Topsector Life Sciences & Health

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) ondersteunt samenwerkingen tussen ondernemers en kennisinstellingen. Door krachten te bundelen kunnen zij oplossingen bieden voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het doel van de Topsector is om de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog te houden en mensen zo lang mogelijk actief en energiek te laten meedoen in de samenleving. Dit alles op een betaalbare manier.

Samenwerking tussen mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, politiek en maatschappij is van belang voor vernieuwende oplossingen. De Topsector ondersteunt hen in onderzoek en ontwikkeling binnen allerlei takken: van geneesmiddelen en medische technologie, tot de organisatie van de gezondheidszorg, inentingen en transitieprojecten.

De Topsector LSH signaleert kansen binnen TPI, verbindt partijen en versnelt innovaties. De Topsector valt onder het missie-gedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Binnen TPI is Topsector Life Sciences & Health betrokken bij: