TPI in verhalen

De Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) is veelomvattend. Er zijn veel mensen bij betrokken: onderzoekers, financiers, beleidsmakers, regelgevers, ondernemers en anderen. Allemaal hebben ze hun eigen gezichtspunten.

Het TPI-bureau laat deze mensen graag aan het woord. Samen geven ze een beeld van de veelzijdige, ingewikkelde werkelijkheid waarin de transitie zich voltrekt.

Het is voor innovatie belangrijk om in veel diverse verhalen te ontdekken wat de kansen zijn van alternatieven voor dierproeven, maar ook wat de zorgen zijn. En wat is het hogere gezamenlijke belang van innovatie en hoe kunnen we de diversiteit van invalshoeken daarvoor benutten? Daarom faciliteren we dialoog tussen diverse professionals.