Wat TPI wil

Als deelnemers in het versnellingsprogramma van de Transitie Proefdiervrije Innovatie willen we samen zorgen dat Nederland internationaal voorloper is in proefdiervrije innovatie.

Benadering

We werken aan kennisontwikkeling die ten goede komt aan mens, dier en ecosysteem. Daarvoor moeten we inhoud en aanpak van onderzoek anders benaderen. Wat kunnen we beter, zonder proefdieren?

Proefdiervrije innovatie is een breed begrip. Een nieuwe techniek die een dierproef één-op-één vervangt, is een proefdiervrije innovatie. Maar vaak is dat niet mogelijk en ligt het ingewikkelder. Hoewel in sommige onderzoeksdomeinen al heel veel zonder dierproeven kan worden bereikt, zijn er voor andere onderzoeksdomeinen nog geen alternatieven in zicht. Ook als er al wel alternatieve onderzoeksmodellen zijn ontwikkeld, zijn deze vaak nog weinig gevalideerd en in de regelgeving erkend. Het kan ook gaan om nieuwe methoden van beoordeling, financiering of ontsluiting van data.

Eerste stap

We hebben te maken met grote, ingrijpende veranderingen. Vaak kosten die veel tijd en geld. Soms vragen ze aanpassing van internationale regels. Het is dan ook moeilijk te voorspellen wanneer proefdieren niet of nauwelijks meer nodig zijn.

De eerste belangrijke stap is: innovaties versnellen. Voorbeelden van zulke innovaties zijn ontwikkelingen in biotechnologie en big data.

Nederland, Europa en de wereld

Door multidisciplinair te denken prikkelen we onderzoekers, beoordelaars en andere stakeholders om hun grenzen te verleggen. Samen met andere lidstaten, partners en stakeholders in binnen- en buitenland pakken we het samenhangend en internationaal aan.

Read this website in English.