Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Het NCad adviseert de minister onder andere over mogelijkheden en obstakels voor onderzoekers om proefdiervrij onderzoek te doen. Ook stimuleert en begeleidt het NCad de ontwikkeling van zogeheten streefbeelden. Daarin staan concrete doelen voor proefdiervrije innovaties.

Streefbeelden proefdiervrije innovatie

De streefbeelden beschrijven per onderzoeksdomein doelen voor minder proefdieren bij onderzoek van gelijke of betere kwaliteit. Deskundigen uit elk vakgebied stellen de streefbeelden op. Bijvoorbeeld deskundigen in fundamenteel en translationeel onderzoek. Translationeel onderzoek vertaalt de resultaten uit fundamenteel onderzoek naar het toepassen in de praktijk.

Kansen proefdiervrije methoden

De deskundigen zetten alle dierproeven op een rij en beoordelen de kansen van proefdiervrije methoden. Ook blikken ze vooruit naar ontwikkelingen die kunnen leiden tot meer proefdiervrij onderzoek. Daarbij gelden dierproeven niet langer meer als enige methode voor onderzoek, de zogeheten ‘gouden standaard’.

NCad: voor proefdieren van nu en innovaties van morgen

Het NCad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het welzijn van proefdieren beschermt. Dit doet het comité door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het NCad stimuleert innovatie en het ontwikkelen van kennis en verbindt belanghebbenden aan elkaar. Dit leidt tot zichtbare verbeteringen bij het vervangen, verminderen en verfijnen (3V's) van dierproeven en proefdiervrije innovatie.

Lees verder op de site van het NCad.