Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 8

Naar registratie dierproefonderzoek als norm

Om de kwaliteit van dierproeven te verbeteren en onnodige herhaling tegen te gaan, is het belangrijk dat alle dierproeven wereldwijd worden geregistreerd. Nu nog wordt bij onderzoek met dierproeven zo’n veertig procent van de resultaten helemaal niet gepubliceerd. Hiermee gaat kennis verloren. Ook lopen onderzoekers een grotere kans op publicatiebias: positieve resultaten worden eerder en vaker gepubliceerd dan neutrale of negatieve resultaten. Zo is interpretatie hiervan minder betrouwbaar. Dat concludeert cardioloog in opleiding Mira van der Naald. Zij promoveerde op 27 september op haar onderzoek aan het UMC Utrecht.

Lees meer hierover op de website van UMC Utrecht.

Lever uit het slachthuis kan doorbloed worden

De BioLiver maakt het mogelijk een lever uit het slachthuis te doorbloeden en in leven te houden, en zo dierproeven te verminderen en te verfijnen. De complexiteit van een volledig en functioneel dierorgaan, bijvoorbeeld van een varken, kan zo worden behouden buiten het lichaam. Hierdoor wordt het mogelijk zonder proefdier nieuwe therapieën voor ziektes te onderzoeken of de functionaliteit van nieuwe medische hulpmiddelen en procedures te beoordelen. Auteurs Alicia Ruppelt en Melanie Krüger presenteren hun werkwijze in een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Bioengineering.”

Lees meer op de website van LifeTec Group.

Instemming met Amerikaanse FDA Modernization Act

De Federal Food, Drug and Cosmetics Act (FFDCA) uit 1938 stelde het verplicht om alle nieuwe geneesmiddelen eerst te testen in dieren, om zo patiënten te beschermen tegen onbekende giftigheid. Inmiddels zijn nieuwe technologieën zo ver dat ze de samenleving vaak beter kunnen beschermen tegen onvoorziene toxische effecten van nieuwe medicijnen dan dierproeven. Diermodellen zijn essentieel geweest bij de ontwikkeling van allerlei geneesmiddelen. Maar nu is bekend dat een groot deel van de geneesmiddelen die veilig zijn bij dieren, uiteindelijk falen in menselijke proeven. Daarom schreven vertegenwoordigers van verschillende universiteiten en bedrijven op 7 september jl. een open brief aan vertegenwoordigers van het Amerikaanse Congres om hen aan te moedigen de FDA Modernization Act aan te nemen. Deze wet biedt de mogelijkheid om geschikte alternatieve methoden te gebruiken. Deze wet is nu aangenomen.

Lees onderstaande artikelen voor meer informatie
FDA Modernization Act van 2021 (S. 2952):
Open Letter aan het Amerikaanse Congres;
Act to end animal testing requirement passes Senate

Mechanismen begrijpen die leiden tot Parkinson

Een team van neurologen, chemici en structuurbiologen ontdekte zonder proefdiergebruik waar, waarom en hoe een belangrijk eiwit in de hersenen verkeerd begint te vouwen en te klonteren. De eiwitklonten beschadigen het oppervlak van mitochondriën (speciale onderdelen van cellen), waardoor hun vermogen om energie te creëren wordt verstoord. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat neuronen sterven. Dit vormt een belangrijk stukje van de puzzel van de biologische mechanismen die Parkinson veroorzaken. Met behulp van hun nieuwe aanpak kunnen de onderzoekers nieuwe therapieën testen. De methode kan ook worden gebruikt voor het onderzoeken van andere neurodegeneratieve ziekten.

Lees het artikel begeleid door de auteurs Andrey Y. Abramov, Mathew H. Horrocks, en Sonia Gandhi

Streefbeeld academisch onderwijs gepresenteerd

Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) presenteren samen een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in het academisch onderwijs. Het maatschappelijk debat over het gebruik van dierproeven is al lang in beweging. Met de ontwikkeling en presentatie van dit streefbeeld leveren de universiteiten en umc’s hun bijdrage aan deze discussie. Uitgangspunt is dat er in het onderwijs, met name aan toekomstige onderzoekers, meer aandacht is voor proefdiervrije innovaties en een vermindering van het gebruik van proefdieren.

Lees het artikel op de website van Universiteiten van Nederland

Young TPI mobiliseert jonge onderzoekers

Young TPI had haar eerste evenement op 16 september, waar experts uit wetenschap en bedrijfsleven vertelden over hun ervaringen met, en hun ideeën over de transitie naar proefdiervrije onderzoek. De transitie werd voorgesteld als een berg. De experts waren het erover eens dat er een barrière ligt in de moeite die onderzoekers hebben om hun manier van werken te veranderen. Hier hebben jonge studenten en professionals dus een belangrijke rol te spelen, om de wetenschap te helpen uit vastgeroeste werkwijzen te komen. Ook onderwijs werd als een belangrijke factor gezien. Momenteel leren studenten volgens de panelleden onvoldoende om kritisch na te denken over bestaande methoden en om open te staan voor andere denkwijzen. Aanwezige Young TPI-leden konden zich hierin vinden. Op de vraag wat zij kunnen doen om de transitie te versnellen, antwoordde een panellid: “vraag de opleiding die je wilt”. Zowel tijdens het panelgesprek als tijdens de borrel brachten de leden veel ideeën in. Met deze kick-off beginnen zij samen hun reis op de berg.
 

Biorevolutie

Biotechnologie is de verzamelnaam voor technieken waarbij we organismen gebruiken om iets te maken. Dat doen wij mensen eigenlijk al eeuwen: dieren fokken, groente kweken, planten veredelen en drank laten gisten zijn allemaal een vorm van biotechnologie. De afgelopen decennia is onze kennis over erfelijkheid, genen en de werking van DNA enorm toegenomen. Hierdoor zijn we in staat om de eigenschappen van organismen veel gerichter aan te passen. Dit biedt talloze nieuwe mogelijkheden voor onder meer gentherapie, stamceltherapie en diagnostiek. Doorbraken in de biologie vallen samen met de opkomst van artificial intelligence (AI). In combinatie zorgen ze voor een stroomversnelling van nieuwe kansen.

Meer weten?
Lees het artikel van HollandBio
Lees hier het rapport uit 2020 van McKinsey
Zie hier het artikel uit 2021

Uitkomsten Programmadag Humane Meetmodellen

Op 4 oktober kwamen onderzoekers, non-profit organisaties en bedrijven bij elkaar voor de jaarlijkse Programmadag Human Measurement Models. Het thema van deze dag was kennisuitwisseling over de ontwikkeling van nieuwe meetmodellen die de mens als basis gebruiken: de zogenaamde ‘menselijke meetmodellen’. Deze modellen zijn gebaseerd op menselijk materiaal, zoals stamcellen, weefsel na een operatie of een orgaan-op-een-chip.

Lees meer over de uitkomsten van deze dag op de website van SGF

Gezocht: stagiairs en stageplaatsen in de levenswetenschappen

Het 3Rs Centre van de Universiteit Utrecht wil bemiddelen tussen enerzijds studenten in de levenswetenschappen die stage willen lopen en anderzijds Utrechtse onderzoekers die een stagiair kunnen gebruiken om onderzoek naar de 3V’s en met name Vervanging mogelijk te maken, daar waar men een paar handen tekort komt. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met orthopedie, biotechnologie, bioprinting, diervrij groeiserum of het vergelijken van methoden. Masterstudenten in Utrecht krijgen voorrang, maar ook gevorderde bachelorstudenten en studenten van andere universiteiten of van hogescholen zijn welkom. Wie belangstelling heeft kan mailen naar Jeffrey Bajramovic. Bij de afdeling Regenerative Medicine staan concrete stages op de website.

Gezocht: onderzoeker versnelling diervrije veiligheidsbeoordeling

Wil jij als postdoctoraal onderzoeker bijdragen aan de transitie naar diervrije veiligheidsbeoordeling, en het inzicht vergroten in het sturen van maatschappelijke transformaties? Misschien wil je dan solliciteren naar een nieuwe onderzoeksplaats bij de Radboud Universiteit.

Bekijk hier de vacature en reageer voor 23 oktober