Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM zet in op een betrouwbare veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen met proefdiervrije innovaties. Het RIVM doet daar onderzoek naar. Daarnaast adviseert het RIVM beleidsmakers over toepassing van proefdiervrije innovaties en deelt het kennis met professionals. Doel is om de veiligheid van chemische stoffen vast te stellen met proefdiervrije innovaties. En zo de gezondheid van mens, dier en ecosysteem te beschermen.

Projecten proefdiervrije innovaties

Het RIVM werkt in het kader van de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) in verschillende projecten. Zoals:

RIVM: gezondheid, veilige en gezonde leefomgeving

Het RIVM richt zich op een gezonde bevolking in een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doet de organisatie door wetenschappelijk onderzoek en advies. En door het verzamelen en toepassen van kennis.

Lees meer over het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven op de website van het RIVM.