Universiteiten van Nederland (UNL)

Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) werd in 2019 partner bij het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). UNL wil in een streefbeeld concrete doelen vastleggen voor proefdiervrije innovaties in het (post)academisch onderwijs. UNL werkt daarbij samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Ambitieuze, realistische doelen

Het streefbeeld bevat kwantitatieve en kwalitatieve beschrijvingen van ambitieuze, realistische doelen voor proefdiervrije innovatie. Dit moet leiden tot minder gebruik van proefdieren in het onderwijs in de komende 10 jaar, met behoud of toename van de kwaliteit van het onderwijs.

Bewustwording dilemma’s

Ook moet het streefbeeld verdere bewustwording stimuleren. Bijvoorbeeld over dier-ethische dilemma's in het onderwijs en werkveld van toekomstige onderzoekers en professionals.

Het streefbeeld geldt voor:

  • universitair onderwijs: opleiding bachelor en master
  • postacademische nascholing van professionals

Sterke kennissamenleving

Het verzorgen van hoogwaardig academisch onderwijs en onderzoek. Dat is de maatschappelijke taak van universiteiten. Ze willen daarmee bouwen aan een sterke kennissamenleving. Via UNL formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ook lobbyt UNL voor de randvoorwaarden om deze ambities te verwezenlijken.

Lees verder over UNL.