Verhalen delen, dialoog voeren

Het programmabureau binnen het ministerie van LNV verzorgt de communicatie over het TPI-programma met de acties van de tien partners. Belangrijkste uitkomst van die communicatie is de richting van de transitie bespreekbaar maken en de acties monitoren: versnellen ze de transitie? Het gaat dus om communicatie in brede zin. Dat houdt in: niet alleen zenden, maar vooral ook luisteren naar verhalen van (jonge) professionals en professionals uit wetenschap, industrie en beleid onderling in een open dialoog brengen. Waar zien ze mogelijkheden en waar maken ze zich zorgen over de transitie? Verder is het van belang om de lessen op te halen die de partners gaandeweg leren in de uitvoering van hun acties. Om de lessen door te geven, ook aan een breder publiek. En om zo nodig de inspanningen bij te sturen. Wat zijn de stippen op de horizon? Betere vertaling naar de mens. En daadwerkelijke toepassing van goedgekeurde proefdiervrije innovaties. Lees meer hierover in de LNV-actielijn.