Waarom TPI

Waarom TPI

Er komen steeds meer proefdiervrije testen en onderzoeksmethoden. Maar het duurt vaak lang voordat de wetenschappelijke wereld en internationale regelgevende instanties die erkennen. Het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) stimuleert dat kennis over de mens beter wordt benut voor proefdiervrije studies en testen. Daarvoor moet een nieuwe standaard komen.

Erkenning proefdiervrije standaard

Met zo’n nieuwe standaard kunnen steeds meer dierproeven overbodig worden. Dit is een verandering van het hele systeem die veel tijd en geld kost. TPI werkt daarom onder meer aan:

  • cultuurverandering: bijvoorbeeld met bijeenkomsten over proefdiervrije innovaties
  • onderwijs: stimuleren proefdiervrije onderwijsmodellen
  • nieuwe richtlijnen: zonder dierproeven als die niet nodig zijn

Activiteiten proefdiervrije innovatie

Voorbeelden van activiteiten voor proefdiervrije innovatie van de TPI-partners zijn:

  • verhalen delen en dialoog voeren
  • onderzoek naar doorbraken in proefdiervrije (door)ontwikkelingen en die toepassen
  • in plaats van gebruik van diermodellen, met menselijke modellen meten
  • kunstmatige intelligentie combineren met ander proefdiervrij onderzoek
  • een model voor veiligheidsbeoordelingen bouwen met data over de mens
  • doelen voor proefdiervrij onderwijs en onderzoek formuleren
  • een meetlat (index) voor proefdiervrije doelstellingen van onderzoeksinstituten

Lees verder over activiteiten van het programma TPI.