In diverse velden streefbeelden opstellen

Het Nationaal Comité voor advisering over beleid rond dierproeven adviseert en volgt ontwikkeling en doorwerking van streefbeelden door verschillende wetenschapsvelden. Een streefbeeld is een realistisch ambitie voor proefdiervrije innovatie in de komende tien jaar. Die ambitie wordt beschreven in zowel kwantitatieve als kwalitatieve termen. Een streefbeeld richt zich op vermindering van proefdiergebruik. Daarbij dienen de nieuwe proefdiervrije modellen minstens zulke goede resultaten op te leveren als de oude met proefdieren. Op dit moment werken verschillende wetenschapsvelden aan streefbeelden voor cardiovasculair onderzoek en voor immunologisch onderzoek.

Streefbeelden onderwijs

De Nederlandse universiteiten (VSNU) en umc’s (NFU) startten eind 2019 met opstelling van een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in universitair onderwijs en postacademische nascholing. Zij willen ook proefdiergebruik reduceren met behoud of toename van de onderwijskwaliteit. Ook vinden ze bewustwording onder studenten van belang van dier-ethische dilemma’s. Er is geïnventariseerd waar docenten alternatieven voor dierproeven gebruiken en of deze breder ingezet kunnen worden. Verder kijken ze of het onderwijs zelf innovatiever kan. Dit streefbeeld is naar verwachting gereed in het najaar van 2021. Binnen het HBO-onderwijs wordt ook een streefbeeld opgesteld voor opleidingen voor biotechnici (artikel 13f). De MBO-instelling die biotechnici opleidt kan hierbij aanhaken. Dit streefbeeld wordt rond de zomer van 2021 opgeleverd.