Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Terugblik netwerkbijeenkomst onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen (16 september)

Maar liefst 75 project ideeën zijn ingediend voor het onderzoeksprogramma ‘Humane Meetmodellen’ van de SGF en Health Holland. Het grote aantal project ideeën geeft aan dat er veel interesse en behoefte aan financiering voor ontwikkeling van meetmodellen is, echter kunnen er in deze ronde maximaal 6 uitgewerkte aanvragen gefinancierd worden.

De netwerkbijeenkomst op 16 september bood gelegenheid aan de indieners om van gedachten te wisselen met andere indieners en om (nieuwe) samenwerkingsverbanden te verkennen en aan te gaan. Van diverse deelnemers is teruggehoord dat er (nieuwe) samenwerkingen tot stand zijn gekomen. Er is aan de hand van gestelde vragen een FAQ gemaakt. Volledig uitgewerkte aanvragen moeten uiterlijk 5 november (14.00 uur) 2019 ingediend zijn. Lees meer informatie op de website van het SGF.

Uitnodiging Oratie “Evidence based laboratory animal science” (6 november)

Op woensdag 6 november om 15.45 uur houdt prof. dr. Merel Ritskes van de Radboud universiteit Nijmegen haar inaugurele rede ter gelegenheid van het aanvaarden van haar nieuwe leeropdracht: Evidence based laboratory animal science. Wil je daar ook bij zijn?  Aanmelden kan tot 27 oktober.

Merel Ritskes

Oproep nominaties Hugo van Poelgeestprijs

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn en Stichting Proefdiervrij slaan de handen ineen. Samen introduceren ze de vernieuwde Hugo van Poelgeestprijs, de oudste Nederlandse prijs voor alternatieven voor dierproeven. Met deze prijs willen ze jonge, talentvolle onderzoekers stimuleren om hun carrière voort te zetten op het gebied van proefdiervrije innovaties. Lees meer informatie, indienen van nominaties kan tot 15 oktober.

stg proef

EPA wil dierproeven drastisch verminderen

Het Amerikaanse ‘Environmental Protection Agency’ (EPA) tekende op 10 september jl. een memo met het voornemen om de financiering van testen op zoogdieren te verminderen met 30% in 2025 en 100% in 2035. Daarnaast bevordert het de EPA ontwikkeling van alternatieven, zoals computer modelling en testen in laboratoria met menselijke cellen en weefsel en trekt daar 4.25 miljoen dollar voor uit Lees de ' Administrator Memo Prioritizing Efforts to Reduce Animal Testing, September 10, 2019'.

logo EPA

Sonja Beken; “Ik preek altijd hetzelfde: communicatie en samenwerking!”

Hoe kunnen regulatoren de transitie naar proefdiervrije innovaties versnellen? “Met geïntegreerde inzet van alle gereedschap dat we nu hebben, alle klinische gegevens en ons gezamenlijke wetenschappelijke denken kunnen we tot oplossingen komen” Zegt Sonja Beken. Zij is coördinator van een team niet-klinisch evaluatoren bij het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Lees het interview met haar.

Dialog with regulators

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij. Er zijn 5 ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.