Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW is zowel genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)nationale top. Aan de basis van al haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

Inventarisatie proefdiervrije innovatie

Volgens de KNAW kunnen proefdiervrije methoden en technieken zich de komende 10 jaar verder ontwikkelen. Maar proefdiervrij onderzoek kan op zichzelf onvoldoende antwoord geven op de belangrijkste onderzoeksvragen. Dat concludeert de KNAW na een inventarisatie over proefdiervrije innovatie in de neurowetenschappen.

Vergunning onderzoek dierproeven

De KNAW heeft een vergunning voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met proefdieren. 3 van de KNAW-instituten doen onderzoek met dieren. Standpunten en publicaties over proefdieronderzoek staan op de website van de KNAW.