Proefdiervrij

Proefdiervrij zet zich dagelijks in om proefdieren te vervangen door proefdiervrije innovatie. Ze wil de transitie naar een wereld zonder dierproeven vormgeven en vooruit helpen. Binnen het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) gebruikt Proefdiervrij daarvoor haar ervaring, netwerk en unieke positie als dierenwelzijnsorganisatie.

Van helpathons tot humane meetmodellen

Proefdiervrij heeft een rol in verschillende initiatieven vanuit TPI:

Proefdiervrij maakt deel uit van de kerngroep en het transitieteam van TPI.

Waakhond binnen TPI

De bijdrage van Proefdiervrij verschilt per project. De organisatie ziet zichzelf als ‘waakhond’ binnen TPI. Ze zorgt ervoor dat het belang van proefdieren elke keer weer voorop komt te staan. Proefdiervrij communiceert met een breed publiek over proefdiervrije wetenschap en vertegenwoordigt een grote groep donateurs. Zo betrekt ze een grote groep mensen bij de missie en visie van TPI.

Proefdiervrij: toekomst zonder dierproeven

Proefdiervrij gelooft in een toekomst zonder dierproeven. Ze financiert baanbrekend onderzoek en informeert publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie. Proefdiervrij werkt samen met wetenschap, overheid en bedrijfsleven en vervult hierbij een voortrekkersrol. Ze signaleert, inspireert en verbindt.

Lees verder op de website proefdiervrij.nl.