Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie nr. 10

Hugo van Poelgeestprijs uitgereikt op Toekomstproef, 18 november jl.

Tijdens het evenement Toekomstproef 2022 van Proefdiervrij reikte de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn de Hugo van Poelgeestprijs 2022 uit. Niels Harlaar (LUMC) won de juryprijs met zijn onderzoek naar het kweken van hartspiercellen. Valentina Palacio-Castañeda (Radboud UMC) ontving de publieksprijs met haar onderzoek naar het gedrag van therapeutische eiwitten, op een chip welteverstaan. Voorzitter van Young TPI Victoria de Leeuw (RIVM) was stralende derde genomineerde met onderzoek naar proefdiervrije veiligheidsbeoordeling. Alle drie van harte gefeliciteerd! Op de website van Proefdiervrij vind je foto's. De video’s over het onderzoek van de drie staan op Youtube.

Lush Prize uitgereikt, 18 november jl.

Maar liefst 10 projecten van deelnemers uit 8 landen ontvingen dit najaar een Lush Prize! Uit Nederland was daar winnaar Francesca Grisoni, werkzaam aan de TU/e in het onderzoeksgebied van mini-organen in combinatie met computermodellen. Zijn doel is om tot een gepersonaliseerde behandeling van patiënten met taaislijmziekte (cystic fibrosis) te komen. Een andere winnaar was de NAT-database met maar liefst 1.575 proefdiervrije methoden. Bekijk de video’s hier.

Interesse voor TPI in Zwitserland, 30 november jl.

Op 30 november gaf onze programmamanager Erica van Oort op de jaarlijkse bijeenkomst van de Swiss Laboratory Animal Science Association een presentatie over de voortgang van de transitie naar proefdiervrije innovaties in Nederland. Zij presenteerde de vernieuwde missie en ambitie van TPI en vier mooie partnerprojecten: preklinisch systematisch literatuuronderzoek, de haalbaarheidsstudie van VitalTissue, de Beyond Animal Testing Index (BATI) en het NWA-consortium VHP4safety. Ook sprak zij over onze EU-strategie en riep zij op om samen de validatie of kwalificatie van proefdiervrije innovaties aan te pakken. Internationale samenwerking is cruciaal om dat onderwerp nadrukkelijker op de Europese agenda te krijgen.

Biotechnische Dagen, 7-8 december jl.

Op 7 en 8 december vonden de eerste ‘reguliere’ Biotechnische Dagen sinds de coronaperiode plaats. De dagen boden als vanouds een hartelijk weerzien van collega’s in het veld, leerzame lezingen en gelegenheid om ideeën uit te wisselen en samenwerkingen te smeden. Ook werden er weer prijzen uitgereikt, waaronder die voor het beste artikel in biotechniek, de beste poster en de Prijs Alternatieven, die uitgereikt werd door de voorzitter van de CCD, Ludo Hellebrekers. Hoewel de nadruk er altijd ligt op dierproeven en de 3 V’s, vonden we dat het transitieverhaal niet mocht ontbreken, omdat het ook gaat over de toekomst van biotechnici. We hadden een poster die gepresenteerd werd door Judith van Luijk.

Mastercursus RAT Challenge, deadline 6 januari, start 13 februari

Op 13 februari start de mastercursus RAT Challenge (Replacing Animal Testing) van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht. De Engelstalige cursus is bedoeld voor derdejaars bachelorstudenten, masterstudenten, promovendi en professionals. Je gaat er in kleine gemengde teams proefdiervrije methoden onderzoeken. Je krijgt lezingen van experts, workshops, vaardigheidstrainingen en coaching, zowel met je team als individueel. Lees hier meer over de RAT Challenge.

Proefdiervrij Venture Challenge 2023, deadline 16 januari

Ben je van plan een bedrijf te starten op basis van een proefdiervrije innovatie? Wil je leren wat er nodig is om je eigen startup te lanceren? En ben je gemotiveerd om dierproeven te vervangen door innovatieve onderzoeksmodellen? Schrijf jezelf en je onderzoeksteam dan in vóór 16 januari in voor de Proefdiervrij Venture Challenge 2023. Je krijgt er begeleiding bij het opzetten van een venture plan, waarbij jullie idee wordt omgezet in een solide businesscase. Je leert vaardigheden die nodig zijn om een onderneming op te zetten of uit te bouwen. Het maakt niet uit of je net bent gaan nadenken over implementatie van je innovatie of al verder bent in het proces. Lees hier meer.

ECVAM biedt overzicht van proefdiervrije methoden

Het European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) heeft een reeks studies opgezet om beschikbare en opkomende proefdiervrije modellen te evalueren en maakt nu de uitkomsten openbaar. Het gaat om 7 onderzoeksdomeinen: luchtwegaandoeningen, borstkanker, neurodegeneratieve aandoeningen, immuno-oncologie, immunogeniciteit, cardiovasculaire ziekten en auto-immuunziekten. De verwachting is dat door inzicht in en uitwisseling van informatie over succesvolle toepassingen van proefdiervrije modellen, de transitie kan worden versneld. Lees hier meer.

Roeland Hanemaaijer lid TPI Transitiegroep vanuit TNO

Per 1 januari start Roeland Hanemaaijer vanuit TNO als nieuw lid bij de TPI Transitiegroep. Roeland werkt al meer dan 25 jaar bij TNO Healthy Living in Leiden en is medeoprichter van twee spin-outs. In zijn werk probeert hij bij te dragen aan het versnellen en verbeteren van het preklinische traject van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, en dan vooral op het gebied van metabool-gerelateerde ziekten, zoals leververvetting en fibrose. Zijn focus ligt bij translationeel onderzoek: hoe kunnen we de patiënt het beste representeren in preklinische modellen? Welke functionaliteiten kunnen we uitstekend nabootsen in cel- of computermodellen en wanneer zijn diermodellen (nog) noodzakelijk? En wat is er voor nodig om proefdiervrije methoden geaccepteerd te krijgen door industrie, regulatoire instanties en onderzoekers? Roeland kijkt ernaar uit bij te gaan dragen aan de TPI Transitiegroep.

Mini-botten kweken

Menselijke botten kunnen herstellen van kleine breuken, maar als de breuken te groot zijn of de groei onevenwichtig verloopt is behandeling nodig. Sommige behandelingen die met dierproeven zijn ontwikkeld, werken niet goed bij mensen. Daarom heeft Bregje de Wildt van de TU/e voor haar promotieonderzoek manieren onderzocht om in het laboratorium menselijke ‘minibotten’ te kweken die kunnen worden gebruikt om geneesmiddelen te testen, en die misschien in de toekomst dierproeven voor het testen van deze geneesmiddelen overbodig maken. Lees meer op Medical Xpress.