5 samenwerkende ministeries

De Transitie Proefdiervrije Innovatie speelt zich af op verschillende beleidsterreinen. Daarom werken 5 departementen samen aan de transitie:

  • Het ministerie van VWS volgt kansen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de veiligheids-¬† en risicobeoordeling in het regulatoire veld.
  • Het ministerie van IenW richt zich op de veiligheids- en risicobeoordeling van chemische stoffen.
  • Het ministerie van OCW bevordert de kwaliteit van de wetenschap.
  • Het ministerie van EZK richt zich op het stimuleren van innovatie.
  • Binnen het LNV-beleid komen dierproeven voor bij gewasbescherming, voedselveiligheid en in de veehouderij.

Het ministerie van LNV voert in de Transitie Proefdiervrije Innovatie de regie.