Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief 10-2023 Transitie Proefdiervrije Innovatie

VitalTissue ontvangt 1,5 miljoen voor duurzame infrastructuur weefsels

VitalTissue ontvangt 1,5 miljoen euro om in Nederland een duurzame infrastructuur op te zetten voor medisch onderzoek met menselijk restweefsel. Het doel is dat zoveel mogelijk onderzoekers in Nederland gebruik kunnen maken van vers restweefsel. De Nederlandse weefselbank ETB-BISLIFE zal dit project beheren, inclusief veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid. De toekenning is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar proefdiervrije innovatie en de weg naar betere vertaalbaarheid van onderzoeksresultaten naar de mens. Het project wordt gefinancierd door ZonMw, Proefdiervrij en de ministeries van LNV, VWS en OC&W. Lees meer op de website van ZonMw.

Young TPI Career Event: Shaping the future of animal-free science

Meer dan 100 studenten en jonge professionals kwamen op vrijdag 29 september naar het Career Event van Young TPI om kennis te maken met loopbaanmogelijkheden bij bedrijven, maatschappelijke organisaties, universiteiten en de overheid. Panelleden, waaronder onze programmamanager Erica van Oort, deelden hun carrièrepad en adviezen. Ook was er een presentatie van 80.000 hours, een organisatie die adviseert over maximale positieve impact.  Een deelnemer zei: “Het evenement was een groot succes. Het heeft mij echt geïnspireerd bij het vinden van de volgende stap in mijn carrière.” TPI was aanwezig met het spel TATABoX, waarin deelnemers probeerden tot gevalideerde proefdiervrije methoden te komen. De leerzame dag werd afgesloten met theater een proefdiervrije toekomst.

Nederlandse best practices internationaal uitgedragen

Op 4 en 5 oktober namen we in Cambridge deel aan de conferentie ‘Breaking barriers to accelerate NAM’s adoption’ van Animal Free Research UK. Merel Ritskes-Hoitinga van Universiteit Utrecht kreeg er de Pioneer Award uitgereikt. Er was een blokje met best practices from the Netherlands met Saskia Aan van Proefdiervrij over de Venture Challenge, Monique Janssens van TPI over het sneeuwbaleffect van lokale TPI-werkgroepen op campussen, en Pepik Henneman over helpathons. De bijdragen uit Nederland werden zeer gewaardeerd. Ook leerden we bij over de allernieuwste innovaties en legden we interessante contacten. Het was de reis over (of eigenlijk onder) het kanaal meer dan waard.

De toekomst van toxicologie is AI, opname beschikbaar

De opname van ToxAIcologie – The Future Of Toxicology Is AI staat nu online! Hoofdspreker Thomas Hartung sprak er over de rol van AI in de toxicologie, nu en in de nabije toekomst. Hoor meer over bronnen van big data voor toxicologie en over verschillende manieren om AI in te zetten. De opname is beschikbaar op deze website, waarbij gratis registratie vereist is om de opname te bekijken.

Interview met Jos Joore van MIMETAS

In 2022 interviewden we voor een Dialoogdag een aantal personen die direct met de transitie naar proefdiervrije innovatie te maken hebben. Zij kregen alle ruimte hun – soms kritische – visie  op de transitie naar proefdiervrije innovatie en het programma TPI te geven. Lees de visie van Jos Joore, CEO van MIMETAS, een bedrijf dat organen-op-chips maakt voor medicijnontwikkeling.

Beeld: ©Allard Willemse

Oratie Merel Ritskes-Hoitinga aan Universiteit Utrecht

Merel Ritskes-Hoitinga hield haar inaugurele rede voor het aanvaarden van haar leerstoel Evidence-Based Transitie Proefdiervrije Innovaties aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hierin riep zij onderzoekers op om systematisch literatuuronderzoek te doen en zich ervan bewust te zijn dat veel gepubliceerd dierproefonderzoek een te lage kwaliteit heeft en een geringe betekenis voor de mens. Ook benoemde zij dat er veel goede alternatieven voor dierproeven zijn die beter voorspellend zijn voor de mens. In de transitie naar proefdiervrije innovaties loopt de regelgeving achter. Het duurt te lang voor nieuwe methoden formeel worden geaccepteerd, aldus de hoogleraar.

EPA High Throughput Toxicokinetics Modeling, 8-9 november

EPA (United Stated Environmental Protection Agency) organiseert op 8 en 9 november een evenement genaamd EPA High Throughput Toxicokinetis (httk) Modeling (in Amsterdam en online). Ben jij betrokken bij de beoordeling van chemische blootstelling en wil je vertrouwd worden met de generieke en open-source-modellen en gegevens van de EPA voor toxicokinetiek, inclusief reverse dosimetrie en fysiologische farmacokinetische modellering voor het berekenen van doses, dan zijn deze twee trainingsdagen wat voor jou. Dag 1 bestaat uit presentaties en demonstraties gericht op toepassingen en dag 2 over mogelijkheden voor interactief leren en betrokkenheid. Deelname is gratis. Meer informatie op de website.

Biotech Wednesday event; Gezondheid op maat, 15 november

Hollandbio houdt op 15 november het Biotech Wednesday event in Utrecht, over de komst van hun programma Gezondheid op maat. De koepelorganisatie vindt het tijd voor een andere aanpak binnen de gezondheidszorg, zodat nieuwe behandelingen sneller en beter van lab naar praktijk gaan. Robert Vries, CEO van HUB organoids, zal er spreken over knelpunten en mogelijkheden van organoïde-technologie. Deelname is gratis voor Hollandbio-leden, patiëntenverenigingen, onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties. Anderen betalen 145 euro. Registreer je nu via deze link!

Update van FAST met evenement, 21-22 november

FAST is het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development. Het ondersteunt veelbelovende therapieontwikkelingen. FAST heeft nu een podcast* over innovatie en betaalbaarheid. Ook heeft FAST laten onderzoeken hoe beter voorspellende preklinische modellen kunnen voorkomen dat kandidaat-geneesmiddelen sneuvelen in het traject. Lees het artikel hier. Samen met ZonMw heeft FAST het programma Regulatoire Pandemische Paraatheid gelanceerd voor snelle ontwikkeling en beschikbaarheid van nieuwe, veilige en effectieve therapieën, en leveringszekerheid van goedgekeurde therapieën. Verder komt er een interessant evenement aan op 21 en 22 november in Museon-Omniversum, Den Haag, namens EATRIS-ERIC dat haar 10-jarige bestaan viert.

*Noot voor medewerkers Rijksoverheid: de links werken soms niet binnen de cloud, wel daarbuiten.

Congres Franse Vereniging voor Toxicologie, 23-24 november

De SFT (de Franse Vereniging voor Toxicologie) houdt op 23 en 24 november haar jaarlijkse congres over 3Rs en toxicologische risicobeoordeling in Parijs. Experts, onderzoekers en professionals komen samen om onderzoek, bevindingen en recente ontwikkelingen te presenteren en te bespreken. Het congres is voor iedereen toegankelijk en de tarieven en registratie zijn beschikbaar op de website. Inschrijven kan tot 12 november.

Denk mee met Young TPI over manifest, 25 november

Op zaterdag 25 november (15:00-18:00, De Lichttoren, Eindhoven) houdt Young TPI een brainstormbijeenkomst om de basis te leggen voor een manifest over proefdiervrije innovatie. Young TPI zoekt studenten en jonge onderzoekers in het biomedische veld die hierover mee willen denken. Samen gaan jullie ideeën voor verandering kanaliseren in een Young TPI-manifest. Kom je mee brainstormen? Je bespreekt er wat jonge mensen nodig vinden om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen, wat de rol van jongeren is of kan zijn, en hoe nog meer jongeren betrokken, aangemoedigd en empowered kunnen worden. Meld je snel aan op de website!  

Denk mee over een internationale onderwijs-hub, 29-30 november

Op 29 en 30 november houden Daniela Salvatori van de Universiteit Utrecht en Janneke Hogervorst van PETA UK een kick-off-bijeenkomst over het ontwikkelen van een global education hub: een samenwerkingsverband rond onderwijs over proefdiervrije innovaties. De bijeenkomst zal gaan over het doel van de hub, de inrichting en de personen die eraan verbonden zullen zijn. Iedereen die interesse heeft in educatie en onderzoek rond proefdiervrije innovaties en wil meedenken of meedoen is welkom. De video-oproep bekijk je hier. Je kan fysiek (in Utrecht) of online aansluiten. Er zijn nog enkele plaatsen voor deelnemers, met name voor fysieke deelname in Utrecht. Inschrijven is gratis en kan hier.

Wat wil jij delen?

Wil je iets kwijt in deze nieuwsbrief? Heb je kopij voor ons die relevant is voor de proefdiervrijetransitiegemeenschap? Laat het weten. Stuur je stukje van 100 tot 150 woorden met liggende afbeelding naar Monique Janssens. Alvast bedankt!