Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op gezondheid en een veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we door kennis te verzamelen met wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer op de website van het RIVM.

3V’s en proefdiervrije innovaties

Het RIVM is sterk betrokken bij onderzoek en beleidsadviezen om het gebruik van dierproeven te beperken. Aan de basis hiervan ligt de 3V-gedachte: het aantal dierproeven verminderen, ze vervangen door geschikte alternatieven, of ze verfijnen door het ongerief van de dieren te verminderen.

Voor TPI heeft het RIVM de ‘Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld’ opgesteld. Deze agenda moet leiden tot een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen. Het RIVM heeft deze agenda opgesteld samen met Nederlandse private partijen, maatschappelijke organisaties, beoordelende instanties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen.

Binnen TPI is het RIVM betrokken bij: