Richtlijnen voor geavanceerde therapie (ATMP’s)

Er gelden strenge regels om de veiligheid te testen van geneesmiddelen. Dit gebeurt vaak met verplichte dierproeven. Zulke regels zijn er nog niet voor Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP's). Dit zijn geneesmiddelen voor bijvoorbeeld celtherapie en gentherapie. Dat biedt kansen voor dierproefvrije veiligheidstests.

Geen proefdieren maar mensen testen

De veiligheidseisen voor ATMP’s zijn bedoeld om de veiligheid voor mensen te waarborgen. Daarom is het onlogisch de veiligheid te testen op proefdieren. De mogelijkheden voor proefdiervrije ontwikkeling van ATMP’s verschillen per product. Onderzoeksinstituut RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maken hiervoor een plan. Dat wordt vervolgens aan internationale experts voorgelegd. Uiteindelijk moet dit leiden tot proefdiervrije richtlijnen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).