Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW is zowel genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)nationale top. Aan de basis van al haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

Binnen TPI is de KNAW betrokken bij:

De KNAW is agendalid van TPI.