Leren van Covid-19 onderzoek

De minister van LNV verzocht in 2020 het National Comité advies dierproevenbeleid (NCad) te onderzoeken  of Covid-19-onderzoek zorgde voor versnelling van de transitie naar proefdiervrije innovaties (TPI), of juist niet. Op 3 mei jl. publiceerde het NCad een tussenrapportage ‘Leren van COVID-19’ met voorlopige bevindingen. Ze baseren deze op literatuuronderzoek en gesprekken met experts. Proefdiervrije methoden speelden in het COVID-19-onderzoek een beperkte rol. Onder tijdsdruk om snel een vaccin te vinden is vooral gebruik gemaakt van bekende onderzoekmodellen, voornamelijk diermodellen. Daarnaast was inzet van proefdiervrije innovaties lastig omdat het immuunsysteem in proefdiervrije modellen nog niet goed kan worden bekeken. In de vervolgfase van het advies is een belangrijk aandachtspunt de vraag of met proefdiervrije methoden laboratorium onderzoek kan worden verkort en kwalitatief verbeterd.