Wonderlijke paarse vormen in petrischaaltje

Nieuwsbrief Transitie Proefdiervrije Innovatie - Zomereditie

Looking back at Helpathon #3!

Can you help me develop a human model for studying liver metabolism?’- Can you help me create a unique master course for animal free innovation?’ Saskia van Mill (UMC Utrecht) and Daniela Salvatory (University Utrecht), both respected scientists, were brave enough to share their questions on animal free innovation. And 73 enthousiastic partcipants were brave enough to volunteer to explore answers with them! This resulted in productive and creative ideas and suggestions.

Read more on our website

tpi helpathon

Daniela Salvatori: In 5 years’ time we will speak of humanised science

In the approximately 9 months since her appointment as professor of comparative anatomy and physiology at the veterinary faculty, Utrecht University, Daniela Salvatori already boosted innovations and alternatives to animal experiments. Recently she cofounded TPI Utrecht, together with colleagues from Utrecht University, UMC Utrecht, and the University of Applied Sciences Utrecht; among other activities TPI Utrecht is working on an innovative Master course on alternatives to animal experiments. TPI spoke to her about her motivation and ambitions.

Read more on our website

Daniela Salvatori

Schrijf je in voor gratis Helpathon Masterclass

Wil je zelf een Helpathon leren organiseren en modereren? Het TPI-bureau biedt samen met Meneer de Leeuw in september en november 2020 een gratis online masterclass aan. Er is online les van 10.00-12.00 op 2,9, 16, 23 en 30 september 2020.

Verschillende Helpathon-ervaringsdeskundigen geven de lessen. Naast de gezamenlijke lessen gaan we lezen, luisteren, verbeelden, maar ook uitproberen. Je ervaart hoe het is om te werken en te handelen vanuit een Helpathon-mindset. Om deze masterclass succesvol af te ronden, raden wij aan ongeveer zes uur per week aan tijd te reserveren. Dit is inclusief het meedoen aan de Helpathon die voor 2 en 3 november staat gepland. Inschrijven kan via de website.

t-shirt helpathon

Waar staat de transitie nu?

Op 1 juni 2018 startte het TPI-versnellingstraject met de publicatie van de eerste Kamerbrief en de Filosofie & Werkwijze . Na een open zoektocht van twee jaar met als spil een diversiteit aan vernieuwingsnetwerken, -projecten en -initiatieven is het nu tijd om te duiden wat de stand is van de transitie naar proefdiervrije innovatie. En welke richting het vervolgtraject na 2020 zou moeten inslaan. Met hulp van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) verkent het TPI-netwerk dit.

Hoe ver de transitie is en op welke vlakken we die kunnen versnellen, lees je in dit verslag van het webinar op 14 mei jl. waarin DRIFT haar analyse presenteerde. Hoogleraar en transitiedeskundige Jan Rotmans doet in dit uitgebreide interview uit de doeken wat hem opvalt in ‘onze’ transitie naar proefdiervrije innovatie en hoe het transitiespel meestal gespeeld wordt. Het TPI-netwerk gaat de komende maanden aan de slag met de resultaten van de DRIFT-analyse.

tekening dna

Groen licht voor NWA-call

De ministeries van IenW, OCW, VWS, Defensie, EZ en LVVN gaan het thema ‘Naar een nieuwe veiligheidsbeoordeling met alternatieven voor dierproeven’ uitwerken tot een onderzoekscall. Het bestuur van de Nederlandse organisatie voor Wetenschap Onderzoek (NWO) heeft 27 mei hiervoor groen licht gegeven. De call roept testontwikkelaars, beoordelaars, regelgevers en industrie op samen te werken met wetenschappers aan innovatie, validatie én acceptatie van een nieuw systeem van testen op veiligheid van medicijnen en stoffen zonder dieren.

De focus van deze call ligt op nieuwe onderzoeksgebieden waarvoor nog geen proefdieren worden gebruikt. De call past binnen actielijn 2 van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze heeft tot doel wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken te realiseren. De NWA stimuleert daarom samenwerking tussen alle verschillende partners, zodat het geheel meer is dan de som der delen. Het beschikbare bedrag voor dit thema is € 3 miljoen en het programma heeft een looptijd van 3 jaar. Het streven is om de call in 2021 te openen.

tekening boek met uil

TNO realiseert doorbraak op terrein van microtracing; dierproeven terug naar nul

TNO heeft een unieke technologie ontwikkeld die de ontwikkeling van geneesmiddelen versnelt en het aantal proefdieren vermindert. Het gaat om microtracing in combinatie met Accelerator Mass Spectrometry (AMS). Minister-president Mark Rutte was tijdens zijn bezoek aan TNO op het Leiden BioSience Park ook enthousiast over deze doorbraak.

Microtracers zijn formuleringen van een kandidaat-medicijn met een extreem lage dosering radioactiviteit. Vanwege de zeer lage radioactieve belasting is het mogelijk om (wettelijk verplicht) onderzoek naar de lichaamsverdeling en metabolisme veilig in mensen te kunnen uitvoeren. Vroegtijdige informatie over het metabolisme van een medicijn in de mens wordt gebruikt om dierstudies efficiënter te maken en te verminderen. Nu met deze aanpak het metabolisme bij de mens eerder bekend is, zijn er geen radioactieve metabolisme studies in dieren meer nodig. Het aantal proefdieren dat voor dit type onderzoek naar metabolieten wordt gebruikt, kan daarmee werkelijk tot 0 worden teruggebracht!

mark rutte
Beeld: ©TNO

Digitale gastles voor scholieren

‘Proefdiervrij?’. Dat is de naam van de nieuwste digitale gastles van het ICLON , het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Digitale gastlessen laten scholieren in de klas kennismaken met wetenschap. Het lespakket bestaat uit een video van 10 minuten waarin de drie samenstellers aan het woord komen en een docentenhandleiding met opdrachten. De les is geschikt voor gebruik in de leergebieden mens & maatschappij en mens & natuur en duurt in totaal 1 uur.

Jan-Bas Prins en Frank Staal van het LUMC en Debby Weijers van de stichting Proefdiervrij zijn de samenstellers van de les. Het schrijven van het script was een flinke uitdaging, want de auteurs wilden zowel het TPI-verhaal als de 3Vs in 10 minuten in woord en beeld zien te vangen. Dit om de twee doelen van de les te bereiken: om leerlingen in het voortgezet onderwijs te laten nadenken over het gebruik van dieren voor onderzoek vanuit de verschillende perspectieven van wetenschap, de ethiek en politiek en ze te laten reflecteren op een praktijk van onderzoek met proefdieren in transitie.

Jan-Bas Prins geeft proefles

Proefdiervrij daagt wetenschappers uit in Proefdiervrij Venture Challenge

Begin 2021 houdt stichting Proefdiervrij de allereerste Proefdiervrij Venture Challenge. Dit elfweekse programma helpt onderzoekers bij de invoering van hun proefdiervrije innovatie, bijvoorbeeld door een commerciële organisatie op te zetten. Zo draagt Proefdiervrij bij aan het verhogen en versnellen van de impact van proefdiervrij innovaties.

Het team van de Gamechanger Challenge begeleidt de Proefdiervrij Venture Challenge. Dit ervaren team organiseerde al meer dan 20 succesvolle edities van de reguliere Venture Challenge.

Interesse om mee te doen, of wil je meer weten? Meld je dan nu alvast vrijblijvend aan. Kijk voor meer informatie op de website.

challenge foto twee vrouwen
Beeld: ©Proefdiervrij

Mediaselectie rond corona

NCad kaart proefdiervrije innovatie aan binnen Corona-onderzoek

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) heeft 22 april een brief gestuurd aan de ministers van LVVN en VWS om proefdiervrije onderzoeksmethodes te stimuleren voor het wetenschappelijk onderzoek naar Covid-19. Op 8 juni reageerde het ministerie van LVVN op de brief. Lees verder op de website.

Martje Fentener: ‘Dierproeven onvermijdelijk bij onderzoek corona’

Dierproeven spelen een belangrijke rol in onderzoek naar Covid-19. Directeur Martje Fentener van Vlissingen legt in een interview in het erasmusmagazine.nl van mei uit hoe het Erasmus Dierexperimenteel Centrum te werk gaat tijdens de coronacrisis. Biedt dit kans voor parallelstudies om alternatieven te valideren?

Webinar KNAW over dierproeven

De Koninklijke Nederlands Academie van Wetenschappen (KNAW) hield 8 juni een webinar over het nut en de noodzaak van dierproeven. De afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt bij het beperken en verbeteren van dierproeven. Nederland behoort hierbij wereldwijd tot de koplopers. Kijk hier het webinar terug. Lees hier het KNAW-bericht op de TPI-website van 2019.

Henk Smid met hond
Beeld: ©Henk Smid, voorzitter Ncad

Agenda

Internationaal congres Maastricht verplaatst naar augustus 2021

Het 11e Worldcongress on alternatives and animal use in the life sciences dat deze zomer in het MECC in Maastricht zou worden gehouden, is vanwege de maatregelen rond COVID-19 verplaatst naar augustus 2021. Wel worden op 25 en 26 augustus twee webinars van 1,5 uur gehouden over de 3R’s in Covid-19 onderzoek. Het programma staat half juli op hun website. Daar vind je ook meer informatie over het congres.

VPH CONFERENCES: August 26th - 28th 2020 

The VPH conference series offers a platform to present research related to the Virtual Physiological Human and more broadly to Computational Systems Biomedicine, as well as applications in clinical settings, underpinning the move towards predictive personalised medicine. The 2020 edition is organized by Inria and partners (AP-HP, Ecole Polytechnique, INSA Lyon, Sorbonne Université). The conference will be held online (in the context of the COVID-19 pandemic), with a special day on modeling and simulations for COVID-related applications on August 24th. Followed by satellite workshops on August 25th, before the conference per se on August 26th - 28th 2020.

The whole program has been revised to accommodate interactive participation from various time zones, and all the oral sessions will also be recorded and accessible in replay mode. You can register here.

tekening 2020

Waar je ook bent deze zomer, rust lekker uit en let op elkaar!

zomergroet tpi programmabureau medewerkers zittend op een trap