Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Meer Kennis met Minder Dieren en COVID-19 onderzoek

Op de website van ZonMw is de eerste informatie beschikbaar over het COVID-19 onderzoeksprogramma ‘Second wave’. Het streven is begin mei de bottom-up oproepen voor de verschillende onderwerpen open te stellen.

Er zal binnen één van de gekozen onderzoeksonderwerpen vanuit MKMD en Stichting Proefdiervrij budget beschikbaar zijn voor proefdiervrije innovaties. Let op de ZonMw-subsidiekalender voor meer informatie over de subsidieoproep en de daaraan verbonden specifieke voorwaarden en criteria die aan een subsidieaanvraag worden verbonden.

De eerste algemene informatie en een verwacht tijdschema voor het covid-19 onderzoeksprogramma staat al op de ZonMw website. Meer informatie over proefdiervrije innovaties in bijlage 1a van de subsidieoproep ‘COVID-19 Bottom-up aandachtsgebied 1&2’.

coronavirus

Eerste online meeting VN Innovatie Gezondheidszorg: ‘positief en verrassend intiem’

Een van de drukste bijeenkomsten van de afgelopen tijd met echt inhoudelijke verdieping. Een goed vervolg op het internationale congres van november. Dat zijn enkele reacties op de eerste online meeting van dinsdag 7 april van het netwerk Innovatie Gezondheidszorg. “Je hoeft dus niet per se fysiek bij elkaar te komen om tot resultaten te komen. Dit werkt ook goed”, aldus Carine van Schie van de Nederlandse Brandwondenstichting.

Lees verder...

Digitale meeting

Utrechtse werkgroep voor proefdiervrije innovatie in onderzoek en onderwijs

Wetenschappelijke instellingen in het Utrecht Science Park die dierproeven doen, slaan de handen ineen om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen. Ze hebben daartoe een werkgroep ingesteld met toponderzoekers van diverse biomedische disciplines en innovatiewetenschappen. De werkgroep heet TPI Utrecht en werkt nauw samen met het rijksprogramma Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Lees verder…

foto lab

Sign in for Helpathon #3

Daniela Salvatori calls for a Helpathon! She invites you to help her and TPI Utrecht to create a unique master course for animal free innovation. You can sign in for this Helpathon here: tpihelpathon.nl. Online, 18th - 19th of June 2020. Inspired by TPI the Dutch Transition Programme for transition towards animal free innovation, Daniela Salvatori is pioneering with TPI Utrecht at Utrecht University. 

Read more...

Daniela Salvatori

5 tips to make your own video for TPI.tv

With the ultimate goal of improving science, we want to encourage the exchange of ideas and expertise on animal-free research strategies on the online video platform TPI.tv. It’s a platform where you can connect with fellow researchers, developers and other professionals in the field to show them your research, or ask them for input when you get stuck.

Do you want to join us? But don’t quite know where to start? Check out the ‘tips&tricks’ video and you will upload your first contribution in no time at all!

still instructievideo tpi tv

Christine Mummery in tv-uitzending Knappe Koppen

In een aflevering van het televisieprogramma Knappe Koppen onderzoekt Gregory Sedoc op verzoek van student archeologie Sem of we nog wel proefdieren nodig hebben. Sem krijgt antwoord op zijn vraag in de vorm van een privécollege van Christine Mummery, hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. Zij is een wereldwijde autoriteit op het gebied van onderzoek naar stamcellen en mini-organen. Bekijk de uitzending hier.

lab medewerker houdt rat vast

Digitale gastles proefdiervrije innovatie LUMC

Onderzoekers Jan-Bas Prins en Frank Staal van het LUMC en directeur Debby Weijers van stichting Proefdiervrij werken samen met het ICLON (het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden) aan een digitale gastles proefdiervrije innovatie en dierproeven. Het filmmateriaal is klaar. De hele digitale gastles zal voor het volgend schooljaar beschikbaar zijn.

Digitale gastlessen is een initiatief van het ICLON. Digitale gastlessen laten scholieren in de klas kennismaken met wetenschap. In video’s van 10 minuten worden wetenschappelijke vraagstukken over maatschappelijk relevante thema’s behandeld. Aangevuld met activerende opdrachten en werkvormen in de bijgeleverde docenthandleiding beslaan de digitale gastlessen in totaal 1 lesuur.

Jan-Bas Prins geeft proefles

Positief advies voorstel interdepartementaal thema voor NWA-call

TPI kreeg half april van NWO een eerste positief advies op haar voorgestelde TPI-thema ‘Alternatieven voor dierproeven – een nieuwe manier van veiligheidsbeoordeling’. ‘Dit voorstel betreft een belangrijk onderwerp en urgente doelstelling die alleen in multi/interdisciplinaire samenwerking te realiseren is. De vaststelling dat resultaten van veel in vivo dierproeven niet vertaald kunnen worden naar de mens, is een belangrijke rechtvaardiging voor dit project’, aldus de reactie.

Het commitment van vijf departementen bij dit voorstel wordt gewaardeerd, evenals de voorgestelde ketenaanpak die nodig is om de slaagkans te vergroten. Als het oordeel van de NWA-programmacommissie op 8 mei aanstaande ook positief uitvalt, gaat TPI de komende maanden onder begeleiding van NWO binnen dit thema een call uitwerken.

tekening boek met uil

Stand van zaken Meer Kennis met Minder Dieren

In verband met het stilvallen van de Create2Solve fase 1 proof of concept-projecten, heeft het ZonMw MKMD programmasecretariaat besloten de drie projecten een budgetneutrale verlenging te geven van drie maanden. De einddatum van de projecten wordt nu 2 januari 2021. Als gevolg daarvan wordt ook fase 2 van de Create2Solve oproep met ongeveer drie maanden opgeschoven. De besluiten over fase 2 worden nu in april 2021 verwacht.

De doorlopende oproepen binnen de MKMD- module kennisinfrastructuur staan nog gewoon open voor aanvragen. Bijvoorbeeld voor een systematisch literatuuronderzoek voor proefdieronderzoek. In overleg met SYRCLE werken we aan het digitaal beschikbaar maken van de daarvoor benodigde verplichte cursus. Het voorstel is de rest van het jaar de cursus in plaats van “in huis” digitaal aan te bieden. We streven ernaar de huidige mogelijkheid van het aanvragen van de “in huis”-workshop zoveel mogelijk hetzelfde te laten en daarvoor in de plaats de digitale workshop aan te bieden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, komen we daar via de subsidiekalender van ZonMw en andere informatiekanalen zo snel mogelijk op terug.

Logo ZonMw

Mediaselectie rond corona

In de mainstream media verschijnen doorlopend berichten over wat dierproeven én dierproefvrije innovaties kunnen betekenen in de bestrijding van het Corona-virus. We pretenderen zeker niet om hier een totaaloverzicht of representatieve selectie te geven, maar brengen wel graag een paar berichten onder jullie aandacht. Heb je zelf tips? Geef ze door!

Kijktips:

  1. Welke rol spelen dierproeven nu in de jacht op een vaccin? En kan het ook anders? NOS op 3 legt uit.
  2. Vlaamse onderzoeksjournalisten kregen aan het begin van de crisis een unieke kijk achter de schermen van het Universitair Ziekenhuis Gent. Daarnaast volgden ze de zoektocht van viroloog Johan Neyts naar een vaccin tegen het coronavirus. Zembla, uitzending 9 april 2020 (38 minuten).
  3. Videotip nu.nl d.d. 20 april 2020: Waarom Java-apen proefdieren zijn voor coronavaccins.

Leestips:

  1. Robbert Dijkgraaf in NRC d.d. 24 april: de ‘vierde industriële revolutie’.

  2. Artikel Süddeutsche Zeitung d.d. 20 april: mini-longen ingezet in strijd tegen Covid-19 (Duitstalig).

  3. Artikel Reformatorisch Dagblad d.d. 20 april 2020: belangenorganisaties maken zich zorgen over omvang dierproeven.

still uit NOS filmpje over coronavirus