Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 3

Beoordeling van stoffen met NAMs

Chemicaliën komen in vele toepassingen de samenleving ten goede, maar kunnen ook schade aanrichten. In de afgelopen 50 jaar is een beoordeling ontwikkeld op basis van dierproeven die niet altijd goed vertaalt naar de mens. Nieuwe benaderingsmethoden (NAMs) zijn ontwikkeld door ontwikkelingen in technologie, computing en moleculaire biologie en investering door de overheid, de industrie en de academische wereld. Voor het inpassen daarvan in het bestaande systeem van beoordeling is een nieuw kader nodig. Tot op heden is er aandacht geweest voor studie-voor-studie of methode-voor-methode vervanging van dierproeven door NAMs. Deze aanpak is succesvol voor bijvoorbeeld huid- en oogirritatie. Echter voor complexe gevaren, die een benadering van het hele organisme vereisen, moet worden beoordeeld op basis van een adequaat gevarenprofiel en met het vaststellen van veilige doses. De onderzoekers ontwikkelden een raamwerk om met informatie uit in silico, in vitro en gerichte in vivo methoden, zowel de blootstelling als het schadelijke effect te beoordelen. Dit raamwerk voldoet aan de vereisten van REACH en maakt een transparante en gefaseerde invoering van NAMs bij chemische veiligheidsbeoordeling mogelijk die hetzelfde niveau van bescherming van de volksgezondheid biedt met minder dieren, tijd en middelen.

Lees hier het artikel Kader voor chemische veiligheidsbeoordeling met NAMs binnen REACH.

Multiculturele perspectieven op medisch proefdiergebruik

Pim Martens is hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en oprichter van denk- en doetank AnimalWise om duurzame verandering in onze relatie met dieren tot stand te brengen. Hij onderzocht de houding van het publiek ten opzichte van proefdieren in medisch onderzoek vanuit het perspectief van Oost-Aziatische en Anglo-Amerikaanse culturen. Hij stelt dat inspanningen om alternatieven voor dierproeven te zoeken worden bevordert door het bewustzijn van zowel het belang van dierenwelzijn als de noodzaak van medische doorbraken. Dat verlicht tot op zekere hoogte het morele waardenconflict tussen enerzijds mensenlevens willen redden en anderzijds tegen diergebruik zijn. Een groeiend aantal mensen stelt diergebonden onderzoek ter discussie, onafhankelijk van hun nationaliteit en cultuur.

Lees het bericht hierover op zijn website
Lees hier de volledige paper van Bingtao Su, Chao Zhang en Pim Martens

Eerste reactie EC op de proefdiervrij-resolutie

In een reactie d.d. 10 februari jl. op de resolutie van het Europees Parlement over versnellen van innovatie zonder gebruik van dieren in onderzoek, regelgevingstests en onderwijs, verwijst de Europese Commissie (EC) naar de bestaande EU-richtlijn voor de bescherming van proefdieren. De EC wil alleen de inspanningen rond Verminderen, Verfijnen en Vervangen van dierproeven (de 3V’s) concentreren en intensiveren en bestaande structuren versterken. Financiering van alternatieven voor dierproeven zou worden voortgezet in het 9e Kaderprogramma Horizon Europe. Verder verwijst de EC naar de bestaande strategie voor de duurzaamheid van chemische stoffen en de komende herziening in 2023 van de REACH-verordening om niet-dierlijke benaderingen te maximaliseren. De Commissie streeft naar eenvoudiger en transparanter beoordeling met bijvoorbeeld de één stof, één beoordeling-benadering. De groepering van chemische stoffen en de generieke benadering van risicobeheer vormen kansen voor vermindering van dierproeven. Vooral de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO ontwikkelt innovatieve risicobeoordelingsinstrumenten). 

Lees hier de volledige reactie van de EC van 10 dd. februari 2022.
De in Het Gilde verenigde universiteiten reageerden weer op de EC-reactie met een paper over hun position on the use of animals in research

Productie van bloedverdunners mogelijk zonder dieren

Heparine, dat wordt gebruikt om de stolbaarheid van het bloed snel te verminderen, kan worden geproduceerd in een zogenaamde celfabriek. Onderzoekers van het Copenhagen Center for Glycomics aan de Universiteit van Kopenhagen tonen in een studie aan dat het mogelijk is om heparine te maken zonder het gebruik van dieren. Dan zou het niet meer hoeven te worden gewonnen uit darmslijm van vleesvarkens. Bovendien levert het een schonere en meer uniforme chemische structuur op, waarmee minder bijwerkingen te verwachten zijn. De volgende stap is om het ontwerp te verfijnen en te proberen op te schalen naar de enorme hoeveelheden die nodig zijn voor medische consumptie.

Lees hier het bericht op de site van de Universiteit van Kopenhagen
Lees hier de volledige studie

CEO van startup Bi/ond in FD-talent overzicht 2022

Jong talent is onmisbaar om de toekomst vorm te geven met hun vernieuwende ideeën. Eén van de talenten die het Financiële Dagblad dit jaar signaleert is Cinzia Silvestri. Ze is CEO van het medisch techbedrijf Bi/ond dat microchips maakt die het menselijk lichaam nabootsen. Nadat onderzoekers menselijke cellen in zo’n microchip inbrengen kan de chip die cellen voeden, stimuleren en monitoren via een kunstmatig bloedvat en sensoren. Onderzoekers kunnen zo medicijnen ontwikkelen die heel precies zijn afgestemd op de betreffende unieke patiënt. Cinzia haalde veel investeringsgeld voor ontwikkeling van de microchips op en wil ze eind 2022 op de markt brengen.

Lees haar beschrijving in de recente galerij van het FD

Tips: Luister terug of neem deel!

Mag een dier donor zijn voor de mens? 17 februari jl.
Dieren kunnen zo aangepast worden dat hun organen geschikt zijn om te transplanteren naar mensen. Willen we zo het tekort aan donororganen oplossen? Weegt het belang van patiënten op tegen dierenwelzijn? Hierover ging op 17 februari jl. de Dier als Donor Dialoog met: Jos Joore CEO Mimetas; Martin Hoogduijn, professor Nefrologie en Transplantatie; Eline Bunnik assistent professor Medische Ethiek, Filosofie en Medicijn geschiedenis, Debby Weijers Directeur Proefdiervrij; en Niels Geijsen, Hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Regeneratieve Geneeskunde. Kijk hier de livestream  terug. Meer informatie over het aanpalende onderzoek door het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink is te vinden op de website over de Dier als donor dialoog.


TPI-partners lieten buitenlanders horen wat ze doen, 2 maart jl.
Drie Nederlandse initiatieven kwamen aan de orde op woensdag 2 maart jl. in het webinar over de versnelling van de transitie naar innovatieve, diervrije wetenschap:
NGO Proefdiervrij creëert een wereld waarin proefdieren achterhaald zijn met financiering, kennisverspreiding en lobby voor en over proefdiervrije methoden. TNO maakte juridische, ethische, bioveiligheids- en logistieke protocollen om restweefsel (vital tissue) van huid, lever en darm uit operatiekamers in onderzoekslaboratoria te krijgen. Het Helpathon-team ontwierp een intensieve brainstorm waarin mensen uit verschillende disciplines met een hulpvrager meedenken een onderzoeksplan te maken zonder diermethoden. Kijk het webinar terug dat werd georganiseerd door het John Hopkins centrum voor alternatieven voor dierproeven (CAAT) en de dierbeschermingscommissaris en de veterinaire kamer van Berlijn. Kijk voor meer info over het werk van de drie sprekers op de sites van ProefdiervrijVital Tissue en Helpathon.


Proefdiervrij innoveren dient Sustainable Development Goals
Global Goals TV is een initiatief van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en wordt elke maand uitgezonden via het YouTube-kanaal van het Friesland College. Stagiairs linken er actueel nieuws aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ze kiezen een doel, verdiepen zich erin en maken er vervolgens een item over. De actuele aflevering van Global Goals TV gaat onder meer over proefdieren. De iconen van de drie bijbehorende global goals zie je in de rechterbovenhoek. Bekijk aflevering #15 van Global Goals TV over Dier en natuur en lees hier over de 17 Global Goals.


De winnaar van de venture challenge is … Hoor het op 22 april as.
Wil je weten wie de venture challenge wint? Het wordt bekent gemaakt op vrijdag 22 April 2022 om 15:00 uur tijdens het Proefdiervrij Event 2022 in Pathé Buitenhof te Den Haag. Na een coaching-traject van twaalf weken presenteren de zes deelnemende startups hun venture plannen, waarmee ze hun proefdiervrije innovatie aan de man willen brengen. Alle teams zijn er beter van geworden, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn! Registreer je hier  


Interviewees gezocht over ethiek en proefdiervrij innoveren, tot eind april
Lara Andreoli, student aan de UU, zoekt deelnemers voor een kort interview over ethische kwesties die inherent zijn aan vervanging van in vivo door diervrije methoden, en over waarden onder de transitie naar proefdiervrij innoveren. Ze wordt in haar onderzoek begeleid door prof. dr. Daniela Salvatori en dr. Franck Meijboom. Interesse? Mail Lara dan voor meer informatie of het plannen van je interview.


Help Utrecht Science Park proefdiervrij te innoveren, 17 mei as. 
Doe mee aan de online 'helpathon' op dinsdag 17 mei 9:00-17:30 uur over concrete beleidsmaatregelen om de transitie naar diervrije innovatie te versnellen op het Utrecht Science Park. Dierenbeschermingsorganisaties PETA en Animal Rights organiseren deze helpathon. Het is een creatieve workshop waarin mensen met verschillende achtergronden oplossingen vinden voor het vraagstuk. Bekijk de video-uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur Anton Pijpers en de voorzitter van TPI Utrecht Daniela Salvatori. Schrijf je hier in, deelname is gratis


Win jij de videowedstrijd over 3Vs? deadline 15 juli 
Ben je jonger dan 28 jaar? Maak een Engelstalige video van maximaal 3 minuten die het publiek bewust maakt van hoe dierproeven kunnen worden vervangen door niet-dierlijke methoden in kweekglas, op chip of met de computer. Het Innovation Centre-3Rs van de Vrije Universiteit Brussel organiseert deze videowedstrijd. Experts selecteren eerst 3 kandidaten waaruit vervolgens de winnaar wordt gekozen door deelnemers aan een symposium op de campus op 21 september as. De winnaar ontvangt 2000 euro, de andere twee kandidaten elk 500 euro. Vindt hier info over de video-wedstrijd.