Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij. Er zijn 5 ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.

Oproep PPS-projecten voor de ontwikkeling van Humane Meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van Humane Meetmodellen. Deze subsidieoproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO - domein Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW). Het doel van de oproep Humane Meetmodellen is om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspelbare en Humane Meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren zodat resultaten uit onderzoek beter en sneller toegepast kunnen worden bij mensen. De wetenschap wordt hiermee in mindere mate afhankelijk van het gebruik van proefdiermodellen. Dat is in lijn is met de Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Lees meer op de website van Health Holland.

Samenwerkende gezondheidsfondsen

2e Helpathon: nieuwe onderzoeksmethoden hebben veel potentie!

In de Helpathon van 2 en 3 mei jl. vond een gemixt gezelschap van experts en leken oplossingsrichtingen voor urgent onderzoek waar de Hartstichting zich sterk voor maakt. In de Universiteit van Leiden kunnen Bram Slütter en Ilze Bot in vitro een vaccin tegen slagaderverkalking gaan testen met plakjes van gekweekte bloedvaten met plaques waaraan immuuncellen van patiënten zijn toegevoegd. Verder is combineren van big data voor hen interessant om meer kennis te vergaren over toxiciteit en effectiviteit. Fons van de Loo van de Radboud universiteit kan alternatief testen of celblaasjes uit koemelk werken als medicijn tegen reuma met data uit een biobieb. Dan zou zijn bedrijf Fons B.V. kunnen helpen bij het op de markt brengen van dit voedselmedicijn. Benieuwd naar de voortgang van Bram, Ilze en Joost? Kom dan op dinsdagmiddag 25 juni naar de bijeenkomst van het Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’ in Amersfoort. Daar praten we je bij en blikken we o.a. vooruit op de Internationale TPI-Pioneer 2 Policy Conferentie eind dit jaar.

Lees meer over de TPI Helpathons en meld je aan!

Deelnemers helpathon 2-3 mei

Samenwerking Stichting Proefdiervrij, Galapagos en TNO

Biofarmaceutisch bedrijf Galapagos, onderzoeksorganisatie TNO en Stichting Proefdiervrij gaan samenwerken aan proefdiervrije innovatie. Ze willen patiëntgericht beter voorspellende, preklinische modellen voor medicijnonderzoek vinden door gegevens te combineren vanuit technieken zoals organ-on-a- chip, computersimulaties, systeem biologie en big data analyses. In eerste instantie richt het onderzoek zich op fibrose, een aandoening waarbij lichaamsfuncties verminderen als gevolg van littekenvorming.

Lees het artikel hierover in het Leidsch Dagblad

Stichting Proefdiervrij, Galapagos, TNO

Tweede Kamer: moties en toezeggingen

Op 11 april en 15 mei overlegde de Tweede Kamer met de ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Carola Schouten (LVVN) over dierproeven en de voortgangsrapportage van TPI. Op 21 mei stemde de Tweede Kamer over de ingediende moties. De verslagen van het AO en VAO en de moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. De afspraken die tijdens het VAO tussen Kamer en ministers gemaakt zijn over de moties zijn te vinden in het verslag van het VAO van 15 mei.

Verslag VAO Dierproeven 15 mei 2019

Tweede Kamer

‘Helemaal zonder dierproeven is een illusie’

In zijn lange loopbaan heeft professor Anton Berns naam gemaakt met kankeronderzoek. Veel succesvol onderzoek deed hij in kweekbakjes. Toch stelt hij dat hij zijn belangrijkste werk alleen kon doen dankzij proefdieren en dat dierproeven nodig blijven. Waarom? ‘Ons organisme is te complex.’

Lees het hele inteview met Anton Berns op de TPI website.

Anton Berns

‘Het gaat erom de stap naar de patiënt zo goed mogelijk te zetten’

Wouter Dhert, decaan Diergeneeskunde en voorzitter Utrecht Life Sciences, trad in maart namens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) toe tot de kerngroep TPI. In dit interview geeft hij zijn persoonlijke visie op de Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Lees het hele interview met Wouter Dhert op de TPI website.

Wouter Dehrt