Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief 2-2024 Transitie Proefdiervrije Innovatie

Iedereen wil een veilige omgeving voor mens, dier en milieu (animatievideo)

Waarom is de transitie naar proefdiervrij onderzoek zo belangrijk? Wat zijn proefdiervrije modellen? Hoe stimuleren we het ontwikkelen en gebruiken daarvan? En met wie werken we samen om dit voor elkaar te krijgen? Dat leggen we uit in onze nieuwe TPI-animatie! Bekijk hem op onze website.

Schrijf je nu in voor de internationale conferentie '3Rs en NAMs: all-inclusive?' op 19 juni 2024

Het TPI programmabureau en het 3Rs Centre Utrecht organiseren op 19 juni 2024, samen met TPI Utrecht en het NCad, de internationale conferentie ‘3Rs and NAMs: all-inclusive?‘. Het doel van de conferentie is om het NAM’s netwerk en het 3V’s-Netwerk te verbinden, waarbij we met elkaar verkennen wat de beste route is naar innovatie van op mensen gerichte biomedische en translationele wetenschap.

De eerste spreker is inmiddels bekend. Professor Hans Clevers zal met zijn keynote presentatie een internationaal en zakelijk perspectief toevoegen aan de conferentie. Clevers is hoofd van Pharma Research and Early Development van Roche. Binnen deze afdeling is in 2023 het Institute of Human Biology opgericht waar gewerkt wordt aan nieuwe modellen voor medicijnontwikkeling.

Erica van Oort, programmamanager van TPI (Transitie Proefdiervrije Innovatie): “Een transitie naar proefdiervrije innovatie vraagt om verandering op allerlei aspecten. Het blijft daarom belangrijk om de verschillende perspectieven en mogelijkheden uit te wisselen. Wat het Roche Institute of Human Biology op dit terrein onderneemt is een van die perspectieven. In Nederland zijn meer fantastische initiatieven gaande, zowel binnen de academie als door private partijen of in combinatie. Ik verwacht dat deze ontwikkelingen elkaar steeds meer gaan versterken en daarom zijn ook internationale ontwikkelingen een belangrijke factor”! 

De conferentie vindt plaats in de Jaarbeurs Media Plaza in Utrecht op 19 juni 2024. Het programma is binnenkort te vinden op de eventpagina van de conferentie. Verzeker jezelf alvast van deelname en schrijf je nu in. Deelname kan ook online!

Dit zijn de teams van de Proefdiervrij Venture Challenge 2024

Stichting Proefdiervrij heeft ze bekend gemaakt: de teams die dit jaar tijdens de Proefdiervrij Venture Challenge gaan werken aan de business-skills die ze nodig hebben om hun proefdiervrije innovaties succesvol op de markt te brengen. Maak kennis met HeLLO R&D, Team BTH, StemXBio en NeuroGut Insights!

Dit jaar organiseert Proefdiervrij de vierde editie van de Proefdiervrij Venture Challenge. Vier teams die een wetenschappelijke doorbraak in de life sciences op hun naam gezet hebben, gaan onder begeleiding van doorgewinterde zakelijke professionals hun doorbraak omzetten in een solide businesscase. Zo krijgen proefdiervrije pioniers de kans om hun innovaties op de markt te brengen en meer impact te maken met de modellen die zij ontwikkelden. Nieuwsgierig? Dit zijn de teams van de Proefdiervrij Venture Challenge 2024 - Proefdiervrij

In de kring staan

Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Teunissen (Partij voor de Dieren) over het bestemmen van een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) voor proefdiervrije onderzoeksmethoden en testmethoden. Lees hier meer over.

3Rs Studentenbeurs 2024: oproep tot het indienen van voorstellen

Het Europees Partnerschap voor Alternatieve Benaderingen van Dierproeven (EPAA) biedt studenten en jonge wetenschappers met uitmuntend werk op het gebied van alternatieve benaderingen de kans om een toonaangevend wetenschappelijk evenement bij te wonen.

Elk jaar komen toonaangevende wetenschappers samen tijdens een aantal internationale bijeenkomsten van hoog niveau. De deelnemers werken aan de ontwikkeling en acceptatie van 3V-alternatieven voor dierproeven (Vervanging, Vermindering of Verfijning).

De soms hoge kosten voor deelname kunnen studenten met veelbelovend werk of jonge wetenschappers aan het begin van hun carrière ervan weerhouden deze evenementen bij te wonen. De EPAA-partners sponsoren daarom graag de 3Rs Student Grants om de deelname van studenten en jonge wetenschappers aan dergelijke evenementen te vergemakkelijken. Lees meer.

BASF onderzoekt alternatieven voor dierproeven namens Europees Chemicaliënagentschap

Verdere vermindering van het aantal dierproeven dat nodig is voor de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een contract gesloten met een consortium waar BASF deel van uitmaakt om wetenschappelijke studies uit te voeren naar de betrouwbaarheid en relevantie van New Approach Methods (NAM's) als alternatieven voor dierproeven en om het gebruik van dergelijke methoden in de toekomst te bevorderen. Het doel van het contract is om aanvullende NAM's geaccepteerd te krijgen door regelgevende instanties, met de nadruk op moleculair-biologische technologieën (OMICS en toxicokinetiek), om zo het aantal dierproeven dat wordt uitgevoerd als onderdeel van veiligheidsbeoordelingen voor chemische stoffen verder te verminderen. Het contract heeft een looptijd van zes jaar en een totale waarde van €4,2 miljoen aan ECHA-financiering. Lees meer

6 maart 2024: 1-daagse workshop "Systematic review and meta-analysis of animal studies" in het Radboudumc

Wil je meer leren over het concept en de methodologie van systematische review en meta-analyse van dierstudies? Deze workshop biedt een eerste introductie en praktijkervaring over dit onderwerp! De workshop is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het synthetiseren van bewijs uit dierstudies, bijvoorbeeld onderzoekers, dierenwelzijnsmedewerkers of andere medewerkers die betrokken zijn bij dierproeven. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in systematische review van klinische of in vitro studies kunnen deze workshop ook nuttig vinden. De docenten zijn dr. Kim Wever en dr. Carlijn Hooijmans.

Deze workshop wordt gefinancierd door het ZonMw programma "Meer Kennis met minder Dieren" en is daarom gratis. Deze workshop is een vereiste voor degenen die ZonMw-financiering willen aanvragen om in de toekomst hun eigen systematische review van dierstudies uit te voeren. Meer informatie vind je hier.

Animatie vergrootglas

Proefdiervrij testen met AI

Bij de Hogeschool Utrecht werken ze samen aan een tool die onnodig dierenleed voorkomt én beter voorspelt of medicijnen schadelijke bijwerkingen hebben.

"We werken samen met de meest prominente partners op het gebied van AI en toxologisch onderzoek, aan een tool die patronen ontdekt in de enorme wereldwijde verzameling aan wetenschappelijke onderzoeken", aldus Marc Teunis, associate lector aan Hogeschool Utrecht. "Die tool kan voorspellen hoe groot de kans is dat een stof een giftige reactie op mensen heeft. Daarbij worden taalmodellen gebruikt, net als bij ChatGPT. Maar anders dan bij ChatGPT baseert deze tool zich alleen op wetenschappelijke kennis. De tool kan niet alleen destilleren wat we al weten over bekende stoffen: hij kan ook op nano-niveau de eigenschappen van nieuwe stoffen vergelijken met eigenschappen van stoffen waarvan de werking al bekend is. Zo kan hij ook van nog niet geteste stoffen een voorspelling doen van risico's. Die voorspelling moet dan nog wel gecontroleerd worden." Meer lezen en kijken.

Call Lowlands Science 2024 geopend

Onderzoekers kunnen nu hun onderzoeksvoorstel indienen waarmee ze op het Lowlands Science-terrein data kunnen verzamelen en tegelijk festivalbezoekers op toegankelijke wijze kennis kunnen laten maken met wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie vind je hier.

Foto beelscherm

Knowledge Innovation Impact - 25 juni 2024 - DeFabrique Utrecht

Op 25 juni 2024 vindt de volgende editie van TEKNOWLOGY plaats in Utrecht. TEKNOWLOGY is het jaarlijkse innovatiefestival van NWO waar kennis en innovatie leiden tot maatschappelijke impact. Op TEKNOWLOGY ervaren bezoekers de technische innovaties van de toekomst. Professionals werkend aan de transitie proefdiervrije innovatie mogen hier niet ontbreken! Registratie is nu mogelijk.