Health~Holland

Health~Holland wil beter onderzoek naar geneesmiddelen, voedselveiligheid en risico’s van stoffen, het liefst zonder proefdieren. Ze stimuleert daarvoor de wetenschap, bedrijfsleven, politiek en maatschappij. Health~Holland signaleert kansen binnen Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), verbindt partijen en versnelt innovaties.

Kansen Nederlandse innovatie

Voor het vervangen van dierproeven ondersteunt Health~Holland de zoektocht naar betere alternatieven. Door aan te sluiten bij TPI wil Health~Holland deze veranderingen versnellen. Want dierproefvrije innovatie is beter voor mens, dier en milieu. Ook zorgt dit voor nieuwe kansen in het Nederlandse innovatielandschap.

Health~Holland: langer in goede gezondheid

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) maakt zich als coördinator van de uitvoering hard voor de economische kansen van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit doet ze samen met diverse publieke en private partijen aan de hand van de vijf Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De centrale missie van Health~Holland luidt: in 2040 leven alle Nederlanders minstens 5 jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Er zijn 4 onderliggende missies die bijdragen aan deze centrale missie:

  1. veranderingen in leefstijl en leefomgeving
  2. zorg op de juiste plek
  3. betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten
  4. betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Lees verder op de website health~holland.com (Engelstalig).