TPI.tv

Pas als je getipt wordt door een bekende of als je een how it works nodig hebt, bezoek je een informatieportaal. En ontsluiten van data gebeurt is complex. Tegen deze achtergrond ontwikkelt het RIVM dit TV-kanaal over proefdiervrije innovaties in opdracht van LNV.  

Vragen en delen

Iedere professional in de wereld kan er zelf een video uploaden en daarin een hulpvraag stellen of data, informatie en/of kennis delen. Heb je interesse, bezoek TPI.tv en upload een video waarin je je hulpvraag over proefdiervrije alternatieven voor je onderzoek stelt of je expertise aanbiedt.

Om de verbindende werking van TPI.tv te illustreren organiseert het RIVM in augustus 2021 instructieve online workshops tijdens een congres van EUSAAT en tijdens het 11de Wereldcongres over Alternatieven voor proefdiergebruik.

Op TPI.tv kunnen professionals die werken aan proefdiervrije innovaties elkaar vinden over schotten en disciplines heen. Het gaat om professionals uit de gehele ontwikkelingsketen ‘van een uitvinding in een laboratorium tot toegang tot de markt’. TPI.tv is dus interessant voor wetenschappers uit divers domeinen, maar ook voor beoordelaars van veiligheid in diverse contexten en bedrijven uit verschillende sectoren die werken aan alternatieven voor proefdiergebruik.

Begeleid door bureau EMMA, met ontwikkelaar Tradecast en in samenspraak met stakeholders uit het TPI-netwerk deed het RIVM in 2020 een proef met dit prototype door het gebruik ervan te volgen en stimuleren. Aan  de hand daarvan is de vormgeving en rubricering gekozen.
Dit jaar vult het RIVM met een klankbordgroep en in samenwerking met gastredacteuren uit het veld TPI.tv zich steeds verder met content.

Zo mogelijk en wenselijk wordt TPI.tv in samenspraak met het veld doorontwikkeld tot een interactief kanaal. TPI.tv moet gaan fungeren als lerend online uitwisselingsnetwerk. Op termijn zal ook worden gekeken of en hoe technische- en organisatorische integratie mogelijk is met de TPI-website.