TPI.tv

Vragen en delen

Op TPI.tv kunnen professionals die werken aan proefdiervrije innovaties elkaar vinden over schotten en disciplines heen. Het gaat om professionals uit de gehele ontwikkelingsketen ‘van een uitvinding in een laboratorium tot toegang tot de markt’. TPI.tv is dus interessant voor wetenschappers uit divers domeinen, maar ook voor beoordelaars van veiligheid in diverse contexten en bedrijven uit verschillende sectoren die werken aan proefdiervrije modellen en testen.

Iedere professional in de wereld kan op TPI.tv een video uploaden. Daarin kun je een hulpvraag stellen of data, informatie en kennis delen. Wil je iets delen of zoek je professionele kennis? Bezoek TPI.tv 

Een lerend online uitwisselingsnetwerk

Pas als je getipt wordt door een bekende of als je een how it works nodig hebt, bezoek je een informatieportaal. En ontsluiten van data is complex. Tegen deze achtergrond ontwikkelt het RIVM dit TV-kanaal voor professionals over proefdiervrije innovaties. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van LNV.  

Begeleid door bureau EMMA, met ontwikkelaar Tradecast en in samenspraak met stakeholders uit het TPI-netwerk deed het RIVM in 2020 een proef met dit TV-kanaal door het gebruik ervan te volgen en stimuleren. Aan  de hand daarvan is de vormgeving en rubricering gekozen.
Dit jaar vult het RIVM TPI.tv verder met content, met een klankbordgroep en in samenwerking met gastredacteuren uit het veld.

Om de verbindende werking van TPI.tv te illustreren organiseert het RIVM in augustus 2021 instructieve online workshops tijdens een congres van EUSAAT en tijdens het 11de wereldcongres over Alternatieven voor proefdiergebruik.

Zo mogelijk en wenselijk wordt TPI.tv in samenspraak met het veld doorontwikkeld tot een interactief kanaal. Op termijn zal ook worden gekeken of en hoe technische- en organisatorische integratie mogelijk is met de TPI-website.