Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief 8-2023 Transitie Proefdiervrije Innovatie

Europese Commissie reageert op burgerinitiatief

De Europese Commissie heeft eind juli haar officiële reactie bekendgemaakt op het burgerinitiatief Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing. De reactie staat hier. Er zijn al verschillende reacties te lezen van onze partners, zoals van Proefdiervrij en ZonMw, maar ook van Stichting Informatie Dierproeven, PETA,  Eurogroup for Animal Welfare, Humane Society International en de League of European Research Universities (LERU) samen met EU-LIFE.

Beyond Animal Testing Index klaar voor bredere toepassing

De Beyond Animal Testing Index (BATI) is een benchmarkinstrument dat inzicht wil bieden in de activiteiten van onderzoeksinstituten (of onderzoeksgroepen) op het gebied van 3V en de transitie naar proefdiervrije innovatie, zodanig dan men ook van elkaar kan leren. Ofwel: waar staan wij in de transitie en hoe kunnen wij ons verder verbeteren? BATI is in 2020-2021 getest in een pilot. Drie academische medische centra en twee universiteiten deden mee. De resultaten van de pilot zijn gepubliceerd in ALTEX. Conclusie: BATI blijkt goed te gebruiken en effectief als benchmarkinstrument. De deelnemers aan de pilot vonden dat BATI hen stimuleert om strategieën voor de 3 V’s en de transitie naar proefdiervrije innovatie te delen en te verbeteren. Ook kregen ze zicht op hiaten in de ontwikkeling en implementatie van innovaties. Zo ontpopt BATI zich als een mogelijk instrument om de effectiviteit van 3V- en TPI-beleid te monitoren. Lees het artikel hier.

Interview met Janneke Hogervorst van PETA UK

Vorig jaar stond voor TPI in het teken van de dialoog: het bij elkaar brengen van verschillende geluiden over de transitie naar proefdiervrije innovatie en gedachten hierover uitwisselen. In het licht van deze dialoog nam advies- en onderzoeksbureau EMMA voor ons een aantal  interviews af. In overleg met de geïnterviewden zijn we nu enkele van die ruwe interviews aan het omwerken tot een goed leesbare tekst voor de website. Het eerste interview is gereed. Lees wat Janneke Hogervorst van PETA UK over de transitie wil melden.

3R Symposium in Brussel, 19-21 september

Op 19, 20 en 21 september vindt het Joint 3R Symposium plaats van de Vrije Universiteit Brussel, RE-Place en het Europese consortium TWINALT. De locatie is de VUB Health Campus in Jette (Brussel, België). Centrale thema’s zijn proefdiervrije methoden en het 3V-principe in biomedisch onderzoek. Het brengt experts bij elkaar vanuit biomedische disciplines als toxicologie, neurologie, kankeronderzoek en reproductieve biologie. Gekeken wordt onder andere naar methoden die het meest relevant zijn voor de mens. Het programma en de mogelijkheid om in te schrijven vind je hier.

Young TPI Career Event, 29 september

Wil jij werken aan proefdiervrij onderzoek? Kom dan naar het Young TPI Career Event op 29 september in Delft. Je kunt er contact leggen met professionals uit bedrijfsleven, academie, regulatoire instellingen en non-profit-organisaties. Grijp deze mooie gelegenheid om te netwerken en sla je slag. Wie weet leg je hier cruciale contacten, of doe je ideeën op die jou op weg helpen om een carrière – zonder proefdieren – te kiezen. Lees meer of schrijf je direct in.

Helpathon over antilichamen, 25-27 oktober

Maak jij gebruik van antilichamen in je onderzoek? Werk jij of werken je collega’s mee aan het ontwikkelen ervan? Heb je interesse in vergelijkend onderzoek op dit gebied? Of wil jij gewoon meedenken over proefdiervrije innovaties? Meld je nu aan om mee te denken in een helpathon over diervrije productie van antilichamen. Deze vindt plaats van 25 tot en met 27 oktober. De vraagsteller is Juan García, immunoloog en wetenschappelijk directeur van het laboratorium O2Flow in het Amsterdam UMC. Meer informatie over de helpathon vind je hier.

Cursus in proefdiervrije methoden in de toxicologie, 11-15 december

Doe mee aan de cursus van één week over proefdiervrije New Approach Methodologies (NAM’s) in de toxicologie. Je krijgt er inzicht in de toepasbaarheid van NAM's, waaronder in vitro- en computermethoden. Ook leer je hoe ze kunnen worden ingezet voor risicobeoordeling. Na de cursus kun je NAM’s toepassen en heb je inzicht in modelkeuze, in kansen en obstakels bij integratie van NAM's in regelgeving, en in ethische en sociologische drijfveren achter de transitie naar NAM’s bij risicobeoordeling. De cursus is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht, het RIVM en Wageningen Universiteit, in samenwerking met Postgraduate Education in Toxicology (PET). Hij wordt gegeven door ervaren docenten van de deelnemende instituten, van 11 tot 15 december in Wageningen. Voor meer informatie en aanmelden, kijk hier.

Nieuwe beleidsmedewerker Bas de Waard

Op 7 augustus mochten we Bas de Waard verwelkomen in ons team als nieuwe beleidsmedewerker. Bas heeft 6 jaar bij TPI-partner ZonMw gewerkt, waar hij zich heeft ingezet voor de stimulering van proefdiervrije wetenschap als programmamanager van het subsidieprogramma Meer Kennis met Minder Dieren. In zijn werk is hij meer en meer overtuigd geraakt van het belang van transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende wetenschapsdomeinen, maar ook tussen academie, industrie en overheid. Constructief debat en interactie is in zijn ogen cruciaal om de transitie te versnellen. Bas: “Ik kijk ernaar uit om vanuit TPI bij te dragen aan validatie en acceptatie van proefdiervrije modellen, onder andere door in te zetten op versteviging van Europees beleid en internationale samenwerking‘’. Welkom Bas!