Young TPI

Wie is Young TPI?

Wij zijn Young TPI, een groep enthousiaste en gemotiveerde young professionals, PhDs en studenten van verschillende achtergronden. We delen een interesse in de transitie naar proefdiervrije innovaties en willen bijdragen aan de versnelling van de transitie.

Doe mee!
Wil jij ook bijdragen en meedoen in onze ambitie om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen? Meld je aan voor het Young TPI netwerk, als je:

 • 35 jaar of jonger bent
 • OF minder dan acht jaar geleden bent afgestudeerd (Bachelor/Master/PhD)

Registeren kan via het formulier hieronder. Aanmelden is gratis.

Waarom en hoe?
Wij vinden de transitie naar proefdiervrije innovaties belangrijk en we denken dat onze generatie het verschil kan maken in dit veld. We kunnen hieraan bijdragen door andere jonge mensen bewust te maken van de transitie en van de mogelijkheden, door een netwerk te bouwen waar jonge mensen hun ervaringen kunnen delen en hun vernieuwende ideeën over de transitie kunnen verspreiden. Wij laten onze stem horen binnen bestaande structuren, maar zoeken ook naar nieuwe mogelijke samenwerkingen.

Wat Young TPI doet
Onze missie is om bij te dragen aan de versnelling van de transitie naar innovaties die geen gebruik maken van proefdieren door open-minded input te leveren en door bewustzijn te creëren over proefdiervrije innovaties onder jonge professionals, promovendi en studenten.

Jonge mensen hebben de mogelijkheid om hun carrière proefdiervrij te beginnen. Daarom wil Young TPI jonge mensen in een vroeg stadium op de hoogte brengen van alle mogelijkheden. Wij bieden een open-minded perspectief op de transitie en kunnen blinde vlekken die we zien aankaarten.

Dit doen we door:

 • een netwerk te bouwen met het gemeenschappelijke doel om bij te dragen aan het versnellen van de transitie
 • bewustzijn te creëren en kennis te delen over bestaande innovaties
 • ruimte te bieden voor het delen van kennis en ervaringen tussen mensen die werken met en/of geïnteresseerd zijn in proefdiervrije innovaties
 • te helpen bij carriereperspectieven, bijvoorbeeld door connecties te leggen met mogelijke werkgevers en met het ontwikkelen van professionele vaardigheden
 • het oprichten van een denktank om te adviseren en te communiceren over proefdiervrije innovaties

Activiteiten
We organiseren ten minste twee keer per jaar een activiteit. Houd de Linkedin-pagina van TPI in de gaten en meld je aan met het registratieformulier op deze pagina om op de hoogte te blijven van de aankomende evenementen en om op andere manieren betrokken te raken!

Het bestuur
Alle bestuursleden werken in het veld van proefdiervrije innovaties of hebben een affiniteit met de transitie. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Saskia Aan (voorzitter)
 • Fatima Zohra Abarkan (vice-voorzitter)
 • Julia Menon (secretaris)
 • Theano Tskiari (penningmeester)
 • Valentina Palacio (activiteiten-coördinator)
 • Eva Geerts (PR manager)
 • Communicatie manager (vacature)

Contact Young TPI
Meer info? Stuur ons een mailtje
Bekijk hier de Transitie Proefdiervrije Innovatie LinkedIn

Aanmeldformulier Young TPI

Wij houden je via de mail op de hoogte over activiteiten en andere actualiteiten.
Wij houden de community graag zo divers mogelijk.
Wij houden de community graag zo divers mogelijk.
Hoe ben je bij Young TPI terechtgekomen?(verplicht)
In welk(e) evenement(en) zou je het meest geïnteresseerd zijn?(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden van activiteiten en andere relevante zaken rondom het netwerk. Je gegevens worden verwijdert wanneer je besluit geen deel meer uit te willen maken van de community. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)