ZonMw

ZonMw wil bijdragen aan belangrijk innovatief (bio)medisch onderzoek van hoge kwaliteit. Daarom stimuleert zij al ruim 20 jaar het ontwikkelen, accepteren en invoeren van proefdiervrije modellen. Met als doel: betere onderzoeksresultaten voor de mens en minder dierproeven waar mogelijk en nodig.

Programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD)

Om dit te bereiken financiert ZonMw onderzoek naar het ontwikkelen van proefdiervrije modellen. Dit gebeurt via het MKMD-programma. Dit programma verbindt partijen met elkaar en stimuleert het gebruik van proefdiervrije modellen in de praktijk. Ook zet ZonMw zich in voor effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven, onder meer door de resultaten makkelijker vindbaar en herbruikbaar te maken.

Het MKMD-programma bestaat uit modules met eigen doelen, voorwaarden, eventuele samenwerkingspartners en subsidierondes.

Lees meer informatie over het MKMD-programma op de ZonMw-website.

Samenwerking

ZonMw voert het MKMD-programma uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ze werkt daarbij nauw samen met TPI-partners en andere relevante partijen.  Waaronder:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ze financiert daarvoor gezondheidsonderzoek. Ook stimuleert ZonMw het gebruik van ontwikkelde kennis en signaleert waar meer kennis nodig is. Daarvoor ontwerpt ZonMw programma’s en financiert projecten voor onderzoek en innovatie. Ze betrekt ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals uit het veld en onderwijs om kennis te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk.

Lees meer over de activiteiten van ZonMw.