Wat TPI doet

Het vervolg op TPI, sinds 2020

De TPI-partners willen de transitie naar proefdiervrije innovatie versnellen met diverse acties rondom proefdiervrije vernieuwingen. Ze gaan niet over elkaars acties, die soms onderdeel vormen van weer omvattender consortia. Wat ze doen onder de vlag van TPI is samen zoeken naar manieren om elkaars acties te versterken. En ze scherpen elkaar op de gezamenlijke missie om innovaties te stimuleren. 

Zo zoeken ze samen de optimale richting van de beoogde verandering. Een transitie kenmerkt zich immers door onzekerheid: We zijn vertrokken bij A maar weten niet precies waar B is. Het ministerie van LNV voert de regie over het partner programma. Dat houdt in: regelmatig overleg tussen de partners organiseren, die hun acties afstemmen en die kijken wat de transitie nodig heeft om te versnellen. Daarnaast faciliteert het ministerie van LNV overleg met andere departementen die van doen hebben met alternatieven voor proefdiergebruik en proefdiervrije innovaties.