Gecoördineerd onderzoek proefdiervrije innovaties

Meer coördinatie en investeringen in onderzoek helpen de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen. Dit is de uitkomst van een verkenning van onderzoeksfinancier ZonMw en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).

5 sporen

De verkenning ziet 5 sporen waar meer inzet nodig is:

  1. onderwijs aan toekomstige onderzoekers
  2. uitwerking cases hoe te komen tot Europese erkenning proefdiervrije innovaties
  3. verkenning opkomende wetenschappelijke ideeën die nog onzeker zijn
  4. doorontwikkeling nieuwe proefdiervrije modellen
  5. rondetafelbijeenkomsten over erkennen en invoeren proefdiervrije innovaties

Eigen snelheid en financiering

Deze 5 sporen kunnen ieder een eigen snelheid en verschillende financieringsbronnen hebben. Er is draagvlak en ondersteuning vanuit potentiële netwerken en bestaande programma’s, zoals Meer Kennis met Minder Dieren van ZonMw. In de Kennisagenda die in het najaar van 2022 uitkomt, is uitgewerkt dat ZonMW de sporen 1, 3 en 4 zelf oppakt. Voor acties op de sporen 2 en 5 betrekt ZonMw belanghebbenden.

Lees verder in de publicatie Verkenning: naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Nederlands onderzoeksconsortium ter bevordering van dierproefvrije innovaties (27 januari 2021).