Missie en ambitie van TPI 2022

De missie van TPI is: Beter voorspellen zonder proefdieren

De ambitie is: TPI met Nederland dé katalysator van de (inter)nationale transitie naar proefdiervrije innovatie