Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief 6-2023 Transitie Proefdiervrije Innovatie

Helpathons op stoom

De helpathons zijn weer helemaal op stoom. Onlangs was er een helpathon over mogelijkheden tot het vervangen van foetaal kalverserum en Matrigel (dat gewonnen wordt uit muizentumoren), met nieuwe onvermoede samenwerkingen tot gevolg. De volgende helpathon gaat over antilichamen, die meestal ook met proefdieren worden geproduceerd. Wat is er nodig om de transitie ook daar te versnellen? Reserveer alvast 25-27 oktober. Wil je meer weten over al deze activiteiten of wil je een hulpvraag indienen over antilichamen? Mail naar info@helpathonhotel.com. Je kunt je via die weg ook abonneren op de e-mailnieuwsbrief van het Helpathon Hotel, dan krijg je voortaan al het nieuws op tijd in je postvak.

Terugkijken lezingen over wegbewegen van dierproeven

Met grote interesse bekeken wij een avond met lezingen over “Phasing out animal experiments. Options for a national policy” van People for Animal Rights Germany en Doctors Against Animal Experiments. Sprekers deelden verhalen en visies vanuit verschillende perspectieven en nationaliteiten. De lezingen van Aysha Akhtar, Merel Ritskes-Hoitinga en Tilly Metz zijn terug te kijken op YouTube. Het programma met meer informatie staat in de video, aan het begin. Aanrader!

Terugkijken hoorzitting Save Cruelty Free European Citizens’ Initiative

Ook interessant om terug te kijken: de hoorzitting in het Europese Parlement van het Save Cruelty Free European Citizens’ Initiative. Er sprak een indrukwekkende rij deskundigen. Parlementsleden stelden vragen en gaven hun visie op het vraagstuk. Terugkijken kan hier.

Werkgroep wil kennis over proefdiervrije innovaties toegankelijker maken

Als uitvloeisel van de Dialoogdag in 2022 is er al één informele werkgroep ontstaan die een deelonderwerp oppakt. De groep buigt over mogelijkheden om nog grondiger te kijken naar mogelijkheden tot vervanging van dierproeven in de hele keten (onderzoeker, financier, Instantie voor Dierenwelzijn, Dierexperimentencommissie, Centrale Commissie Dierproeven, uitvoering in het instituut van de vergunninghouder). De werkgroep focust zich op het toegankelijker maken van actuele kennis over proefdiervrije methoden. Gedacht wordt aan een commissie of helpdesk die de weg weet naar de juiste databases en een beroep kan doen op gespecialiseerde deskundigen op het gebied van diverse proefdiervrije methoden. Heb jij hier ideeën bij of ben jij zo’n deskundige, neem gerust contact op met coördinator Monique Janssens.

Campagne Proefdiervrij mensgericht onderzoek

Proefdiervrij voert campagne voor meer mensgericht onderzoek zonder dierproeven onder het motto: ‘Dierproeven zijn niet meer van deze tijd’ en vraag daarbij de regering om meer te investeren in proefdiervrije innovatie. De campagne wordt actief ondersteund door wetenschappers, onder wie Abdoel El Ghalbzouri en Katja Wolthers. “Als het gaat om een proefdierverbod, dan zouden we moeten beginnen met een verbod op proefdieronderzoek voor geneesmiddelen die al lang getest zijn in de mens. Hier zouden ethische commissies strenger in moeten zijn”, vindt Wolthers. Lees hier meer.