Verhalen delen, dialoog voeren

Verhalen delen en luisteren naar zorgen en beloften rondom de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. Zo ontdekken we gezamenlijk waar een breed gedeelde stimulans kansrijk is. Dat is het doel van de communicatie binnen het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Transitie bespreekbaar maken

TPI wil de richting van de transitie bespreekbaar maken en monitoren hoe acties van de partners en het bureau de transitie versnellen. Dit gebeurt onder meer door:

  • luisteren naar verhalen van (jonge) professionals;
  • dialogen organiseren tussen professionals uit wetenschap, industrie en beleid;
  • leren van de resultaten die activiteiten opleveren en zo nodig met de partners bijsturen.

Lees verder in de publicatie Verhalen delen, dialoog voeren (30 april 2021).