Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie

Van harte Merel!

Prof. dr. Merel Ritskes-Hoitinga, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Medische Wetenschappen aanvaarde op 6 november de leeropdracht Evidence based laboratory animal science. In haar inaugurele rede sprak zij gepassioneerd over beter bewijs met proefdiervrij onderzoek. Na afloop van haar oratie is ze geridderd met een Koninklijke onderscheiding. TPI is trots dat Merel onderdeel uitmaakt van het netwerk!

tekening oratie merel

Terugblik bijeenkomst TPI-Vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek

In het Institute for Advanced Study (IAS) in Amsterdam stonden complexe vraagstukken en complexe systemen centraal. De bijeenkomst gaf veel stof tot nadenken. Onder meer over de ethische kant van deze ontwikkelingen. Want er zit wel een ‘big brother’ element in. Hoe zorgen we dat de samenleving kan aanhaken en een gevoel krijgt voor wat er gebeurt? En we hebben een nieuw soort wetenschapper nodig: die met aandacht voor details, ook het geheel overziet.

Wil je een keer meedenken met het vernieuwingsnetwerk? Meld je aan bij: tpi@gezondheidsfondsen.nl

Lees meer over de afgelopen bijeenkomst van het TPI-Vernieuwingsnetwerk

Bijeenkomst vernieuwingsnetwerk
Beeld: ©Meneer de Leeuw

International Conference fully booked

We are happy to report that our International Pioneer2Policymaker Conference is fully booked! There will be 150 people from 13 countries and 9 different disciplines joining us to accelerate the transition towards animal-free innovations. It is finally happening and TPI and its Dutch network are looking forward to sharing new ideas and innovative practices with the international pioneers!

Are you curious how this conference will take shape? The coming weeks we will share more details about the programme. Including articles about publicist and biologist Rosanne Hertzbergers contribution and an exciting play by two PhD students.

Please keep checking out our website for more updates!

wordcloud

Rosanne Hertzberger spreker op TPI-conferentie

Microbiologe, publiciste en onderzoeker Rosanne Hertzberger is donderdag 28 november een van de sprekers op de internationale TPI-conferentie in Utrecht. Tijdens de plenaire sessie ‘Exploring Impact’ zet Hertzberger op geheel eigen wijze het publiek aan het denken: ‘Hoe kan ik bijdragen aan een proefdiervrije samenleving?’

Lees meer over de sessie ‘Exploring Impact’

foto Rosanne
Beeld: ©Rosanne Hertzberger

Jonge promovendi tonen met prikkelend theater toekomst zonder dierproeven

De internationale conferentie staat biedt niet alleen ruimte voor dialoog maar ook voor verbeelding Twee jonge theatermakers tonen op donderdagavond 28 november op creatieve manier hoe een dierproefvrije toekomst eruit kan zien. Dat doen ze aan de hand van een aantal prikkelende argumenten en stellingen. Anne van Veen (32) en Victoria de Leeuw (26) lichten alvast een tipje van de sluier.

Lees meer over dit theaterstuk

foto bijeenkomst
Beeld: ©Thijs Rooimans

Uitreiking Willy van Heumenprijs op conferentie

Tijdens de internationale conferentie wordt ook de Willy van Heumenprijs uitgereikt. Dit is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan een Nederlandse persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet om te bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut.

Lees meer op de website van de stichting Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren

Willy van Heumen prijs

Dien je voorstel in voor de LUSH prijs

In 2020 wordt opnieuw de LUSH prijs uitgereikt. Deze prijs met een totaalbedrag van 250.000 pond, richt zich specifiek op de proefdiervrije sector. Er kan in verschillende categorieën een aanvraag worden ingediend: lobby, training/educatie, publieke betrokkenheid, wetenschap en jonge onderzoekers.

Nederland als voorloper in proefdiervrije innovatie mag hier natuurlijk niet in ontbreken! Dus dien een voorstel in vóór 6 december 2019. Meer informatie is te vinden op de website van LUSH.

wit konijn

Agenda

25 november - Symposium on animal free innovations in animal science

Op 25 november van 12.00 tot 17.00 uur organiseren de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC in de VU Aula het Symposium on animal free innovations in animal science. Lees meer op de website van het VUMC

Wat is TPI?

TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI wil deze ontwikkelingen versnellen. De groep ‘versnellers’ bestaat uit: VSNU, NFU, RIVM, ZonMw, Samenwerkende Gezondheids-fondsen, de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie en Stichting Proefdiervrij. Er zijn 5 ministeries betrokken: VWS, OCW, IenM, EZ en LVVN. De regie van de versnelling ligt bij het programmabureau TPI van het ministerie van LVVN.