Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 5

Haalbaarheidsstudie BATI

De Beyond Animal Testing Index, de BATI, biedt een overzicht van de inspanningen die kennisinstellingen leveren op het gebied van innovatie in onderzoek en de transitie naar proefdiervrije innovatie. In 2021 is er een haalbaarheidsstudie van de BATI met drie deelnemende organisaties uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Op 19 mei 2022 is de rapportage van deze haalbaarheidsstudie aangeboden aan het TPI-programmabureau door de initiatiefnemers LUMC, HU en TNO. De BATI is nu gebruiksklaar voor een eerste, officiële benchmark.

Meer weten?
Bekijk deze video of kijk op de BATI website voor meer informatie.

Evaluatie NCad: versterk wat goed gaat

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) liet evalueren of het Nationaal Comité adviezen dierproevenbeleid (NCad) haar wettelijke taken effectief en efficiënt verricht. Het NCad, dat ruim vijf jaar geleden is opgericht, geeft gevraagd en ongevraagd advies over aanschaf, fok, huisvesting en verzorging van proefdieren, over verfijnen, verminderen en vervangen (3Vs) van proefdieren en over bevordering van gebruik van alternatieven voor dierproeven. De aanbeveling is om te versterken wat goed gaat: meer de vorm van een briefadvies kiezen, pro-actiever naar buiten treden met bijvoorbeeld opiniestukken, intensiever samenwerken met de Centrale Commissie Dierproeven die vergunningen verleent voor het doen van dierproeven, Communities of Practice verder brengen die het platform Instantie voor Dierenwelzijn opzet, de wetenschappelijke kwaliteit van de adviezen meer verbinden aan het maatschappelijke doel ervan, via de succesvolle Harry Blomberaden beste praktijken verspreiden, en door ontwikkelen van de streefbeelden.

Meer weten?
Lees de Evaluatie door AEF van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
Lees het Streefbeeld Cardiovasculair Onderzoek is vergevorderd

De 3V-centra in Europa

De discussie over vervangingsmethoden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een steeds groter aantal 3V-centra helpt de Wetenschappelijke Gemeenschap om voorspellende niet-dierlijke modellen te ontwikkelen, beschikbare gegevens van in vitroin silico en omics technologieën in te brengen in regelgevende besluitvormingsprocessen over giftigheid van chemicaliën, geneesmiddelen of voedsel, en om  niet-dierlijke methoden te implementeren in fundamenteel onderzoek.
Dit artikel biedt overzicht van de Europese 3V-centra.

Unilever zegt: gebruik de wetenschap, geen dieren

Diervrije tests van Unilever kunnen de impact van een chemische stof op het milieu voorspellen en ervoor zorgen dat deze onder schadelijke niveaus blijft. Totdat beleidsmakers de toepassing accepteren van nieuwe benaderingsmethodologieën (NAMs) zonder dieren, zal het bedrijf pleiten voor betere handhaving van gebruik van beschikbare valide alternatieven voor dierproeven. De eigenaar van Dove is van mening dat de regelgevers "achterwaarts op de glijbaan zitten", omdat een mismatch tussen de cosmeticaverordening en de chemicaliënverordening nog steeds oproept tot dierproeven voor cosmetica-ingrediënten voor de veiligheid van werknemers en het milieu, terwijl dierproeven voor de consumentenveiligheid van cosmetica in de EU sinds 2009 verboden zijn. Lees meer op de website van Unilever.

Er zijn overigens al meer dan de helft van de benodigde 1.000.000 handtekeningen in het Europees burgerinitiatief cosmetica met de deadline van 31 augustus as.

Beeld: ©Unilever

Bureau REACH in ons land

Bureau REACH is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid en is onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM. Bureau REACH levert sinds 2007 een bijdrage aan veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa. De veiligheid van consument, werker en milieu staat daarbij voorop. Daarnaast zijn een ‘level playing field’ voor bedrijven, het verminderen van dierproeven en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten.

Lees in het jaarverslag van bureau REACH over bijvoorbeeld de bereikte overeenstemming over wijziging van VN-richtlijnen ter vermindering van proefdiergebruik voor de bepaling van oogirritatie en corrosie. Bureau REACH is ook opgenomen in het onlangs verschenen Landschap New Approach Methodologies | RIVM.

EU-Partnerschap voor vernieuwing beoordeling chemicaliën

Op 11 mei 2022 startte het European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) met als doel toegankelijke gegevens genereren, met nieuwe methoden en instrumenten voor beoordeling. Tal van partijen gaan samen onderzoek bevorderen, kennis delen en vaardigheden in chemische risicobeoordeling verbeteren. Ministeries van de betrokken landen houden toezicht op de activiteiten van risicobeoordelingsbureaus, universiteiten en onderzoeksorganisaties uit 28 landen, 3 agentschappen voor milieu (EEA), chemische stoffen (ECHA) voedselveiligheid (EFSA) en 5 directoraten-generaal (DG-RTD voor onderzoek en innovatie Research and innovation, DG-GROW voor bedrijfsleven en industrie, DG-Environment voor milieu, DG-SANTE voor zorg en het Joint Research Centre). Het partnerschap bouwt voort op eerdere acties in het kader van programma HBM4EU, dat deze zomer afloopt en van verschillende projecten en programma's, zoals de clusters EURIONASPISEU-ToxRiskEuroMix. De samenwerking loopt tot voorjaar 2029 met een budget van ca. 400 miljoen euro. ANSES coördineert het geheel.
Kijk hier voor meer informatie

Organoïden onder de loep

De uitvoerders van de systematische review selecteerden in de literatuur bronnen op basis van vooraf gedefinieerde criteria: de publicatie gaat over morele redenen voor creatie of gebruik van organoïde modellen. Identificeerbare morele redenen, argumenten en zorgen zijn inductief geclassificeerd en gesynthetiseerd om bredere categorieën van redenen te creëren, wat leidde tot een overkoepelend conceptueel schema. Vijf thema’s kwamen naar voren: Dierproeven; Klinische toepassingen en experimenten; Commercialisering en toestemming; Organoïde ontologie en morele status; en onderzoeksethiek en wetenschappelijke integriteit. De conclusie is dat de ethiek van organoïden verder overleg vereist op meerdere gebieden, omdat veel van de discussies niet worden gepresenteerd als diepgaande argumenten. 
Lees hier het artikel

Geef je op, luister terug

Ontvang recombinante antilichamen ter vervanging van dierlijke
Steeds vaker worden antilichamen in vitro gemaakt uit synthetische genen: de zogenaamde recombinante antilichamen. Vanwege een gebrek aan dierlijke bronnen, maar ook omdat ze consistenter produceerbaar en daarmee betrouwbaarder zijn. Onderzoekers uit de academische wereld, industrie of overheid kunnen een aanvraag indienen om recombinante antilichamen te testen in hun in vitro toepassingen. Ze worden aangeboden door het PETA Science Consortium International e.V., de Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) en de Alternatives Research and Development Foundation (ARDF). Hun challenge heeft een voortschrijdende deadline en testers van deze antilichamen worden geselecteerd op basis van hun aanvraagvoorstel. 
Lees de details hier.
Weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail naar Katherine Groff 


EUSAAT vraagt abstracts voor hun congres
Vertel waar je aan werkt tijdens het Europees Congres over alternatieven voor dierproeven van de European Society for Alternatives to Animal Testing (EUSAAT). Dat vindt plaats van 26 tot 28 september 2022 aan de Universiteit van Linz in Oostenrijk. Kijk hier voor info over presentatoren & sprekers, voorlopige onderwerpen en registratie kosten. De deadline voor indiening van abstracts is verschoven naar 20 juni 2022. Nadat je je hebt geregistreerd, stuur je een e-mail met je abstract/poster om de registratie compleet te maken.   


Podcast met én over proefdiervrije pioniers
Proefdiervrij publiceert elke laatste vrijdag van de maand een podcast waarin zij in gesprek gaan met experts over de indrukwekkende, maar vaak ingewikkelde wereld van proefdiervrije wetenschap. Innovatieve pioniers laten horen dat en hoe ze zonder dierproeven werken.
Luister hier naar de laatste aflevering van Proefdiervrij de Podcast.


Sessies gevraagd voor 3V-wereldcongres Over the Edge, deadline vrijdag 10 juni
Het 12e wereldcongres over 3Vs vindt plaats van 27–31 augustus 2023 in Niagara Falls Canada. Wees creatief, beknopt en pakkend als je een sessie indient. Selecteer uit zes thema’s waaronder next gen education, human centred biomedical research. En kies uit twee formats: symposium of workshop. Je kunt 4-6 sprekers per sessie voorstellen en rollen aanwijzen als voorzitter, covoorzitter of spreker.
Dien hier je voorstel in


Summer school, de potentie van in vitro modellen, deadline woensdag 15 juni
Advanced in vitro models (AIM) omvat innovatieve technologieën voor een scala aan weefsels en aandoeningen. AIM leidt tot modelsystemen die volledig functioneel weefsel of organen creëren, betere wetenschap en minder proefdiergebruik. De interactieve masterclass van 5 – 8 juli 2022 biedt een overzicht van in vitro praktijken, regulering, (stam)celbiologie en technologieën, en vertaling naar in vivo relevantie. Lezingen, hands-on experimenten, demonstraties en rondleidingen maken je bewust van het potentieel van fysiologische humane modellen.
Meld je hier aan


USB-bijeenkomst preregistratie dierproeven: vrijdag 8 juli
Krijg een Update over de stappen die zijn gezet in preclinicaltrials.eu. Share je ervaringen en Brainstorm mee tijdens deze USB-meeting. Hoe is preregistratie te verbeteren in Nederland? De bijeenkomst is op vrijdag 8 juli van 9.30-12.30u in het Holland Heart House, Moreelsepark 1 in Utrecht of online via Zoom.
Schrijf je hier in


Masterclass over ethiek van dierenwelzijn
Gebruik van proefdieren in de farmaceutische industrie leidt soms tot verhitte discussies in de samenleving. Deze online cursus en virtuele live Masterclass van Elevate Academy en de Universiteit van Utrecht is samengesteld met Franck Meijboom, hoofddocent Ethiek van mens-dier interacties. De masterclass maakt (toekomstige) professionals op het gebied van diermanagement bewust van ethiek en dierenwelzijn en leert je omgaan met ethische vraagstukken. De masterclass kost €450,-
Lees hier meer en schrijf je in