Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief 7-2023 Transitie Proefdiervrije Innovatie

Groeifonds reserveert 125 miljoen voor transitie

Het Nationaal Groeifonds reserveert circa 125 miljoen voor een nieuw Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie, bedoeld om de komende tien jaar de transitie naar proefdiervrij onderzoek te versnellen. Initiatiefnemers zijn onder andere de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Proefdiervrij. Het CPBT wil samen met nationale en internationale partijen een centrum realiseren voor het ontwikkelen en verspreiden van proefdiervrije innovaties en expertise. Speerpunten in de eerste jaren zijn de ziekten ALS en taaislijmziekte. Lees hier meer.

Lokale TPI-werkgroepen groeien en groeien

Eind juni kwamen de vertegenwoordigers van de lokale TPI-groepen weer bij elkaar voor inspiratie, hulp en samenwerking. De groepen schieten als paddenstoelen uit de grond. TPI Utrecht en TPI Amsterdam bestaan al een tijdje. In Leiden ontstaat een samenwerking tussen LUMC, Universiteit Leiden, TNO en Charles River Laboratories Leiden. Ook hebben we geïnteresseerde contacten in Nijmegen, Groningen, Wageningen, Maastricht en Eindhoven. Elke groep heeft zijn eigen status, doelen en activiteiten. Wij stimuleren vanuit het landelijke programma oprichting en samenwerking. Rode draad is de transitie versnellen door deze onder de aandacht te brengen bij medewerkers en studenten. Lees meer hierover op onze post op LinkedIn.

Gratis cursusdocument over Human BioMonitoring (HBM)

Human biomonitoring (HBM) is een instrument voor het meten van stoffen/chemicaliën die het menselijk lichaam binnenkomen gedurende een blootstellingsperiode. Het is nuttig om risico’s van stoffen voor mens en milieu in te schatten. De WHO stimuleert het gebruik van HBM. Er is nu een basiscursus over dit onderwerp die je gratis kunt downloaden en doornemen. Het document bevat dia’s over theorie en voorbeelden, met uitleg en referenties. De cursus is ontwikkeld ter ondersteuning van de opleiding van professionals in volksgezondheid en gezondheidszorg; studenten in de medische, biologische en andere aanverwante wetenschappen; en professionals en besluitvormers in de gezondheidszorg, het milieu en andere relevante sectoren. Download de cursus hier.

Veelbelovend lucht-vloeistof-longmodel vergeleken tussen laboratoria

Proefdiervrije longmodellen die via een lucht-vloeistof-interface kunnen worden blootgesteld aan stoffen in de lucht, zijn veelbelovend. Je kunt er de veiligheid van chemicaliën en nanomaterialen bij inademing mee evalueren. Onderzoekers van het RIVM deden samen met zes andere laboratoria een vergelijkend onderzoek om te kijken of het model in de verschillende labs hetzelfde resultaat oplevert. De variatie wat betreft levensvatbaarheid van de cellen en barrière-integriteit was acceptabel, maar de variatie van de productie van ontstekingseiwitten was relatief hoog. Het model scoort goed, maar behoeft nog wat verbetering. Lees het artikel hier.

Een abrupt verbod op dierproeven blokkeert de toegang tot medicatie

Afgelopen januari heeft de Europese Commissie (EC) het burgerinitiatief “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” goedgekeurd. De titel suggereert geen onmiddellijk verbod op alle dierproeven, maar dat lijkt wel de insteek als je verder leest. De ondertekenaars van de Transparantieovereenkomst  Dierproeven in Nederland geven in een reactie hierop aan dat ze de ontwikkelingen van proefdiervrije innovaties volledig ondersteunen, maar wel zeer bezorgd zijn over de gevolgen van een algemeen, abrupt verbod op dierproeven. De risico’s die zij daarbij zien worden in dit artikel toegelicht. Lees hier meer.

Europese wetenschappers blijven een EU-routekaart naar proefdiervrije wetenschap ondersteunen

In een week tijd hebben meer dan 100 Europese wetenschappers uit 16 EU-landen een open brief ondertekend waarin ze de Europese Commissie en de lidstaten oproepen om zich te committeren aan het opstellen van een EU-routekaart om de transitie naar proefdiervrije wetenschap te versnellen. Lees hier meer over dit initiatief.