Subsidies voor proefdiervrij beoordelen veiligheid stoffen

Hoe zorgen we ervoor dat wetenschappers en beoordelaars bestaande proefdiervrije onderzoeksmodellen accepteren, zodat ze ook echt gebruikt worden? Zes ministeries stellen via wetenschapsfinanciers NWO en ZonMw bijna € 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek dat die vraag beantwoordt.

Veiligheid stoffen

Mensen worden elke dag blootgesteld aan chemische stoffen in geneesmiddelen, cosmetica en het milieu. Daarom is het nodig de veiligheid van die stoffen te beoordelen. Dat gebeurt vaak met dierproeven. Tegelijkertijd zouden er steeds meer proeven gedaan kunnen worden zonder dieren, indien ze zouden zijn goedgekeurd. Vertrouwen opbouwen in het gebruik van deze diervrije methoden is helaas een ingewikkeld proces en kost daarom tijd.

Drie samenwerkingsverbanden gaan aan de slag

De Wageningen Universiteit brengt in kaart hoe onderzoek in kweekglas gewaardeerd wordt door de samenleving, regelgevers en wetenschappers. Hebben ze er vertrouwen in of vinden ze dierproeven toch veiliger?

De Radboud Universiteit gaat kijken of zonder dieren goed bewezen kan worden of iets giftig is of niet en of autoriteiten en de samenleving als geheel, dat bewijs ook accepteren en vertrouwen.

De Universiteit van Utrecht zoekt uit of wetenschappers, beoordelaars en de samenleving voldoende vertrouwen hebben in proefdiervrij onderzoek aan stoffen die invloed hebben op de hormoonhuishouding in de mens.

Lees meer over deze onderzoeken naar proefdiervrije modellen in veiligheidsbeoordeling.