Samenwerkende ministeries

De Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) speelt zich af op verschillende beleidsterreinen. Samenwerking tussen die verschillende ministeries is daarom belangrijk.

Samenwerking 6 ministeries

Deze 6 ministeries voeren geregeld interdepartementaal overleg over proefdiervrije innovatie:

  1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): volgt kansen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maakt wetten en regels voor het beoordelen van de veiligheid en gezondheidsrisico’s voor mensen
  2. Defensie: onderzoekt medische maatregelen tegen bijvoorbeeld giftige stoffen
  3. Infrastructuur en Waterstaat (IenW): richt zich op het beoordelen van risico’s en veiligheid van chemische stoffen
  4. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): bevordert de kwaliteit van de wetenschap
  5. Economische Zaken en Klimaat (EZK): stimuleert innovatie
  6. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): is betrokken bij dierproeven voor bijvoorbeeld gewasbescherming, voedselveiligheid en in de veehouderij

Regie programmabureau LNV

LNV voert de regie over het TPI-programma. Dat houdt onder meer in dat een programmabureau:

  • vergaderingen organiseert met andere departementen en partners
  • activiteiten organiseert om de transitie te bespreken met de partners en het brede netwerk. Ook meet het bureau de voortgang en de versnelling van de transitie
  • rapporteert aan de Tweede Kamer

Lees verder over het samenhangende beleid van de departementen in het document Beleid en regelgeving rond alternatieven voor dierproeven op rijksoverheid.nl.