieve anatomie en fysiologie en prof. dr. Jeroen Pasterkamp, hoogleraar translationele neurowetenschappen. Iedereen kan deelnemen aan de themadag Gezond Leven. Houd de website in de gaten en schrijf je op tijd in!