Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 7

Proefdiervrij onderzoek naar blootstelling luchtwegklachten

Toxicoloog Yvonne Staal (RIVM) is projectleider van verschillende onderzoeken, waarin aan de hand van menselijke cellen de schadelijkheid van stoffen op de luchtwegen wordt bestudeerd. Dat gebeurt via Air-liquid interface (ALI), een innovatieve methode waarbij cellen worden gekweekt om ze aan lucht te kunnen blootstellen. ‘Door menselijke cellen te gebruiken, krijgen we een beter beeld van hoe menselijke longen op de blootstelling aan bepaalde stoffen reageren.

Lees hier het interview met Yvonne Staal

portret Yvonne Staal
Beeld: RIVM

Jonge wetenschappers winnen Hugo van Poelgeestprijs

Onderzoeker Berend van Meer (LUMC) won met zijn onderzoek op het gebied van humane hartmodellen de Hugo van Poelgeestprijs. Deze oudste Nederlandse prijs voor onderzoek zonder proefdieren werd dit jaar voor het eerst aan een jonge onderzoeker uitgereikt. Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn en Proefdiervrij waren de organisatoren. Neurotoxioloog Anke Tukker won de publieksprijs. Zij werkt aan een proefdiervrij model om de veiligheid van medicijnen te testen via uit huidcellen getransformeerde hersencellen op een chip. De TPI-redactie vroeg beide prijswinnaars naar hun motivatie voor proefdiervrij onderzoek.

Lees hier het interview met Berend van Meer

Lees hier het interview met Anke Tukker

foto Berend

Bekijk de impressie van Helpathon #4

De vierde Helpathon op 2 en 3 november jl. was weer een inspirerende bijeenkomst. Drie onderzoekers van het primaten test centrum BPRC, Anne-Marie, Frank en Raissa, stelden een hulpvraag aan een gemêleerde groep deelnemers. Experts uit andere onderzoeksdomeinen -en uit het buitenland- spraken hun ervaring aan. Leken stelden verfrissende wedervragen. Samen verbeelden ze nieuwe ingangen voor verder onderzoek. Dat levert de drie onderzoekers aanknopingspunten om verder te bouwen aan hun complexe 3d-modellen voor lever, long en brein. Om daar mee malaria, tuberculose en alzheimer beter te begrijpen. Bekijk de impressie van helpathon #4.

Helpathon 4

Zeven keer aan de slag met humane meetmodellen

De TPI Partners Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Health Holland en ZonMw kennen aan zeven consortia gezamenlijk 4,6 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze dragen bij aan effectieve(re) wetenschap en zeggen meer over effecten in de mens. Co-financiers, zoals TPI-partner Proefdiervrij, dragen op projectniveau bij. Hun krachtenbundeling geeft onderzoek naar humane meetmodellen een stimulans.

Lees meer

Humane Meetmodellen 2

TPI.tv groeit

TPI.tv vormt een lerend netwerk met als vehikel een TV-kanaal waarop professionals filmpjes kunnen uploaden en bekijken. TPI.tv heeft steeds meer -ook terugkerende - bezoekers uit binnenland en buitenland. In korte filmpjes vertellen relevante professionals uit de  ontwikkelingsketen, van onderzoek tot de markt, waarom en hoe ze proefdiervrij innoveren. Ze etaleren zo hun kennis of stellen een hulpvraag. Er is nu ook een filmpje óver TPI.tv. Aan de hand van een animatie wordt uitgelegd dat TPI.tv werkt als een marktplaats. Met vragers en aanbieders van informatie, kennis en data. Het is tevens een plek om inspiratie op te doen, een schatkamer voor ideeën en een plek om mensen te ontmoeten die bezig zijn met proefdiervrije innovaties. Je kunt er per toeval iets vinden wat je niet bewust zocht, maar dat heel bruikbaar blijkt.

Bekijk het filmpje ‘About TPI.tv’.

Debat over TPI in de Tweede Kamer

In november is er ruim aandacht voor TPI op de agenda van de Tweede Kamer. Op donderdag 12 november overlegt de Tweede Kamer met de ministers Carola Schouten (LNV) en Ingrid van Engelshoven (OCW) in het Algemeen Overleg Dierproeven (AO) over onder meer de Terugblik op TPI. Het AO is live te volgen per videoverbinding, of eventueel via 'debat gemist' op de website van de Tweede Kamer terug te kijken.

  • Op woensdag 4 november hield Parlement en Wetenschap een besloten ontbijtsessie waarin wetenschappers met een aantal geïnteresseerde Kamerleden bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van alternatieven voor dierproeven. Deelnemers waren onder anderen Wouter Dhert (VSNU), Jan Bas Prins (NCad), Daniela Salvatori (UU) en Han van de Sandt (TNO).
  • Op donderdag 5 november vond een technische briefing plaats van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Bekijk de briefing op de website van de Tweede Kamer.

Bring Organ on chip further with tools from Bi/ond

To accelerate the development of Organ on Chip-technology (OoC) startup Bi/ond promises the winner of their call a prize. Bi/ond announced this call for researchers willing to reduce and replace animal testing. The call will be open on the 13th of October 2020. The deadline for submitting full proposals is 17th of December 2020, 5 pm CET.

For more info about the initiative follow them on Twitter.

Check their website to download the application kit

Teamfoto chip klein

Vier keer voorsorteren bij fondsen

Op woensdag 7 oktober zijn vier TURBO-subsidies toegekend voor nieuwe technisch-medische onderzoeksvoorstellen. Alle toegekende voorstellen zijn proefdiervrije innovaties. De toegekende projecten variëren van een langetermijnvisie voor het ontwikkelen van een hart op chip, die goedkopere behandeling van hart- en vaatziekten belooft, tot profilering van het potentieel van robotica in revalidatie. De subsidies zijn onderdeel van het TURBO-programma, een samenwerking tussen de Universiteit Twente (TechMed Centre) en het Radboudumc.

Lees het hele artikel.

NCad onderzoekt effecten COVID-19 op proefdiervrije innovatie

Minister Schouten heeft het NCad per brief verzocht om onderzoek te doen naar de effecten van het onderzoek naar COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie, en hierover in maart 2021 een eerste tussenrapportage aan te bieden. Daarnaast heeft zij gevraagd een onderzoek naar de mogelijkheden om parallelstudies (ook financieel) mogelijk te maken.

coronavirus

Join online session: "Implementation of Animal Free Innovations"

Proefdiervrij and the GameChanger Challenge invite you to join the “Implementation of Animal Free Innovations” session on November 17th 2020, from 14:00-16:00 CET. During this online session several speakers will share their knowledge and motivation about the implementation of animal free innovations and will be available to answer your questions. In addition, there is also room for questions regarding participation in the Proefdiervrij Venture Challenge. For a detailed program and registration, visit this link.

The session in co-organized with ROM Utrecht & Utrecht Inc., and hosted by Utrecht Science Park.

logo gamechanger challenge

Nomineer je voor 15 februari 2021 voor de Willy van Heumenprijs

Het Willy van Heumenfonds gaat in 2021 opnieuw de Willy van Heumenprijs toekennen. TPI-partner ZonMw (Meer Kennis met Minder Dieren) ondersteunt dit initiatief. De prijs is vastgesteld op 15.000 euro en is voor wetenschappers/onderzoekers die in de afgelopen twee jaar een afgerond onderzoek hebben gepubliceerd waarmee een substantiële bijdrage is geleverd aan het vervangen, verminderen of verfijnen van dierproeven (3V’S). Heb jij de perfecte kandidaat voor ogen? Nomineer jezelf of een ander voor 15 februari 2021 per e-mail. Op de website van ZonMw lees je meer over de procedure.

Publicaties

Gefeliciteerd Monique Janssen met je promotie.
TPI feliciteert Monique Janssen, lid van het NCAD,  met haar promotie op 8 oktober. Ze rondde hiermee haar onderzoek af naar Animal Business, Corporate responsibility towards animals. In het dagblad Trouw werd zij geïnterviewd over haar boek 'Dierzaken, blinde vlek voor bedrijven'. Lees hier het artikel in Trouw

Whitepaper 'Innovatie voor medicijnontwikkeling van morgen'
TNO presenteert in de whitepaper ‘Innovatie voor medicijnontwikkeling van morgen’ structurele oplossingen voor een systeem onder druk. De auteurs tonen aan dat procesversnelling in de ontwikkeling van geneesmiddelen mogelijk is, en wel op een manier die zowel de publieke als de private sector ten goede komt. Lees hier deze publicatie.

Het belang van preregistratie van preklinische dierstudies
De publicatie over preregistratie van preklinische dierstudies, waarvan Kim Wever en Mira van der Naald co-auteurs van zijn, benadrukt het belang ervan. Lees hier de publicatie en de artikelen die daarover in de Science Magazine en in NRC zijn gepubliceerd. Of bezoek het register voor preregristratie van dierstudies.

Miniorganen op chips
Nederlandse toponderzoekers op het gebied van organen-op-chips hebben de publicatie ‘Miniorganen op chips samengesteld. De auteurs zijn Janny van den Eijnden – van Raaij (managing director Dutch Organ-on-Chip Consortium hDMT), Berend van Meer (onderzoeker LUMC/business developer Organ-on-Chip Center Twente, UTwente), Christine Mummery (hoogleraar Ontwikkelingsbiologie, afdeling Anatomie en Embryologie, LUMC) en Astrid van de Graaf (wetenschapsjournalist). De publicatie is te downloaden op de website van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM).

Systematisch literatuuronderzoek vervangt, vermindert en verfijnt proefdieronderzoek
Een systematische literatuuranalyse van eerder uitgevoerd proefdieronderzoek stelt onderzoekers in staat de kwaliteit en relevantie van hun eigen onderzoek te verbeteren. En dat is niet het enige voordeel. Uit een casestudie van ZonMw naar 8 jaar financiering voor systematic reviews, blijkt dat onderzoekers ook anders zijn gaan kijken naar proefdieronderzoek. En ze zijn zich bewuster geworden van de verantwoording en uitvoering van proefdieronderzoek. Lees het rapport van de casestudie op de website van ZonMw.

tekening boek met uil