Verhalen delen, dialoog voeren

Verhalen delen en luisteren naar zorgen en wensen rond de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. Zo ontdekken we wat gezamenlijke doelen zijn, en welke daarvan kansrijk zijn. Daar zetten we dan samen op in. Dat is het doel van de communicatie binnen het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Transitie bespreekbaar maken

TPI wil de richting van de transitie bespreekbaar maken en monitoren hoe acties van de partners en het bureau de transitie versnellen. Dit gebeurt onder meer door:

  • luisteren naar verhalen van (jonge) professionals
  • dialogen organiseren tussen professionals uit wetenschap, industrie en beleid
  • leren van de resultaten en indien nodig samen met de partners bijsturen

Lees verder in de publicatie Verhalen delen, dialoog voeren (30 april 2021).