Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 6

Rita Struhkamp (ZonMw): ‘Streven naar betere wetenschap gaat in transitie hand in hand met alternatieven voor dierproeven'

‘In mijn hele carrière speelt het verbinden van wetenschap en beleid een rol. In de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) zie je dat wetenschappers en voorstanders van dit transitiedenken de juiste raakvlakken vinden en goed naar elkaar luisteren. Lange tijd was dat niet zo. Stonden de mensen die voor proefdiervrije rechten strijden recht tegenover wetenschappers in het veld. Dat is nu anders en dat inspireert.’ Aan het woord is Rita Struhkamp, sinds viereneenhalf jaar hoofd Fundamenteel Onderzoek bij ZonMw. Zij is vanaf het begin bij TPI betrokken en is vanuit ZonMw lid van de kerngroep.

Lees hier het interview met Rita Struhkamp

Rita Struhkamp

Voortgang Transitie Proefdiervrije Innovatie 2020

Op 20 september heeft minister Carola Schouten (LVVN) mede namens de minister van OCW, een brief over de voortgang van TPI aan de Tweede Kamer gestuurd. De transitie naar proefdiervrije innovatie vergt een lange adem. Wel is het TPI-netwerk verbreed en verdiept, sluiten steeds meer initiatieven van de partners aan op de doelstelling van TPI en is de samenwerking tussen de betrokken ministeries versterkt. Een scala aan activiteiten draagt bij aan een hechte samenwerking, om nu en in de toekomst verder op te bouwen en richtingen in te slaan die kansrijk zijn om de transitie te versnellen. Van een internationaal congres in 2019, calls voor onderzoek naar proefdiervrije innovaties, tot inspirerende Helpathons.

De voortgangsrapportage wordt op 12 november tijdens het AO Dierproeven besproken. Meer informatie over het AO lees je op de website van de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

TPI.tv werkt samen met gastredacteurs

TPI.tv werkt samen met een aantal gastredacteurs. Hun eerste filmpjes zijn geüpload. Bekijk het filmpje van ZonMw '"Whole blood assessment of thrombosis tendency" door Sanne Brouns (UM) en Linda Herfs (Flowchamber)’ het filmpje van Monique Janssens (UU): "Wim de Leeuw: Aim and activities of TPI Utrecht".

logo TPI

Invitation Helpathon #4 – 2 and 3 November

Helpathon #4 is called by three researchers at the Biomedical Primate Research Center. Anne-Marie Zeeman, Raissa Timmerman and Frank Verreck have three really good in vitro modelling questions to progress their research on liver, lung and brain diseases. Click on their names, watch their one minute video and register!

Zwart t-shirt bedrukt met de de tekst: 'Helpathon Crew animal-free innovation'

Europese gezondheidszorg verbeteren met celgebaseerde interceptieve geneeskunde

Honderden innovators, voorlopers op het gebied van onderzoek, clinici, marktleiders en beleidsmakers uit Europa, delen een visie over het verbeteren van de gezondheidssector. Ze hebben in twee publicaties een gedetailleerd plan van aanpak gepresenteerd over het gebruik van de laatste wetenschappelijke doorbraken en nieuwste technologieën in het komende decennium, om menselijke cellen te kunnen volgen, te begrijpen en behandelen tijdens de levensloop van een individu. De twee publicaties zijn een standpuntartikel in het vakblad Nature en de LifeTime Strategic Research Agenda.

Lees het artikel op de website van het Hubrecht Instituut.

Organoid
Beeld: ©Agnieszka Rybak-Wolf, MDC/Life Time

Vaccins testen zonder dierproeven

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en vaccinologisch instituut Intravacc zijn voor het toetsen van de kwaliteit van vaccins op zoek gegaan naar een testmethode zonder dierproeven. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in Scientific Reports.

Lees hier het hele artikel over vaccins testen zonder dierproeven.

Tomas Michiels bij een massaspectrometer

Coming up!

On the 9th of October 2020 OrganoVIR, in collaboration with STEMCELL Technologies, will be hosting the virtual Brain Organoid Symposium! During this symposium keynote speakers Dr. Vivi Heine (Amsterdam UMC), Dr. Melvin Evers (uniQure) and Dr. Veronica Krenn (IMBA) will discuss how brain organoids provide powerful model systems to understand health and disease in a human-specific context. We invite you to join us for an afternoon of interesting presentations and engaging discussions! Find the full program and registration information here.

Let us know!

Interesting meetings, webinars or other suggestions coming up? Please let us know. TPI can publish them in the newsletter and in the TPI-agenda on our website.

Stuur deze suggesties en tips voor het artikel 'Coming up' per e-mail naar het transitiebureau. TPI plaatst de items in de nieuwsbrief en in de TPI-agenda op de website.

prikbord van kurk met post-its erop.