Universiteiten van Nederland (UNL)

In de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector. In UNL-verband laten de 14 Nederlandse universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vorm geven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en valorisatie en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.