Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 1

Volg jij onze TPI LinkedIn-pagina al?

Op LinkedIn zijn we gestart met een eigen TPI-pagina. Zo kunnen we vaker actuele en relevante berichten uit het (inter)nationale netwerk delen. Daarbij is het de bedoeling dat de TPI-pagina bijdraagt aan de versnelling van de transitie.

Volg ons via de Transitie Proefdiervrije Innovatie-pagina op LinkedIn

Jong TPI binnenkort van start!

Y = Young, Generation-Y, Theory Y, Why? The transition needs You! Om jongeren vroeg in hun carrière te betrekken bij de transitie komt er een Jong TPI netwerk. Daarin participeren jonge professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in proefdiervrij innoveren. Doelen van Jong TPI zijn uitwisseling van ervaringen en kennis. Ten eerste om te weten te komen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van proefdiervrij werken. Ten tweede om met denk- en doe-kracht in relevante lopende initiatieven en bestaande overlegvormen onbevangen bij te dragen aan versnelling van de transitie. Om hun doelen te bereiken zal dit netwerk activiteiten organiseren, zoals werkbezoeken en sessies over relevante en actuele vraagstukken. Houd voor ontwikkelingen rondom dit jonge netwerk de LinkedIn-pagina  en de website van TPI  in de gaten.

Ben of ken je een jonge professional die mee wil doen? Meld je hier alvast aan

Master Beter proefdieronderzoek met minder dieren

Studenten in de life sciences kunnen in 2022 weer meedoen aan de Utrechtse masteropleiding ‘Beter proefdieronderzoek met minder dieren’. Je maakt kennis met nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethoden (NAMs in het Engels) en leert kritisch denken over keuze, ontwerp, ontwikkeling en validatie van methoden die het beste antwoord kunnen bieden  op je onderzoeksvraag. De master kent vijf modules met aandacht voor zowel in vitro als in silico methoden, relevantie voor de mens en systematic review.

Lees hier meer over informatie en registratie.

Medisch onderzoekers begeleiden studenten in zomerprogramma

Animal Free Research UK financiert en promoot de ontwikkeling van vervangende methoden in medisch onderzoek en ontwierp een zomerprogramma voor studenten. Het doel ervan is om wetenschappers aan het begin van hun carrière waardevolle ervaring mee te geven in dierproefvrij medisch onderzoek. Je kunt bij deze organisatie een aanvraag indienen om -met financiële tegemoetkoming- een student te begeleiden bij het uitvoeren van hun lab-of bureauproject van acht weken.

Kijk hier voor de aanvraagcriteria, richtlijnen en algemene voorwaarden.

Ga de uitdaging aan, doe mee aan de RAT-challenge

Van februari tot juli kan je de uitdaging aan gaan om – met support van experts en coaches - een antwoord te vinden op de vraag: Hoe zou de wereld eruit zien zonder dierproeven? Hiermee willen de organisatoren een breed scala aan studenten enthousiasmeren. De alliantie Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht, organiseert deze challenge waarbij ook Stichting Proefdiervrij betrokken is.

Bekijk hier de uitnodiging en mogelijkheid om in te schrijven

Prijs voor wetenschapper van de nieuwe generatie

De Hugo van Poelgeestprijs is een wetenschappelijke prijs voor excellent, proefdiervrij onderzoek in de levenswetenschappen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt waarbij de focus ligt op de nieuwe generatie wetenschappers, om hen te inspireren te blijven werken met proefdiervriie modellen. Van 27 januari tot en met 1 maart 2022 kunnen onderzoeksgroepsleiders hun talentvolle onderzoekers nomineren via het nominatieformulier. Op 1 mei 2022 wordt de top 3 gekozen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de 7 oktober 2022.

Lees hier meer over op de website van Proefdiervrij.

Risico’s anders benaderen

Meta Roestenberg is benoemd tot hoogleraar humane modellen voor vaccinontwikkeling (Leiden University Center for Infectious Diseases, onderdeel van LUMC). Ze houdt een pleidooi voor de inzet van gezonde vrijwilligers voor het testen van vaccins. Haar benadering van risico’s is inspirerend voor de Transitie naar proefdiervrije Innovatie. “Afgezet tegen de enorme schade die infectieziekten kunnen veroorzaken, is het mijns inziens verantwoord enig risico te nemen. Daarmee is de medisch-ethische toetsingscommissie het eens, maar over de mate van wat verantwoord risico is lopen de meningen uiteen. In onze maatschappij is het echter heel acceptabel dat mensen risico’s nemen, stelde ik in mijn oratie, en ik gaf de brandweerman als voorbeeld. Dat mensen risico nemen door deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en daarmee nieuwe vaccins helpen ontwikkelen, is misschien dus juist heel logisch. Die mensen moeten we eren.”

Lees het artikel in Mednet over de oratrie van Meta Roestenberg