Samenwerkende ministeries

De Transitie Proefdiervrije Innovatie speelt zich af op verschillende beleidsterreinen. Daarom werken 6 departementen samen aan de transitie:

  • Het ministerie van VWS volgt kansen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de veiligheids-¬† en risicobeoordeling in het regulatoire veld
  • Het ministerie van Defensie¬†onderzoekt medische tegenmaatregelen.
  • Het ministerie van IenW richt zich op de veiligheids- en risicobeoordeling van chemische stoffen.
  • Het ministerie van OCW bevordert de kwaliteit van de wetenschap.
  • Het ministerie van EZK richt zich op het stimuleren van innovatie.
  • Binnen het LNV-beleid komen dierproeven voor bij gewasbescherming, voedselveiligheid en in de veehouderij.

Het ministerie van LNV voert de regie in het programma ter versnelling van de Transitie Proefdiervrije Innovatie. Dat houdt in dat een programmabureau vergaderingen faciliteert met de andere departementen en de partners en dat er activiteiten plaats vinden om de transitie te bespreken en om de versnelling te meten. Daarover wordt ook gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Kijk voor de samenhang in het beleid van de Nederlandse departementen op de pagina over alternatieven voor dierproeven op rijksoverheid.nl