Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Minder proefdieren nodig door aangepaste richtlijn

Binnenkort zijn wereldwijd waarschijnlijk honderdduizenden proefdieren minder nodig omdat een internationale ICH-richtlijn wordt aangepast. Die richtlijn gaat over het onderzoeken van de schadelijkheid van medicijnen tijdens de zwangerschap. Door de aanpassing mogen laboratorium-testen een tweede dierentest vervangen. Dat biedt data waarmee wetenschappers meer inzicht krijgen op veiligheid van medicijnen voor de mens.

Aan de aanpassing ging jaren van onderzoek vooraf. Hierbij zijn de Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nauw betrokken geweest.

Lees verder...

Logo CBG en RIVM

’Conferentie belangrijk om proefdiervrije innovatie verder te brengen’

Drie internationale deelnemers aan de internationale conferentie die vandaag begint in Utrecht, blikken alvast vooruit. Wij spraken hierover professor Brett Lidbury van de Australian National University in Canberra. Anne Gourmelon, hoofd Administratie van het Test Guidelines Program van de OESO in Parijs. En Cecilia Bornestaf van het Zweedse 3Rs Center van de Landbouwraad.

Lees verder...

tekening handen schudden

Terug in de klas: Belgische docenten geven conferentiedeelnemers les in debatteren

Hoe denken studenten en middelbare scholieren over het gebruik van proefdieren in wetenschap en onderwijs? En hoe geven scholen invulling aan het maatschappelijk debat hierover? Deelnemers aan de internationale conferentie kunnen dat 28 november zelf ervaren. Ze gaan dan onder leiding van wetenschapsdocent Karin Van den Eynde en wiskunde docent Glenn Embrechts uit België terug de schoolbanken in.

Lees verder...

Experience & education

Samen voorop lopen

‘Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid om goed met proefdieren om te gaan. En zolang dierproeven nog nodig zijn, voor onderzoek waar passende alternatieven ontbreken, wil het kabinet deze zo beperkt mogelijk houden. Daarom werken wetenschappers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Tijdens de internationale conferentie eind november in Utrecht gaan onderzoekers en betrokkenen bekijken hoe ze van elkaar kunnen leren.’ Aldus minister Carola Schouten van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Lees verder...

portret carola schouten

Dien je voorstel in voor de LUSH prijs

In 2020 wordt opnieuw de LUSH prijs uitgereikt. Deze prijs met een totaalbedrag van 250.000 pond, richt zich specifiek op de proefdiervrije sector. Er kan in verschillende categorieën een aanvraag worden ingediend: lobby, training/educatie, publieke betrokkenheid, wetenschap en jonge onderzoekers. Ook is de prijs open voor diverse sectoren: cosmetica, maar ook chemische stoffen, medicijnen, gewasbestrijdingsmiddelen, etc.  

Nederland als voorloper in proefdiervrije innovatie mag hier natuurlijk niet in ontbreken! Dus dien een voorstel in vóór 6 december 2019.

Lees verder op de website van LUSH...

wit konijn

‘There’s much more scope for guaranteeing the safety of products without animal testing than is currently permitted’

Unilever use a wide range of non-animal approaches to assess the safety of their products for consumers and is committed to ending animal testing. Unilever research in this area has one clear purpose: to continue to develop new non-animal approaches that can guarantee that Unilever products are safe, without any need for animal testing.

At Unilever, Tino Fonteijn is responsible for the regulatory affairs of all divisions (homecare, beauty & personal care and food & refreshment) in Europe, and for food & refreshment worldwide. We spoke with him about the leap requiered and the work that is already in progress.

Read on...

Portretfoto Tino Fonteijn, directeur regulatoire zaken Unilever
Beeld: ©Unilever

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij. Er zijn vijf ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.

Waarom TPI