TPI-vernieuwingsnetwerk Startups en scaleups

Dit netwerk was actief in 2018 en 2019 en werd ondersteund door RVO en Hogeschool Utrecht. Het netwerk bracht de productieketen van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen in kaart om in te zoomen op een belangrijke vraag: wat is nodig voor Proefdiervrije Innovaties om geaccepteerd te worden als veilig alternatief zonder dierproeven?  

Omdat startups liever gericht hun specifieke issues bespreken, dan collectief in bijeenkomsten, zijn hierover coachingsgesprekken gevoerd tussen individuele startups en coaches van de Contract Research Organisation Charles River. Wanneer is een product veilig gegeven de bestaande richtlijnen? Hoe kunnen leverancier en gebruiker samenwerken? Dergelijke gesprekken bleken te voorzien in een behoefte en worden opgenomen in de beoogde Proefdiervrije Venture Challenge in 2021.

Wat Nederland in huis heeft

Om te voldoen aan de behoefte meer te weten over de diverse innovaties van startups is eind 2019 een boekje gepubliceerd met ‘visitekaartjes’ van Nederlandse startup en scaleup-bedrijven. Deze gids ‘26x better and faster without the use of animals’ is onder meer tijdens de internationale conferentie uitgereikt. Startups en scaleups geven erin aan hoe ze proefdiervrij innoveren en waarom ze dat doen. Dat schetst een beeld van wat Nederland op dit gebied in huis heeft De gidsen en een interactieve pdf ervan zijn ook verspreid via deze organisaties. 

In de Dutch Life Science database van HollandBIO en Health Holland kunnen startups in hun profielbeschrijving de woorden ‘animal free testing’ opnemen, zodat ze hierop gevonden kunnen worden.

Lastige vereisten

Het vernieuwingsnetwerk signaleerde tenslotte dat de nieuwe richtlijn voor markttoelating van medische toepassingen een lastige vereiste kent: voor een samengesteld product moeten alle CE-markeringen tegelijk worden aangeleverd, terwijl bedrijven deze niet graag delen vanwege het intellectueel eigendomsrecht. Dit signaal is door het RIVM ingebracht in een adviesgroep van Medical Devices Obligations Taskforce (MDOT) die onderzoekt wat het effect is van de nieuwe regelgeving. Ook zal RIVM een workshop organiseren over data delen en alternatieven voor dierproeven.