Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie - zomereditie

Op naar betere humane meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en Topsector Life Sciences & Health stellen 3,2 miljoen euro beschikbaar om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspellende humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren.

Resultaten uit onderzoek worden daarmee beter en sneller toepasbaar bij mensen. PPS-consortia van minimaal één onderzoeksorganisatie en één private partij kunnen zich voor 5 september 2019 aanmelden en voor 5 november 2019 hun aanvraag indienen.

Op 16 september is er een netwerkbijeenkomst bij NWO in Utrecht om kansen voor samenwerking te verkennen. Lees meer over de oproep en de bijeenkomst.

International Conference program online

The last few weeks we have been outlining the program for this November’s International Pioneer-2-Policymaker Conference on Accelerating animal-free innovations, using input from our TPI network. Learn more about the conference on our website.

Are you interested in attending, or do you have input for the program? Please let us know at tpi@minezk.nl and we will get back to you as soon as possible.

Tegel TPI Pioneer-2-Policy Conference

Bidbook over start-ups die proefdiervrij innoveren

Wat ontwikkelen Nederlandse start-ups en scale-ups zoal zonder proefdiergebruik? Het TPI-netwerk signaleert behoefte aan een handig overzicht van leveranciers van proefdiervrije innovaties. Daarom komt er een zogenaamd bidbook, dat wordt gepresenteerd tijdens de International Pioneer-2-Policymaker Conference van 27-29 november 2019.

Wilt u dat wij uw bedrijfsprofiel in dit bidbook opnemen? Of kent u een start-up die erin zou moeten? Laat het ons uiterlijk 23 juli weten via tpi@minezk.nl!

Cel- en gentherapieproducten proefdiervrij ontwikkelen

Er zijn argumenten voor en tegen het proefdiervrij ontwikkelen van Advanced Therapy Medicine Products (ATMPs). De mogelijkheden verschillen per product. Maar de bereidheid is er om samen te kijken naar wat al kan en wat nog onzeker of vertrouwelijk is. Dat bleek op 2 juli in een sessie van RIVM en CBG met betrokkenen in de productontwikkelingsketen, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven en beoordelaars. Zij constateerden dat het zinvol is om case-by-case te zoeken naar een generiek ontwerp van een richtlijn die uiteindelijk de deur openzet voor humaan relevant of proefdiervrij testen van ATMPs. Een ‘man op de maan’-oefening leverde al een aanzet op. Bekijk de grafische impressie van wat besproken is tijdens de meeting. Wordt vervolgd! Meedenken? Meld je aan via tpi@minezk.nl.

Animatie cellen in petrischaaltje

IPPI draait om 'poppetjes'

Een informatieportaal bezoek je na een tip, of als je een how-it-works nodig hebt. Data ontsluiten gebeurt al veel en blijkt complex. Wat verwachten we van een informatieportaal zoals IPPI, en hoe krijgt het meerwaarde boven bestaande ontsluitingen? Het RIVM besprak dit op 4 juli met een kleine groep stakeholders. Conclusie: IPPI wil expertise vooral ontsluiten via professionals. Het draait dus om 'poppetjes' die benaderingen uitwisselen of elkaar verwijzen naar beschikbare informatie en data. Hoe vinden zij elkaar over schotten en disciplines heen? Een grotere stakeholdersgroep doet na de zomer een proef met een prototype waarin deze uitkomst wordt verwerkt. Interesse om mee te doen? Laat dat weten via tpi@minezk.nl.

KNAW-inventarisatie: onderzoeksmethoden in de neurowetenschappen

Op 20 juni bood de KNAW haar inventarisatie “Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek” aan het kabinet aan. Dit op verzoek van de Ministeries van OCW en LVVN, die een pilot-streefbeeld wilden voor fundamenteel onderzoek, met heldere transitiedoelen voor de komende 10 jaar, gericht op vermindering van het proefdiergebruik.

Lees het nieuwsbericht van de KNAW en de reactie van het kabinet, dat de inventarisatie en de onderliggende verkenning op 4 juli naar de Tweede Kamer stuurde.

Animatie vergrootglas horizon

Rob Vries (HUB) over innovaties en geld

Hubrecht Organoid Technology (HUB) is een jong non-profitbedrijf, dat mini-organen voor medisch onderzoek ontwikkelt. Proefdiervrije innovatie in optima forma. CEO Rob Vries gaf een interview over achtergronden en perspectieven. Zo heeft hij een uitgesproken mening over de belangrijkste factor voor het welslagen van grensverleggende innovaties in wetenschap en gezondheidszorg: overheidsfinanciering. ‘We moeten niet wedden op een paar honderd paarden, maar er een paar uitzoeken en daar vol op inzetten.’ Lees het hele interview op de TPI-website.

Portetfoto Rob Vries, CEO Hubrecht Organoid Technology
Beeld: Babet Hogervorst

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij. Er zijn 5 ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.

TB met tekst