Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief 1-2024 Transitie Proefdiervrije Innovatie

Kamerbrief dierproeven en TPI

Eind vorig jaar heeft minister Piet Adema van LNV de Kamer geïnformeerd over dossier dierproeven en programma TPI middels een Kamerbrief. In deze Kamerbrief komt o.a. de voortgang van een aantal moties aan bod, waaronder de moties aangaande toepassing van systematische reviews.

Daarnaast wordt ook het NCad adviesrapport aangeboden over toegang tot menselijk weefsel. Recentelijk heeft ook VWS op dit rapport gereageerd.

Tweede Kamer

Ambitieus streefbeeld immunologie

Het NCad heeft het Ambition statement on animal free innovations in Immunology gepubliceerd. Het is een ambitieuze verklaring over het bevorderen van diervrije innovaties in de immunologie. Streefbeelden per onderzoeksveld worden gestimuleerd door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid. Deze streefbeelden worden opgesteld om onderzoekers en verschillende belanghebbenden te inspireren en om discussie te stimuleren over toekomstige mogelijkheden voor proefdiervrije benaderingen binnen het veld. Dit streefbeeld bevat aanbevelingen op het gebied van basaal immunologisch onderzoek, onderwijs, regelgeving en het delen van weefsel en data.

De nominatieronde van de Hugo van Poelgeestprijs 2024 is gestart!

Eind november is het zover: voor de 16e keer zal de befaamde Hugo van Poelgeestprijs worden uitgereikt aan een wetenschapper die proefdiervrij onderzoek in de levenswetenschappen doet. Geef jij leiding aan een (jonge) onderzoeker die deze prijs verdient? Nomineer hen dan nu voor de Hugo van Poelgeestprijs 2024! Lees hier meer over de nominatieronde.

Resultaten scherm

Vacature: Kwartiermaker VitalTissue bij ETB-BOSLIFE

Stichting ETB-BISLIFE is op zoek naar een kwartiermaker VitalTissue. Je wordt dé spil die VitalTissue mag gaan starten en uitbouwen. Je gaat als kwartiermaker vorm en inhoud geven aan dit nieuwe initiatief in Nederland. Je legt contacten met laboratoria om samen te onderzoeken hoe waardevol vers humaan restweefsel voor hen kan zijn als alternatief voor proefdierexperimenten. Je maakt afspraken met ziekenhuizen om geschikt restweefsel te verkrijgen en over het informeren van patiënten die dit beschikbaar willen stellen, nadat dit weefsel bij een operatie bij hen is uitgenomen. Je beoordeelt organisaties en hun onderzoeksvoorstellen waarvoor zij restweefsels willen gaan gebruiken en maakt afspraken met de individuele onderzoekers over hun specifieke wensen t.a.v. het restweefsel. Lees meer over deze vacature.

Vergaderen

Meld je aan voor HELPATHON #10: Proefdiervrije innovatieonderwijs. Feestelijke 10e editie!

Help jij Jolanda van der Velden (voorzitter Fysiologie) en Elza van Deel (docent) bij het ontwerpen en uitvoeren van een onderwijsprogramma voor promovendi over proefdiervrije transities? Beiden zijn werkzaam bij het Amsterdam Medisch Centrum en zeer gemotiveerd om promovendi te ondersteunen bij de voorbereiding op de proefdiervrije transitie. Ze zijn opzoek naar een implementatiestrategie en cursusontwerp. 

De helpathon vindt plaats op 29 februari en 1 maart. Een Helpathon is een 24 uur per dag online en live transformerend event georganiseerd rond een specifieke onderzoeksvraag over de menselijke gezondheid. Lees hier meer informatie en inschrijving.

Helpathon

Update van RE-Place

De ontwikkeling en toepassing van “New Approach Methodologies (NAMs)” neemt steeds meer toe. Hierdoor kan het voor (jonge) wetenschappers moeilijk zijn om relevante informatie over NAMs te vinden. Om toegang tot dit soort informatie te vergemakkelijken, heeft de Vlaamse overheid in 2017 het project RE-Place opgericht, dat tot doel heeft de bestaande expertise over NAMs in België te centraliseren in één databank.

RE-Place geeft een update van een aantal lopende activiteiten:
- Educatieve webinars over het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe NAM’s worden gecontinueerd. Tijdens ieder webinar krijgen twee sprekers de gelegenheid hun werk te presenteren (20 minuten presentatie en 10 minuten voor vragen). Alle webinars worden opgenomen en zijn beschikbaar via het YouTube-kanaal. Wil je je werk presenteren? Dan kun je contact opnemen met Mieke van Mulders.
- Op 31 januari organiseert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten een Publieke Conferentie met als thema ‘Advancing the 3Rs for Regulatory Testing of Medicines’ in Antwerpen. RE-Place zal zich ook presenteren tijdens dit evenement. Lees hier meer over.

Poster

Webinars OECD terugkijken

De OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) heeft een webpagina met webinars. Momenteel staan er twee op. Het eerste gaat over de validatie van in vitro-methoden met uitleg waarom validatie belangrijk is in de context van de testrichtlijnen van de OECD. Het tweede webinar is gericht op onderzoekers die een nieuwe methode hebben ontwikkeld en zich afvragen of die breder kan worden gebruikt. Hier komen onderzoekers aan het woord die hier ervaring mee hebben. Lees hier meer.

Poster Webinar

Doe mee met PARCopedia

Bent jij betrokken bij chemische risicobeoordeling? Heb je algemeen inzicht in het chemische risicobeoordelingsproces? Wordt dan lid van PARCopdedia via een eenvoudige registratie!

PARCopedia is het online kennisbeheer- en gemeenschapsplatform dat is opgericht in PARC – het Europese partnerschap voor de beoordeling van risico's van chemische stoffen – en open staat voor de hele gemeenschap van professionals op het gebied van chemische risicobeoordeling.

Flesjes vloeistof

Symposium Transitie naar proefdiervrije innovaties: ambitie versus realisme?

Op 12 december verzamelden onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden zich in Utrecht om met elkaar van gedachten te wisselen over de transitie naar proefdiervrije innovaties en proefdieronderzoek. Het symposium werd georganiseerd door ZonMw en de NCad waarvan respectievelijk de kennisagenda en de streefbeelden centraal stonden. Zie het verslag op de website van ZonMw.

ZonMw  NCad symposium

Even voorstellen: Marja Berendsen, communicatieadviseur TPI

Per 1 januari ben ik de nieuwe communicatieadviseur voor TPI (opvolger van Monique Janssens). Ik ben voor 1 jaar gedetacheerd vanuit ZonMw. Daar ondersteunde ik onder andere het team dat het onderzoeksprogramma Meer Kennis met Minder Dieren uitvoerde. Ook was ik betrokken bij de ZonMw Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrij Innovaties. Vanuit mijn eerdere werk bij NWO en ZonMw ken ik de wereld van wetenschappelijk onderzoek goed. Ik ben blij met de kans die ik krijg om nu vanuit beleid en politiek bij te dragen aan de transitie naar proefdiervrij onderzoek, een maatschappelijk en wetenschappelijk belangrijk onderwerp met mooie uitdagingen. Ik ga graag het gesprek aan, dus weet me te vinden als je vragen hebt, in gesprek wilt met TPI of de samenwerking zoekt.

Foto Marja Berendsen

Sue Gibbs ontvangt de Willy van Heumen oeuvreprijs

Op 12 december ontving Sue Gibbs, hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde (Amsterdam UMC) de Willy van Heumen oeuvreprijs. De prijs, bestaande uit een beeldje, penning, oorkonde en € 15.000,- vrij te besteden aan onderzoek, ontving zij voor haar carrière-omspannende inzet voor proefdiervrij wetenschappelijk onderzoek.

Het Willy van Heumenfonds ondersteunt en stimuleert de transitie naar proefdiervrij onderzoek en de 3 V’s (Vermindering, Verfijning en Vervanging van dierproeven). Het fonds doet dat met een tweejaarlijkse prijs én met een tienjaarlijkse oeuvreprijs.