Over TPI

Over TPI

Er komen steeds meer proefdiervrije testen en onderzoeksmethoden. Maar het duurt vaak lang voordat de wetenschappelijke wereld en internationale regelgevende instanties die erkennen. Het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) stimuleert daarom het benutten van kennis over de biologie en fysiologie van de mens voor proefdiervrije studies en testen. Daarvoor moet een nieuwe standaard komen.

Erkennen proefdiervrije standaard

Met zo’n nieuwe standaard kunnen steeds meer dierproeven overbodig worden. Dit is een verandering van het hele systeem die veel tijd en geld kost. TPI werkt daarom onder meer aan:

 • cultuurverandering: bijvoorbeeld met bijeenkomsten over proefdiervrije innovaties;
 • onderwijs: stimuleren proefdiervrije onderwijsmodellen;
 • nieuwe richtlijnen: zonder dierproeven als die niet nodig zijn.

Proefdiervrije modellen

Met TPI wil de overheid de overgang naar proefdiervrije methoden versnellen. Bijvoorbeeld met subsidies om zonder dierproeven de werking en veiligheid van medicijnen te testen. Voorbeelden van alternatieven voor dierproeven zijn:

 • organen op een chip;
 • longmodellen op basis van mini-orgaantjes;
 • kunstmatige intelligentie;
 • 3D kweek van menselijke cellen.

Activiteiten proefdiervrije innovatie

Door nieuwe manieren van onderzoek en veiligheidstesten zijn minder of soms geen proefdieren meer nodig. Activiteiten voor proefdiervrije innovatie van de TPI-partners zijn onder meer:

 • verhalen delen en dialoog voeren
 • onderzoek naar doorbraken in proefdiervrije (door)ontwikkelingen en die toepassen
 • in plaats van gebruik van diermodellen, met menselijke modellen meten
 • kunstmatige intelligentie combineren met ander proefdiervrij onderzoek
 • een model voor veiligheidsbeoordelingen bouwen met data over de mens
 • doelen voor proefdiervrij onderwijs en onderzoek formulere
 • een meetlat (index) voor proefdiervrije doelstellingen van onderzoeksinstituten

Lees verder over activiteiten van het programma TPI.

Samenwerking partners TPI

Binnen TPI werken verschillende partners met elkaar samen:

 • 6 ministeries;
 • organisaties uit maatschappij, bedrijfsleven en wetenschap.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LNV) leidt het programma TPI. LVVN organiseert regelmatig overleg tussen de partners zodat ze hun activiteiten op elkaar afstemmen en samen dezelfde richting houden.

Lees verder over de partners binnen TPI.