In vitro modellen met AI combineren

Voordat kandidaat-geneesmiddelen op mensen worden getest, wordt uitgebreid onderzoek verricht naar de werkzaamheid in diermodellen. De voorspellende waarde van deze modellen blijkt vaak beperkt, waardoor er veel kandidaat-geneesmiddelen afvallen tijdens studies met patiënten. Dit leidt tot vertraging en zeer hoge kosten. Nu blijven alternatieven voor dierproeven vaak op de plank liggen, omdat onduidelijk is op welke manier ze bruikbaar zijn in de praktijk of omdat ze onvoldoende gevalideerd zijn als 1-op-1 vervanging. Om hier verandering in te brengen blijven TNO, Stichting Proefdiervrij en Galapagos investeren in onderzoek waarbij ze patiëntgerichte modellen combineren met technieken die al ontwikkeld zijn. In vitro systemen bootsen de complexiteit van patiënten slechts beperkt na. Daarom worden deze in vitro systemen gecombineerd met klinische data en integrerende technologieën, zoals systeembiologie, data sciences, en artificial intelligence (AI).

Gezamenlijk kunnen deze modellen waardevolle informatie geven over de werkzaamheid van kandidaat-medicijnen, voordat deze in de mens worden getest. Met ondersteuning van het Leiden BioScience Park, trekken Stichting Proefdiervrij, Galapagos B.V, Leiden Universiteit en TNO gezamenlijk op. Het doel van het consortium is tweeledig: geneesmiddelenontwikkeling verder brengen en tegelijk proefdiervrij onderzoeken. Dit consortium is een vervolg op een eerder project van deels dezelfde partners.