Beyond Animal Testing Index (BATI)

De Beyond Animal Testing Index (BATI) is een tool bestaand uit vragenlijsten, waarmee instellingen en onderzoeksgroepen zelf kunnen meten hoeveel ze doen op het gebied proefdiervrije innovatie en de 3V’s:  het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven.

Vorderingen vergelijken

Met de BATI kunnen kennisinstellingen hun inspanningen op het terrein van proefdiervrije innovatie onderling vergelijken en zo nieuwe inzichten opdoen en delen. Ook de 3V’s hebben een plek in de index.

Voordelen BATI

  • benchmark: vergelijken van prestaties en beleid op proefdiervrij onderzoek in Nederland (geen ranking!);
  • monitoring: hoe verloopt de overgang naar proefdiervrije innovatie;
  • ‘best practices’: belonen en leren van voorlopers;
  • transparantie en samenwerking stimuleren;
  • wetenschappelijk bewijs (evidence based) voor ontwikkelen van beleid.