Beyond Animal Testing Index inzetten

De Beyond Animal Testing Index (BATI) is een objectieve benchmarking tool. De Access to medicine index vormt de inspiratiebron. Met de BATI kunnen onderzoeksorganisaties zich periodiek vergelijken op het punt van hun inspanningen voor proefdiervrije innovatie (TPI) en de 3Vs van vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. De BATI beoogt ‘gezonde competitie’, beloont successen uit de praktijk, biedt lessen en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid, transparantie, en samenwerking. De BATI wordt nu getest bij drie universiteiten en academisch medische centra. Als versie 1.0. gereed is kan daarmee een eerste volledige benchmarkronde uitgevoerd worden bij alle kenniscentra in Nederland. Voor de effectiviteit van de BATI is het essentieel dat draagvlak en onafhankelijkheid gewaarborgd zijn. De BATI biedt een instrument om de transitie naar proefdiervrije innovatie te stimuleren.